19ο Ενημερωτικό του αιρετού Βαγγέλη (Ακη) Λουκά του ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσ/νίκης

19ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ-ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
              του αιρετού του ΠΥΣΔΕ ΔΥΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Βαγγέλη (Άκη) Λουκά
              
            Συναδέλφισσες /συνάδελφοι,
Σας στέλνω  ενημέρωση για τη λειτουργική κατάσταση  της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 Δυτικής Θεσσαλονίκης με συγκριτικά στοιχεία για τα έτη 2017-18 και 2016-17

  1. Αριθμητικά Στοιχεία   εκπαιδευτικών  της ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης
                                                                                                                           2017-18     2016-17
-        Υπηρετούντες/ουσες στο ΠΥΣΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                         3534          3590
-        Οργανικά ανήκοντες/ουσες στο ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσ/νίκης                3083          3109
-        Εκπαιδευτικοί Διάθεσης ΠΥΣΔΕ (χωρίς οργανική σε σχολείο):             178            209
-        Εκπαιδευτικοί που έφυγαν με απόσπαση σε άλλο ΠΥΣΔΕ:                    93              99
-        Εκπαιδευτικοί που έφυγαν με απόσπαση σε   φορείς:                          31              54    
-        Εκπαιδευτικοί που ήρθαν με απόσπαση στο ΠΥΣΔΕ Δυτικής              218            207
-        Εκπαιδευτικοί που ήρθαν με απόσπαση στη ΔΔΕ  Δυτικής                    7               12
-        Εκπαιδευτικοί που διατέθηκαν  (μερικώς ή ολικώς)
       στο ΠΥΣΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης                                                        41                6
-        Εκπαιδευτικοί που διατέθηκαν  στα Δ.ΙΕΚ  (με αίτησή τους)                  5               13
-        Εκπαιδευτικοί σε άδεια (άνευ αποδοχών, ανατροφής, αναρρωτική)   62
-        Εκπαιδευτικοί αναπληρωτές γενικής                                                      44              52
-        Εκπαιδευτικοί αναπληρωτές ΕΑΕ                                                          115            110
-        Συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών                                                           16              42
-        Μετατάξεις                                                                                              27                
-        Εκπαιδευτικοί με  ολική ανάθεση διοικητικού έργου  *                        21
-        Εκπαιδευτικοί με ανάθεση διοικητικού έργου  (6 έως 8 ώρες) *            7      
             * (αποδεδειγμένα σοβαροί λόγοι υγείας)                                                                           
                                                                                                           2017-18               2016-17
·         Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1 σχολείο:                     3070 (86,9%)       3045  (84,8%)
·         Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 2 σχολεία:                       347 (  9,8%)          426 (11,9%)
·         Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 3 σχολεία:                         95 (  2,7%)            93  ( 2,6%)
·         Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 4 σχολεία:                         15 (  0,4%)            22  ( 0,6%)
·         Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 5 σχολεία:                           7 (  0,2%)              4   ( 0,1%)


  1. Αριθμητικά Στοιχεία  Σχολικών μονάδων, τμημάτων και μαθητικού δυναμικού της ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης
      Στη Δυτική Θεσσαλονίκη λειτουργούν 49 ΓΕΛ, 77 Γυμνάσια, 17 ΕΠΑΛ, 6 Ε.Κ., 2 ΕΕΕΕΚ,
       και 1   Ειδικό   Γυμνάσιο-Λύκειο.
                                2017-18                                             2016-17
ΣΧ. ΜΟΝΑΔΕΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΤΕΣ
Μ.Ο.
ΤΜΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΤΕΣ
Μ.Ο.
ΓΥΜΝΑΣΙΑ
783
16787
21,43
785
16875
21,49
ΓΕΛ
535
12085
22,58
532
11979
22,51
ΕΠΑΛ
219
4758
21,72
223
4621
20,72


3.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΙΓΟΜΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
·        Εγκρίθηκαν  73 επιπλέον τμήματα στα οποία υπάρχουν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.
·        Εγκρίθηκε η λειτουργία 16 ολιγομελών τμημάτων Γενικής Παιδείας (Ν4452/2017)
·        Εγκρίθηκε η λειτουργία 15 ολιγομελών τμημάτων, μαθημάτων επιλογής Α΄ και Γ΄ ΓΕΛ (Το 2016 εγκρίθηκαν 10)
·        Εγκρίθηκε η λειτουργία 48 ολιγομελών τμημάτων, ομάδων προσανατολισμού Γ΄ τάξης ημερησίων ΓΕΛ και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΓΕΛ. (Το 2016 εγκρίθηκαν 25)
·        Εγκρίθηκε η λειτουργία 5 ολιγομελών τμημάτων, ομάδων προσανατολισμού Β΄ τάξης ΓΕΛ. (Το 2016 εγκρίθηκαν 4)
·        Κατά παρέκκλιση εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας 10 ολιγομελή τμήματα . (Το 2016 εγκρίθηκαν 8). Όλα τα προηγούμενα εγκρίθηκαν από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
·        Εγκρίθηκε η λειτουργία 43 ολιγομελών τμημάτων των ΕΠΑΛ  (Το 2016 εγκρίθηκαν 64)
·         ΔΕΝ εγκρίθηκε η λειτουργία 7 ολιγομελών τμημάτων των ΕΠΑΛ ( Το 2016 εγκρίθηκαν όλα τα ολιγομελή)
·         ΜΑΘΗΤΕΙΑ:  Το 2016 λειτούργησε 1 τμήμα μαθητείας και το 2017 λειτουργούν 17 τμήματα
4.  Εναπομείναντα λειτουργικά κενά     
           
ΓΕΝΙΚΗ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΜΕΑΕ- ΤΜΗΜΑΤΑ
 ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ 
 ΣΤΗΡΙΞΗ
ΠΕ 03
1
ΠΕ17.03
1
ΠΕ02
11
ΠΕ02
8
ΠΕ06
3
ΠΕ18.01
1
ΠΕ03
3
ΠΕ03
3
ΠΕ08
2
ΠΕ18.10
3
ΠΕ04
3
ΠΕ04
3
ΠΕ12.01
2
ΠΕ18.18
1
ΠΕ12.04
1
ΠΕ18.24
1
ΠΕ14.01
3
ΠΕ18.33
1
ΠΕ16.01
1
ΤΕ01.19
1
ΣΥΝΟΛΟ
22

17

14
                                                        
                                                               Με εκτίμηση
Βαγγέλης  ( Άκης)  Λουκάς
Αιρετό τακτικό μέλος του ΠΥΣΔΕ ΔΥΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Αιρετό αναπληρωματικό μέλος του ΚΥΣΔΕ
6974320189-6949565208
Εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο
των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων (ΣΥΝΕΚ)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ    29-11-2017 


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!