Λίστα μεγαλοφοροφυγάδων «συνοδεύει» τον προϋπολογισμό

Τα αποκαλυπτήρια των φορολογούμενων που εμπλέκονται σε μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου ετοιμάζεται να κάνει το υπουργείο Οικονομικών.

Σε λίστα που θα δοθεί στη δημοσιότητα μαζί με τον προϋπολογισμό του 2018 ο οποίος θα κατατεθεί στη Βουλή έως τις 21 Νοεμβρίου, περιλαμβάνονται όσοι εντοπίστηκαν την τελευταία τριετία με φορολογικές ή τελωνειακές παραβάσεις και τους επιβλήθηκαν πρόστιμα και πρόσθετοι φόροι άνω των 200.000 ευρώ ή και η ποινή του λουκέτου καθώς και οι εκδότες και λήπτες εικονικών τιμολογίων.

Με απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο κατάλογος των φοροφυγάδων περιέχεται σε έκθεση των Γενικών Διευθυντών Φορολογικής Διοίκησης και Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης. Η έκθεση περιλαμβάνει στοιχεία για: τους ελέγχους, την πορεία των εσόδων, τις φορολογικές παραβάσεις, τις δραστηριότητες των αρμόδιων υπηρεσιών, τα αποτελέσματα του ελέγχου για την περιστολή της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου καθώς και πίνακες παραβατών.

Στη λίστα των φοροπαραβατών θα βρεθούν και όσοι έχουν εμπλακεί σε υποθέσεις έκδοσης ή λήψης πλαστών και εικονικών τιμολογίων και τους καταλογίστηκαν πρόστιμα άνω των 3.000 ευρώ.

Τι προβλέπει η αποφαση Τσακαλώτου


Ειδικότερα σύμφωνα με την απόφαση Τσακαλώτου στα παραρτήματα της έκθεσης θα παρουσιάζονται πίνακες σχετικά με την πορεία των εσόδων κατά την προηγούμενη τριετία καθώς και αναλυτικοί πίνακες για το βεβαιωτικό και εισπρακτικό έργο των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) και του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ. ΜΕ.Π.) κατά την ίδια τριετία, ενώ θα επισυνάπτονται και σχετικές καταστάσεις οι οποίες θα περιλαμβάνουν:
  • Φορολογούμενους που διέπραξαν φορολογικές παραβάσεις σχετικές με την έκδοση εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων, μετά τις οποίες οι οικείες καταλογιστικές πράξεις εκδόθηκαν εντός του προηγούμενου της κατάθεσης του προϋπολογισμού έτους και τα ποσά που καταλογίστηκαν είναι πάνω από 3.000 ευρώ.
  • Φορολογούμενους που διέπραξαν φορολογικές παραβάσεις και φοροδιαφυγή μεγάλης έκτασης που διαπιστώθηκαν μετά από πλήρεις και μερικούς φορολογικούς ελέγχους, μετά τους οποίους οι οικείες καταλογιστικές πράξεις εκδόθηκαν εντός του προηγούμενου της κατάθεσης του προϋπολογισμού έτους και ειδικότερα:
  1. Φορολογούμενους, για τους οποίους τα ποσά φόρων, τελών, πρόσθετων φόρων και προστίμων, που καταλογίστηκαν με πλήρη ή μερικό φορολογικό έλεγχο, κατέστησαν οριστικά λόγω μη άσκησης ένδικου μέσου και εφόσον αυτά τα ποσά αθροιστικά λαμβανόμενα υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ.
  2. Φορολογούμενους, οι οποίοι άσκησαν ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της ΔΕΔ κατά των καταλογιστικών πράξεων, με τις οποίες τα καταλογισθέντα ποσά φόρων, τελών, πρόσθετων φόρων και προστίμων προέκυψαν μετά από εξωλογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων τους ή μετά την εφαρμογή έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης και το σύνολο των ποσών αυτών υπερβαίνει τα 300.000 ευρώ.
  3. Φορολογούμενους των οποίων ανεστάλη η λειτουργία των επαγγελματικών τους εγκαταστάσεων ή στους οποίους επιβλήθηκε ειδική χρηματική κύρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 13Α του ν. 2523/1997 αντίστοιχα, καθώς και φορολογούμενους σε βάρος των οποίων επιβλήθηκαν προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, κατά το προηγούμενο της κατάθεσης του Προϋπολογισμού έτους.
  4. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τα οποία τα ποσά των δασμών, φόρων, προστίμων και πολλαπλών τελών που καταλογίστηκαν με την οικεία καταλογιστική πράξη, εφόσον τα ποσά αθροιστικά λαμβανόμενα υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ και εκκρεμούν ανείσπρακτα για οποιοδήποτε λόγο.

Πηγή: www.tovima.gr


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!