Δήμος Ωραιοκάστρου - Απολογισμός 2014-2016 Υπηρεσία Καθαριότητας - Ανακύκλωσης & Πολιτικής Προστασίας


Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Απολογισμός 2014-2016
Υπηρεσία Καθαριότητας  -  Ανακύκλωσης  &  Πολιτικής Προστασίας

Στο συνολικό έργο που πραγματοποιήθηκε στον τομέα της καθαριότητας, της ανακύκλωσης και της πολιτικής προστασίας αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης για τον απολογισμό των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου Αστέριος Γαβότσης τονίζοντας ιδιαίτερα τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στον τομέα αυτό η δημοτική αρχή από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της.

Όπως τόνισε ο κ. Γαβότσης κατά τη διάρκεια των ετών 2014-2016 πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω:

·         Αναβάθμιση της καθαριότητας οδών (οδοκαθαρισμός) και κοινόχρηστων χώρων  περισυλλογής οικιακών απορριμμάτων και ανακύκλωσης, με βάση τη συνεργασία και των τριών Δημοτικών Κοινοτήτων. 
·         Τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης σε τμήματα και περιοχές των Δημοτικών Ενοτήτων όπου δεν λειτουργούσε η επιβαλλόμενη μηχανική αποκομιδή των απορριμμάτων. 
·         Συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου σε καθημερινή βάση.
·         Έγινε ξεκαθάρισμα του στόλου των οχημάτων με τις αναγκαίες συντηρήσεις κατά περίπτωση και αποσύρσεις, καταστροφές με τις τυπικές διαδικασίες.
·         Επιτεύχθηκαν κλαδέματα, αποψιλώσεις, κοπές δένδρων και περιποιήσεις κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και με την προοπτική καλύτερου προγραμματισμού έπειτα από πλήρωση θέσεων εργατών ορισμένου χρόνου, λόγω έλλειψης προσωπικού. 
·         Προώθηση των προμηθειών κάδων απορριμμάτων, μηχανικής αποκομιδής και ανακύκλωσης, μηχανολογικού, τεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού καθώς και απορριμματοφόρων οχημάτων, σε όσο εύρος τα οικονομικά μας επιτρέπουν.
·         Προμήθεια από δωρεά (χρησιδάνειο) καινούργιου απορριμματοφόρου ανακύκλωσης από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ.
·         Προμήθεια από δωρεά 300 καινούργιων κάδων ανακύκλωσης από την  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ.
·         Προώθηση προγραμμάτων ανακύκλωσης εκτός από αυτά του μπλε κάδου (χαρτί, γυαλί, πλαστικό).
·         Αναδιοργάνωση του συστήματος συλλογής ανακυκλώσιμων και βιολογικών αποβλήτων με βάση την αρχή «διαλογή στην πηγή» και κομποστοποίηση.
·         Προεκτίμηση αμοιβής μελέτης για «Συλλογή και αξιοποίηση των χρησιμοποιημένων τηγανελαίων του Δήμου Ωραιοκάστρου για την ταυτόχρονη παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας».
·         Προώθηση υλοποίησης Προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης.
·         Ο Δήμος Ωραιοκάστρου αναδείχτηκε ως ο καταλληλότερος Δήμος σε όλη την Ελλάδα για τη λειτουργία του πρώτου Κέντρου Διαλογής Ταξινόμησης (ΚΔΤ) αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), βάσει της διαγωνιστικής διαδικασίας που διενεργήθηκε από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
·         Τοπικό Σχέδιο Βιώσιμης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Ειδικών Ρευμάτων Δήμου Ωραιοκάστρου στα πλαίσια της αποστολής των προτάσεων μας για τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης απορριμμάτων του ΦΟΔΣΑ.
·         Συντάχθηκαν ειδικές μελέτες για την περιβαλλοντική αποκατάσταση των ανενεργών λατομείων Παλαιοκάστρου και Νεοχωρούδας βάσει της κείμενης νομοθεσίας με πολλαπλά οφέλη για τον Δήμο μας, περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά.
·         Συντήρηση επισκευή οχημάτων του Δήμου σε ετήσια βάση καθώς και επιμέρους τεχνικές εκθέσεις επισκευών και συντηρήσεων με τη διαδικασία της Τριμελούς Επιτροπής.
·         Προμήθεια καυσίμων σε ετήσια βάση και πλήθος τεχνικών εκθέσεων που έχουν ζητηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία ανά Δημοτική Ενότητα, ανά κωδικό.
·         Διάνοιξη δρόμων για δημιουργία αντιπυρικών ζωνών εν όψει θερινής περιόδου σε ετήσια βάση.
·         Διαχείριση ογκωδών απορριμμάτων και βιοαποβλήτων.
·         Διαχείριση ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.).
·         Προμήθεια θρυμματιστή κλαδιών.
·         Προμήθεια μεταχειρισμένου οχήματος τύπου ημιφορτηγού 4*4.
·         Προμήθειες ξύλινων παγκακιών.
·          Ανακατασκευή χλοοτάπητα γηπέδων ποδοσφαίρου.
·         Εργασίες επισκευής μεταλλικών κάδων καθαριότητας σε ετήσια βάση.
·         Προμήθεια υλικών απόσμησης κάδων και φρεατίων.
·         Προμήθεια φυτών σε ετήσια βάση.
·         Προμήθεια μικρού γεωργικού ελκυστήρα.
·         Προμήθεια χλοοκοπτικών μηχανημάτων για το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.
·         Προμήθεια χλοοκοπτικών μηχανημάτων και ανταλλακτικών υλικών για το Τμήμα Πρασίνου.
·         Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών οχημάτων.
·         Προμήθεια ρολών και κυτίων δίσκων ταχογράφου σε ετήσια βάση.
·         Εργασίες πιστοποίησης ταχογράφων σε ετήσια βάση.
·         Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων υλικών για το Τμήμα Πρασίνου σε ετήσια βάση.
·         Εργασίες Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων από ΚΤΕΟ σε ετήσια βάση.
·         Ασφάλιση οχημάτων, εργαλείων πρασίνου του Δήμου Ωραιοκάστρου σε ετήσια βάση.
·         Πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων σε ετήσια βάση.
·         Συντήρηση πρασίνου κοινοχρήστων χώρων.
·         Προμήθεια ανταλλακτικών υλικών συντήρησης αρδευτικών δικτύων γηπέδων Ωραιοκάστρου.
·         Εργασίες συντήρησης δασικών δρόμων και αντιπυρικών ζωνών στον ορεινό όγκο του Δήμου Ωραιοκάστρου.
·         Εργασίες πλυσίματος –γρασαρίσματος απορριμματοφόρων οχημάτων σε ετήσια βάση.
·         Προμήθεια δέντρων για το Τμήμα Πρασίνου σε ετήσια βάση.
·         Εργασίες κοπής χόρτων σε κοινόχρηστους χώρους σε ετήσια βάση.
·         Προμήθεια απορρυπαντικών κάδων και λαϊκών αγορών.
·         Προμήθεια λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων, σπόρων για τα γήπεδα ποδοσφαίρου του Δήμου Ωραιοκάστρου.
·         Προμήθεια αλατιού για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων για τις τρεις Δημοτικές Ενότητες σε ετήσια βάση.
·         Εργασίες επισκευής ελαστικών επισώστρων.
·         Τοποθέτηση πτυσσόμενου πλήρους συστήματος μουσαμά σε όχημα.
·         Προμήθεια τριών τρακτέρ κοπής χόρτων.
·         Προμήθεια προσθέτων πετρελαιοκινητήρων.
·         Προμήθεια ελαστικών επισώστρων.


Ποσότητες Σύμμεικτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δ. Ωραιοκάστρου
2014
2015
2016
13.992.521
13.740.000
13.650.000
Πηγή : Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης ΑΣΑ
                                                                  
Πολιτική Προστασία

·         Στα πλαίσια της Πολιτικής Προστασίας γίνονται συνεχώς δράσεις με βασικό άξονα τια αποφάσεις που λαμβάνονται στα Τοπικά Συντονιστικά Όργανα που συνεδριάζουν στα πλαίσια ετοιμότητας για πυροπροστασία, παγετό, πλημμύρες, σεισμούς.
·         Έγινε επικαιροποίηση των χώρων καταυλισμού με δημιουργία ατομικού μητρώου για κάθε έναν από τους χώρους με περιγραφή και φωτογραφικό υλικό.
·         Έγιναν πλήθος προμηθειών και παροχές υπηρεσιών για την έγκαιρη και έγκυρη προετοιμασία του Δήμου σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 
Αυτοτελές γραφείο επικοινωνίας
και δημοσίων σχέσεων
Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!