Δήμος Καλαμαριάς: Αυστηρότερη η νομοθεσία για την αυθαίρετη κατάληψη του κοινοχρήστου χώρου

Καλαμαριά   2108 - 2017       

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Αυστηρότερη η νομοθεσία για την αυθαίρετη κατάληψη του κοινοχρήστου χώρου

Μεταβολή  στον τρόπο που αντιμετωπίζεται  η αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου, επέρχεται με το  άρθρο 55 του Ν. 4483/17. Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση  που διαπιστώνεται αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου από το αρμόδιο αστυνομικό ή δημοτικό όργανο το τελευταίο συντάσσει σχετική έκθεση.

Η έκθεση επιδίδεται στο νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή θυροκολλείται  στο κατάστημα ενώ, παράλληλα, επιδίδεται εντολή άρσης της αυθαίρετης χρήσης των κοινοχρήστων χώρων. Αν ο παραβάτης δεν συμμορφωθεί εντός επτά ημερών τότε ο Δήμος είναι υποχρεωμένος με συνεργείο του, να απομακρύνει τα αντικείμενα που βρίσκονται στον κοινόχρηστο χώρο.

Ο ιδιοκτήτης των αντικειμένων   καταβάλλει ειδικό πρόστιμο, εντός τριών μηνών από τον προσδιορισμό του, προκειμένου να του επιστραφούν τα αφαιρεθέντα αντικείμενα. Στην αντίθετη περίπτωση ο Δήμος τα κατάσχει και προχωρεί στην άμεση εκποίησή τους. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται διαπίστωση δεύτερης παράβασης προκειμένου ο Δήμος να κατάσχει τα αντικείμενα που βρίσκονταν σε κοινόχρηστο χώρο. Σε περίπτωση υποτροπής, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να αφαιρέσει την τυχόν εκδοθείσα άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου και να αρνηθεί χορήγηση νέας για χρονικό διάστημα έξι μηνών από τη διαπίστωση της υποτροπής.Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!