Ιστορία Γενικής Παιδείας, Πανελλήνιες 2017: Θέματα, απαντήσεις, εκτιμήσεις

Τα θέματα της Ιστορίας γενικής Παιδείας στο οποίο εξετάστηκαν σήμερα οι μαθητές των Γενικών Λυκείων στο πλαίσιο των Πανελλαδικών εξετάσεων είναι σε γενικές γραμμές αυξημένης δυσκολίας και απευθύνονται σε πολύ καλά προετοιμασμένους μαθητές με συγκροτημένη και συνθετική σκέψη.

Οι πηγές χρήζουν προσεκτικής αντιμετώπισης και διεξοδικής ανάλυσης. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην πρώτη ομάδα θεμάτων

Τα μαθήματα προσανατολισμού και οι επιδόσεις των υποψηφίων σε αυτά θα είναι εκείνα που θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τις βάσεις. Έτσι, ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στη Βιολογία από τους υποψήφιους που ενδιαφέρονται για τις ιατρικές σχολές, στην Ιστορία, για τους υποψηφίους των Ανθρωπιστικών Σπουδών και τα Μαθηματικά και η Φυσική, για τους υποψηφίους που έχουν επιλέξει τον προσανατολισμό των Θετικών Σπουδών και εκείνον της Οικονομίας και Πληροφορικής.

Δειτε ΕΔΩ τις απαντήσεις στην Ιστορία

ΘΕΜΑ Α1

Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων: α) Ελληνοσερβική Συμμαχία β) Συμφωνία της Καζέρτας γ) Συμβούλιο της Ευρώπης

Μονάδες 15

ΘΕΜΑ Α2

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν , γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

α)  Τα φιλελεύθερα κινήματα προωθούσαν συνταγματικούς θεσμούς .

β)    Το 1832 το ελληνικό κράτος περιλάμβανε τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και τα Επτάνησα .

γ) Η Βιομηχανική Επανάσταση στην Αγγλία συντελέστηκε πρώτα στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας .

δ) Η Τρίτη Διεθνής ή Κομμουνιστική Διεθνής ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1919 με στόχο την προαγωγή της διεθνούς επανάστασης εναντίον του καπιταλισμού .

ε) Οι Γερμανοί εξαπέλυσαν την «εαρινή» επίθεση εναντίον της Ελλάδας τον Μάρτιο του 1941 .

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β1

Ποιοι παράγοντες επιβράδυναν τον εκσυγχρονισμό των θεσμών στην Ελλάδα του 19ου αιώνα (μονάδες 8) και τι σήμαινε «εκσυγχρονισμός» την ίδια περίοδο; (μονάδες 4)

Μονάδες 12

ΘΕΜΑ Β2

Να αναφερθείτε: α) στα δεδομένα που οδήγησαν στην ανάπτυξη του αναθεωρητισμού μετά το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου (μονάδες 8) και

β) στην αναθεωρητική κίνηση που εκδηλώθηκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά την ίδια περίοδο . (μονάδες 5)

Μονάδες 13


ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1

Αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που σας δίνονται και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις , να αναφερθείτε : α) στις ιδεολογικές αρχές του φασισμού και τις μεθόδους επιβολής του (μονάδες 20)

β) στους λόγους επικράτησής του στην Ιταλία του Μεσοπολέμου . (μονάδες 5)
Μονάδες 25

ΚΕΙΜΕΝΟ Α

Ανεβασμένοι επάνω σε οχήματα… οι «μελανοχ ίτωνες»* κατευθύνονται προς το μέρος όπου βρίσκεται ο στόχος της επιχείρησής τους. Μόλις φτάσουν, αρχίζουν να χτυπούν με τους υποκόπανους κάθε διαβάτη που συναντούσαν στο δρόμο και που δεν έσπευδε να χαιρετίσει τα φασιστικά σύμβολα ή του τύχαινε να φορά ένα πουκάμ ισο, ένα μαντήλι και μια γραβάτα κόκκινη. Αν κανείς αντιδρούσε, αν έκανε κάποια χειρονομία για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αν ένας φασίστας τραυματιζόταν ή απλά στραπατσαριζόταν, τότε η «τιμωρία» έπαιρνε μεγαλύτερες διαστάσεις. Οι φασίστες κατευθύνονταν προς την έδρα του ταμείου εργασίας **, του συνδικάτου, του σπιτιού του λαού·** έσπαγαν τις πόρτες, έριχναν στο δρόμο τα έπιπλα, τα βιβλία και τα εμπορεύματα και μετά έχυναν δοχεία βενζίνης: μετά από λίγα λεπτά όλα καίγονταν. Αυτοί που βρίσκονταν τυχαία στα κτίρια δέρνονταν αλύπητα ή δολοφονούνταν…*    Μέλ η του ιταλ ικ ού φασιστικ ού κόμματος με μαύρη στολ ή

**    Στην προφασιστική Ιταλ ία τα εργ ατικ ά συνδικάτα ίδρυαν ταμεία εργ ασίας γ ια ενίσχ υση των εργ ατικών οικ ογενειών κ αι πολ ιτιστικ ές λέσχες ( σπίτια του λ αού) γ ια τη μόρφωσή τους .

Α . Ρόσι , Η γένν ηση του φασισμού ( 1938) , στο Β . Σκουλ άτος - Ν . Δημακ όπουλ ος – Σ . Κόνδης , Ιστορ ία ν εότερη κ αι σύγ χρ ονη , τεύχ . Γ , Ο ΕΔΒ , Αθήνα 2000, σ . 175 .

ΚΕΙΜΕΝΟ Β

Ο προσηλυτισμός των Ιταλών [στη φασιστική ιδεολογία] διενεργείται σε δύο επίπεδα. Πρώτα πρώτα στην εκπαίδευση , που αποβλέπει λιγότερο στη

διαμόρφωση καλλιεργημένων αντιλήψεων και υπεύθυνων πολιτών και περισσότερο σε μια φυλή ανθρώπων εύρωστη, θαρραλέα, πειθαρχημένη, ανθεκτική και αφοσιωμένη με φανατισμό στο καθεστώς . Πέρα από το σχολείο, που χαρακτηρίζεται από έντονη φασιστικοποίηση (οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν με μαύρα πουκάμισα), και το πανεπιστήμι ο (όπου οι καθηγητές, οι περισσότεροι μεγαλοαστικής καταγωγής, υποστηρίζουν τον φασισμό), οι νέοι και των δύο φύλων στρατολογούνται από τα οχτώ τους χρόνια [… ]. Εφοδιάζονται με στολές και με ψεύτικα όπλα και συμμετέχουν σε επιδείξεις και παρελάσεις . Στα αγ όρια καλλιεργείται η αγάπη για την ομαδική ζωή και τη στρατιωτική δράση . Τα κορίτσια υφίστανται κι αυτά σωματική και κοινωνική διαπαιδαγώγηση με στόχο να γίνουν «ψυχωμένες μητέρες», έτοιμες να θυσιάσουν τα παιδιά τους για χάρη του έθνους και του Ντούτσε * .

* Τ ίτλ ος του Μουσολ ίνι

Serge Bers tein - Pierre Milza , Ιστορ ία της Ευ ρώπ ης , τόμ . 3, μτφρ . Μ . Κοκ ολάκ ης, Αλεξάνδρεια , Αθήνα 199 7 , σ . 85 .


ΘΕΜΑ    1

Αξιοποιώντας στοιχεία από τα κείμενα που σας δίνονται και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφερθείτε :

α) στη δικτατορία των συνταγματαρχών και , συγκεκριμένα, στην ηγεσία της, τους τρόπους άσκησης της εξουσίας και τις συνέπειες για τη διεθνή θέση της Ελλάδας (μονάδες 14)
β) στην αντίσταση των φοιτητών εναντίον του καθεστώτος . (μονάδες 11)

Μονάδες 25

ΚΕΙΜΕΝΟ Α

Μια από τις πρώτες «πολιτιστικές» κινήσεις μετά την επιβολή της Δικτατορίας ήταν η απαγόρευση κυκλοφορίας και η κατάσχεση ενός μεγάλου αριθμού βιβλίων. Ο Μιχάλης Μερακλής σημειώνει στο ημερολόγιό του στις 3 Ιουνίου 1967: «Στα βιβλιοπωλεία έδωσαν μακροσκελή (και ασυνάρτητο) κατάλογο από απαγορευμένα βιβλία (ως και μια μέθοδος της ρωσικής και ένα ελληνοβουλγαρικό λεξικό υπάρχουν). Ο πιο μαύρος μεσαίωνας. Η μισή βιβλιοθήκη μου έγινε παράνομη…». Το Index* των απαγορευμένων βιβλίων περιελάμβανε, πάντως, και όλα τα βιβλία γνωστών αριστερών συγγραφέων (Ρίτσος, Βάρναλης) ή κοινωνιολογικές μελέτες, αλλά και μεταφράσεις αρχαίων κλασικών από χαρακτηρισμένους αριστερ ούς.

*Κατάλ ογος

. Παπανικολ άου, « ” Κάνοντας κ άτι παράδοξες κ ινήσεις ” : Ο πολ ιτισμός στα χρόνια της δικτατορίας», στο Β . Καραμανωλάκ ης (επιμ . ) , Η στρ ατιωτική δικτατορ ία 1967 - 1974 , Τ α Νέα, Αθήνα 2010, σ . 176 .


ΚΕΙΜΕΝΟ Β

Εκτός από τις εκτοπίσεις χιλιάδων πολιτών […] υπήρχαν και χιλιάδες πολιτικοί κρατούμενοι στις φυλακές, που είχαν καταδικαστεί για αντιστασιακές ενέργειες.

Μία από τις πρώτες ενέργειες της δικτατορίας για τη συγκρότηση του κατασταλτικού μηχανισμού ήταν κα ι η ενεργοποίηση του θεσμού των εκτάκτων στρατοδικείων. Έτσι, στις 25/4/1967 συστήθηκαν δέκα έκτακτα στρατοδικεία στις πόλεις: Αθήνα, Τρίπολη, Λαμία, Λάρισα, Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Αλεξανδρούπολη, Χανιά και Δράμα .

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 196 7-1974 τα έκτακτα στρατοδικεία και τα εφετεία (που επίσης άρχισαν από τον Απρίλιο 1971 να εκδικάζουν υποθέσεις αντιστασιακών ενεργειών) εξέδωσαν συνολικά 4.493 καταδίκες, που αφορούσαν πράξεις κατά του δικτατορικού καθεστώτος.

Γ . Μητροφάνης , «Πολιτικ οί κ ρατούμενοι . Μετεμφυλιακ ό κράτος, δικτατορία», στο Β . Πα ναγιωτόπουλ ος ( επιμ . ), Ιστορία του Νέου Ελλην ισμού 1770 - 2000 , τόμ . 9, Ελλ ηνικ ά Γράμματα, Αθήνα 2003, σ . 130 - 131 .

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ

Οι φοιτητές εμφανίστηκαν στην ταράτσα του κτιρίου [της Νομικής Σχολής Αθήνας], όπου τραγούδησαν το κλασι κό ριζίτικο τραγούδι «Ξαστεριά» […]. Για πρώτη φορά τα συνθήματα «Κάτω η Χούντα» και «Δημοκρατία» προφέρθηκαν δημοσίως, απευθυνόμενα σε πολλαπλούς αποδέκτες, όπως η αστυνομία, αλλά και όλους όσοι βρίσκονταν στο κέντρο της Αθήνας. […] Κάποια στιγμή σήκωσαν στην ταράτσα μεγάλα χαρτόνια με τα γ ράμματα «Ε-


Λ-Ε-Υ -Θ -Ε -Ρ -Ι-Α». Εκείνη ακριβώς τη στιγμή οι φοιτητές έσπασαν τα δεσμά του φόβου . [… ] Σύντομα οι περαστικοί άρχισαν να σταματούν στο δρόμο για να κοιτάξουν το σπάνιο και απρόσμενο θέαμα. Πολλοί σταματούσαν από περιέργεια, άλλοι δείχνοντας την α λληλεγγύη τους. Δεν βιάζονταν να επιστρέψουν στο σπίτι τους, αλλά στέκονταν να δούνε τι γίνεται . Όταν οι φοιτητές ζήτησαν συμπαράσταση, μερικοί τόλμησαν να φωνάξουν: «Είμαστε μαζί σας!».


Κ . Κορνέτης , Τ α π αιδιά της ικτατορ ίας . Φοιτητικ ή αντίσταση, πολιτισ μικ ές πολιτικ ές κ αι η μακρ ά δεκ αετία του εξήντα στην Ελλάδα , μτφρ . Πελαγ ία Μαρκέτου , Πόλ ις, Αθήνα 2015, σ .

463 - 464 .

ΚΕΙΜΕΝΟ

[Έκκληση του Ραδιοφωνικού σταθμού του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης στις 17 Νοεμβρίου 1973]

Σας μιλάμε από το ραδιοφωνικό σταθμό του Ελεύθερου Πανεπιστήμιου της Θεσσαλονίκης. Αν ο στρατός μ άς χτυπήσει, αν πέσει έστω και ένας πυροβολισμός, κανείς δεν μπορεί να είναι ανεύθυνος γι’ αυτό . […] Είμαστε κυκλωμένοι από το στρατό. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις . Απευθύνουμε στον ελληνικό λαό και σε ολόκληρο τον ελεύθερο κόσμο έκκληση να πάρει θέση.

Ζητάμε από τους στρατιώτες να καταλάβουν ότι είμαστε αδέρφια, ότι ο εχθρός μας είναι ένας και ότι είναι κοινός . Δεν θέλουμε να βγούμε πριν ξημερώσει. Δεν θέλουμε να βγούμε όσο είναι σ κοτάδι . Κάνουμε έκκληση στον ελεύθερο κόσμο. Ζητάμε να πάρετε θέση! Ζητάμε να πάρετε θέση!

Ζητάμε από τους στρατιώτες να μην υπακούσουν σε καμιά διαταγή για πυροβολισμό!

Ζητάμε από τους γονιούς μας, τους καθηγητές μας, απ’ όλους τους πολίτες να πάρουν θέση!

Χ .  Ζαφείρης,  Η  μν ήμη  της  πόλης:  Κείμεν α  κ αι  σπ άν ιες  φω τογρ αφίες  για  τη  Θ εσσαλον ίκ η ,
Θεσσαλονίκ η 2004 . Παρατίθεται στο Κ . Κορνέτης, ό . π , σ . 561 .


Πηγή: www.madata.gr


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!