ΣΥΝΥΠΑΡΧΩ, Σύλλογος Εθελοντών Ωραιοκάστρου και Φίλων Ξενώνα "Το Σπίτι της Αρσις": 1η Έκτακτη Γενική Συνέλευση

« ΣΥΝΥΠΑΡΧΩ »
­ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ &
ΦΙΛΩΝ ΞΕΝΩΝΑ «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ»


ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2011
( Μη Κερδοσκοπικός Φιλανθρωπικός Σύλλογος – Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου)


  Αρ. Πρωτ.  27/ 2017
                                                                                                                                                                                                               Ωραιόκαστρο , 27 Οκτωβρίου 2017

                                                                               
Προς: Όλα τα Μέλη του Συλλόγου ΣΥΝΥΠΑΡΧΩ, Συλλόγου Εθελοντών 
            Ωραικάστρου και Φίλων Ξενώνα « Το Σπίτι της Άρσις»
                       
            Κύριοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΝΥΠΑΡΧΩ, Συλλόγου Εθελοντών Ωραιοκάστρου και Φίλων Ξενώνα « Το Σπίτι της Άρσις» σε εφαρμογή του άρθρου 17 του ισχύοντος καταστατικού και σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ 37/2017:

σ υ γ κ α λ ε ί

τα μέλη στην 1η Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 17:00, στο ΚΑΠΗ Παλαιοκάστρου, κτήριο «Παύλος Μελάς».

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω:

1.    Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.

2.    Παρουσίαση εισηγητικής έκθεσης για το έτος 2018 , συζήτηση επ΄ της και έγκρισή της.


3.    Παρουσίαση προϋπολογισμού έτους 2018, συζήτηση επ'  αυτού και έγκρισή του.

4.    Τροποποίηση καταστατικού.


5.    Προτάσεις – Συζήτηση (πλην των προεγκριθέντων θεμάτων). 

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών (σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.2 του ισχύοντος καταστατικού).

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας (σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.2 του ισχύοντος καταστατικού) η γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 18/11/2017 στον ίδιο χώρο και με την ίδια ημερήσια διάταξη και με ώρα έναρξης την 17:00.
Σας επισημαίνουμε ότι για τη Έκτακτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται η προαναφερόμενη απαρτία, αλλά παρουσία 10 τακτοποιημένων μελών σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.2 του ισχύοντος καταστατικού.

Ταμειακώς εντάξει θα είναι όλα τα μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της γενικής Συνέλευσης την συνδρομή τους ( σύμφωνα με το άρθρο 8  παρ. 2 του ισχύοντος καταστατικού). Η συνδρομή για το έτος 2017, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ( σύμφωνα με το άρθρο 19  του ισχύοντος καταστατικού) έχει καθοριστεί στα δέκα (10) Ευρώ.

Καλούνται όλα τα μέλη του Συλλόγου να προσέλθουν στην γενική Συνέλευση αυτή, καθώς η παρουσία του καθενός κρίνεται απαραίτητη.


Για το Δ.Σ. του ΣΥΝΥΠΑΡΧΩ
Η Πρόεδρος                                                             Η Γραμματέας Α’

Κουζιώρτη Ελισάβετ                                         Φαμιλωνίδου Χρυσάνθη

                          Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!