Πρόγραμμα INTERREG ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Εταίρος ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ στο έργο για τη διαχείριση των υδάτων του αστικού ιστού


- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ –
Πρόγραμμα INTERREG ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Εταίρος ο  ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ στο έργο για τη διαχείριση των υδάτων του αστικού ιστού

Εγκρίθηκε από τη διαχειριστική αρχή του προγράμματος INTERREG ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ η πρόταση με τίτλο “Κοινές δράσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την βέλτιστη διαχείριση των υδατικών πόρων στο αστικό περιβάλλον” και ακρωνύμιο LYSIS, στην οποία ως εταίρος συμμετέχει ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ.
Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη και υιοθέτηση νέων έξυπνων τεχνολογιών στη διαχείριση των υδάτων του αστικού ιστού.
Οι προκλήσεις που παρουσιάζονται στον τομέα αυτό διαφέρουν ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και μπορεί να αφορούν στην εξοικονόμηση νερού στην περίπτωση περιορισμένων υδατικών πόρων ή αντίθετα στη βέλτιστη διαχείριση του νερού σε περιοχές όπου είναι πλεονάζον.
Οι πρακτικές που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου θα είναι σε συμφωνία με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και θα οδηγήσουν στην μείωση του οικολογικού αποτυπώματος και την ορθολογική διαχείριση των υδάτων στις περιοχές εφαρμογής.
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι τα εξής:
·         Βιώσιμη διαχείριση αστικών υδάτων και διατήρηση των υδατικών πόρων μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
·         Μείωση του λειτουργικού και του διοικητικού κόστους των αρδευτικών συστημάτων των αστικών περιοχών
·         Έγκαιρη διάγνωση και/ή πρόληψη πιθανών ατυχημάτων, χάρη στην άρδευση με αποθέματα νερού, και αυξημένη αίσθηση ασφάλεια των κατοίκων
·         Προώθηση της σημασίας της δυναμικής παρακολούθησης και της συνεισφοράς της στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των υδατικών πόρων
·         Ανάπτυξη της απαραίτητης ωριμότητας για μελλοντική χρηματοδότηση έργων υποδομής
·         Ανταλλαγή τεχνογνωσίας ανάμεσα στους εταίρους του έργου
Στο εταιρικό σχήμα του εν λόγω έργου συμμετέχουν ο Δήμος Δράμας ως επικεφαλής εταίρος, ο Δήμος Παύλου Μελά, το Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ, ο Δήμος Blagoevgrad και η ΜΚΟ Active Youths.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 739.955,00 € και ο προϋπολογισμός του Δήμου Παύλου Μελά στις 112.600,00 €.
Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από Εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014 – 2020.


Πρόγραμμα INTERREG “Ελλάδα-Βουλγαρία”
Η Ελλάδα και η Βουλγαρία, δύο γειτονικές χώρες με πλούσιο παρελθόν, από το τέλος της δεκαετίας του 1990 έχουν μπει σε μια εποχή στενότερης συνεργασίας, χάρη στο Πρόγραμμα INTERREG “Ελλάδα-Βουλγαρία”.
Η βασική ιδέα πίσω από το “INTERREG” είναι ότι οι χώρες αντιμετωπίζουν διάφορα θέματα τα οποία μπορούν να επιλυθούν καλύτερα αν εργαστούν μαζί με τους γείτονες τους παρά αν παραμείνει ο καθένας περιορισμένος στα σύνορα του. Γι’ αυτόν τον λόγο, στο Πρόγραμμά μας προωθούμε δραστηριότητες που φέρνουν τους λαούς μας πιο κοντά.
Δεν χρειάζεται να κοιτάξει κανείς πιο πέρα από την γη και τα ποτάμια που μοιραζόμαστε και να συνεχίσει με τους δρόμους και μετά με τον πολιτισμό, το φαγητό και τις παραδόσεις. Σε κάθε περίπτωση ότι συμβαίνει στη μία πλευρά των συνόρων επηρεάζει και την άλλη. Η ανάγκη για κοινές δράσεις γίνεται σταδιακά η συνήθεια παρά η εξαίρεση.
Επικεντρωνόμαστε στην Βόρεια Ελλάδα και την Νότια Βουλγαρία γύρω από το κοινό μας σύνορο.
Όλες οι δράσεις μας γίνονται στην περιοχή του Έβρου, της Καβάλας, της Ξάνθης, της Ροδόπης, της Δράμας, της Θεσσαλονίκης, των Σερρών και του Μπλαγκόεβγκραντ, του Σμόλυαν, του Κάρτζαλι, του Χάσκοβο.
Εργαζόμαστε με δημόσιους και άλλους φορείς και στις δύο πλευρές των συνόρων που μπορούν να ωφελήσουν και να επηρεάσουν θετικά τον μέγιστο δυνατό αριθμό κατοίκων, χρηματοδοτώντας μια μεγάλη ποικιλία δράσεων που ανήκουν στους τομείς της ανταγωνιστικότητας, του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, των μεταφορών, της υγείας και των κοινωνικών θεμάτων.
Γι αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με την Ελλάδα και την Βουλγαρία παρέχουν 130.000.000 Ευρώ, από το 2014 μέχρι το 2020!
Βελτιώνουμε τη συνεργασία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής με ένα πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. Ο απώτερός σκοπός μας είναι μια καλύτερη καθημερινή ζωή.

Συνεργαζόμαστε! Δρούμε μαζί και όλοι κερδίζουμε!Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!