Πρόταση παρέμβαση από τις 133 επιχειρήσεις στις 01/12/17 στην συζήτηση ΓΠΣ Θεσσαλονίκης για τα πολεοδομικά και την πόλη!...του Νικ. Σπ. Φιλίππου


“133 μεγάλες επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας”
01/12/17 Εισήγηση Β1 ΓΠΣ Δήμου Θεσσαλονίκης – κ. Νίκος Σπ. Φιλίππου

Είμαι ένας από τις 133 επιχειρήσεις και ενώσεις πολιτών που υπέγραψαν κοινό έγγραφο για τις απαραίτητες διορθώσεις στο περιφερειακό χωροταξικό. Παριστάμεθα στην Επιτροπή 3 εκπρόσωποι. Παρόμοια έγγραφα και θέσεις υπέγραψαν η ΠΕΔ με 80 Δήμους, 5 Δήμαρχοι της δυτικής Θεσσαλονίκης, 4 οικονομικοί φορείς με 70.000 μέλη και οι 133 επιχειρήσεις με ~15.000 εργαζόμενους και ~ 3 δις € πωλήσεις.

Με τα χρόνια έχει γίνει πλήρως αποδεκτό από την κοινωνική και πολιτική διανόηση ότι τα εισοδήματα, οι θέσεις εργασίας και η ανάπτυξη μπορούν να προέλθουν κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα με επενδύσεις, φυσικά με πλήρη σεβασμό στις νόμιμες περιβαλλοντικές παραμέτρους και όχι ... στις ... κατά το δοκούν.

Στη διαβούλευση του Περιφερειακού Χωροταξικού υποβάλαμε προτάσεις το 2015, καθώς και στο ΓΠΣ Θεσσαλονίκης στις 26/02/16. Στους κεντρικούς άξονες των προτάσεων που υποβλήθηκαν συμπλέουν σχεδόν όλοι ή οι περισσότεροι εκπρόσωποι του ΠΣΘ. Η Δήμος Θεσσαλονίκης, ενώ είναι ο κεντρικός και μεγαλύτερος Δήμος και βρίσκεται στο μέσον, δυτικά- ανατολικά, πλαισιώνεται από ακόμη μεγαλύτερες πληθυσμιακές και οικονομικές συγκεντρώσεις, κυρίως δυτικά και μερικώς ανατολικά.

Η κοινωνία από δεκαετίες συμφώνησε στο δόγμα ισόρροπης ανάπτυξης δυτικά – ανατολικά, όλοι διατείνονται ότι δεν θέλουν τείχη δυτικά και δεν επιθυμούν την πόλη λιμάνι- μέγαρο μόνο. Θέλουν την πλήρη και ισόρροπη ακτινοβολία της.

Οι παρατηρήσεις – προτάσεις είναι 2 κατευθύνσεων., των νομικών και των ουσιαστικών. Νομικών αιτιών: 1) Σεβέζο - η  αναμονή του ΠΠΧΣΣΑ, για το οποίο έχουν κατατεθεί πολλές και σοβαρές αντιρρήσεις παράτυπης ή και παράνομης υφής. Πως θα γίνει το ΓΠΣ Θεσσαλονίκης, πριν ολοκληρωθεί το υπερκείμενο χωροταξικό της ΠΚΜ? Είναι νομικός μονόδρομος. Είναι υπερκείμενο το ΠΠΧΣΣΑ και είναι παράτυπο το αντίθετο. Ισχύει μόνο το top – down και όχι το αντίθετο. Οι μελετητές υιοθετούν από το γνωμοδοτικό ΠΠΧΣΣΑ 2 έννοιες, οι οποίες είναι το λιγότερο καταστροφικές. Υπάρχουν συνεχής αναφορές στην ήδη καταργημένη Σεβέζο ΙΙ και στις σοβαρές παρενέργειες ερήμωσης μόνο δυτικά, μέσω της απλής έρευνας και χωρίς κανένα νομικό αποτέλεσμα του ΕΜΠ.  Τα επιχειρήματα  down – top, σημαίνουν απλά την εκ των προτέρων αποδοχή παράνομων και καταστροφικών διατάξεων. Ποιος ωφελείται? 2) Υποχρεωτικά λουκέτα στη χαμηλή και μέση όχληση – δεν υπάρχουν πουθενά, δεν υπάρχουν στην Αττική, δεν προβλέπονται σε κανένα ΠΠΧΣΣΑ, μόνο στη ΠΚΜ. Όλοι εξέφρασαν την αντιθέση τους. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα συνταχθεί με την καταστροφή της μη οχλούσας παραγωγής?  Ουσιαστικών κατευθύνσεων: όπως οι 2 παραδοχές που δεν είναι πραγματικές και οι προτεινόμενες δράσεις με ζημία της περιοχής. Εκτιμούμε ότι μετά τόσα χρόνια κρίσης προτεραιότητα πρέπει να είναι η δίκαιη ανάπτυξη.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΣΤΑ ΜΕΙΖΟΝΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙ   ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΠΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΠΧΣΑΑ.ΚΜ

ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κεντρικές έννοιες διόρθωσης προβλημάτων και αναπτυξιακών προτάσεων:
1)  Τίθενται περιορισμοί και συνθήκες ερήμωσης Θεσσαλονίκης λόγω ανυπόστατου προβλήματος από τις δήθεν επιπτώσεις των ζωνών επικινδυνότητας. Υπάρχουν σκανδαλώδεις χάρες στην υψηλή όχληση, από την ήδη καταργημένη και πουθενά αλλού εφαρμοζόμενη, απλή έρευνα του ΕΜΠ για τη Σεβέζο ΙΙ 2007. Δεν υπάρχουν τέτοιοι περιορισμοί ούτε στο Ρυθμιστικό Αθήνας ούτε αλλού στην Ε.Ε. Το ίδιο συστήνει και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής το 2014, επισημαίνοντας ότι καταργήθηκε η Σεβέζο ΙΙ και ότι πρέπει να ληφθούν τα μέτρα ασφαλείας εντός ορίων των εγκαταστάσεων μέχρι 01/06/2015 (από την Σεβέζο ΙΙΙ 2012), για να μην επιβαρυνθούν οι όμορες περιοχές. Τα μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται εντός των εγκαταστάσεων των δεξαμενών και δεν προβλέπεται ερήμωση και αυθαίρετοι περιορισμοί εκτός των ορίων τους. Άλλωστε και η αναφερόμενη μελέτη ΟΡΘΕ, στηρίζεται καταφανώς στην κατηργημένη Σεβέζο ΙΙ του 2007. Δεν είναι γνωστό σε ΟΛΟΥΣ?

2) Εκ της εσφαλμένης παραδοχής αυτής ακολουθούν 2 μείζονες οικονομικές προτάσεις στο ΓΠΣ, που είναι ζημιογόνες για την Θεσσαλονίκη. Συρρικνώνεται και δίνεται  “προίκα” σε ιδιωτικό χώρο στο λιμάνι το επιχειρηματικό πάρκο από τους Λαχανόκηπους και ταυτόχρονα προβλέπει την μόνιμη συρρίκνωση  του εκθεσιακού έργου στον ίδιο χώρο, αφού δεν θα μπορεί να γίνει νέο και πλήρες νέο κέντρο στους Λαχανόκηπους. Μόνο από τις 2 αυτές οικονομικές προβλέψεις εκτιμούμε ότι, η Θεσσαλονίκη χάνει 500 – 1.000  εκατ. € σε έσοδα και έργα, που μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς κρατική χρηματοδότηση.

3) Προβλέπει χωρίς αποχρώντα λόγο, την απομάκρυνση - λουκέτο  της βιοτεχνίας και των παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής όχληση από το ΠΣΘ. Αντίθετα το Ρυθμιστικό Αθήνας προτρέπει την εγκατάσταση της χαμηλής και μέσης όχλησης στον αστικό ιστό.

4) Τα πρόβληματα αυτά αναφέρονται μεν στο γνωμοδοτικό ΠΠΧΣΑΑ χωρίς να είναι οριστικά, χωρίς να υπάρχει ΚΥΑ- ΦΕΚ και κάπως περιλαμβάνονται αυτούσια και πριν οριστικοποιηθούν στο ΓΠΣ. Προτείνεται να  διορθωθεί ΑΜΕΣΑ το επίκτητο και μη ισχύον θέμα Σεβέζο που ερημώνει την δυτική Θεσσαλονίκη, έτσι ώστε για τους Λαχανόκηπους να γίνει νέα διορθωτική πρόταση για το επιχειρηματικό πάρκο και το εκθεσιακό κέντρο.

5) Στους Λαχανόκηπους αυλίζεται όλη η δυτική Θεσσαλονίκη. Χωρίς τεχνικό λόγο και με προφανώς μη νόμιμο λόγο και παρωχημένες- άκυρες μελέτες του 2009, αποστερείται από μητροπολιτικής εμβέλειας σπουδαία αναπτυξιακά έργα, για τα οποία αγωνίστηκε θετικά ο Δήμος.

ΕΡΗΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ Η ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ “ΦΙΛΕΤΑ” ΜΕ ΕΣΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ, ΕΝΩ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΟΛΗ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΤΙΚΑ. ΕΛΕΟΣ.

Μείζονες παρατηρήσεις:
          Η Θεσσαλονίκη από 1η σε ΑΕΠ/κεφαλή περί το 2000 και στο 115% πάνω από το αντίστοιχο της Αττικής, κατρακύλησε στην 9η θέση, με τα ίδια γεωστρατηγικά και οικονομικά δεδομένα.
          Από το 92% του κατά κεφαλή ΑΕΠ της ΕΕ που είχε το 2016 η Αττική, η ΠΚΜ βρίσκεται μόνο στο 52%. Πρακτικά και με  extrapolation, το εισοδηματικό έλλειμμα κάθε χρόνο είναι ~ 10 δις € για την πόλη, 15 δις € για το ΠΣΘ και ~20 δις € για την ΠΚΜ.
          Η παραγωγή μειώθηκε από το 1998 κατά 50% μέχρι το 2009 και έτερο 30% μετά την κρίση, δηλ συνολικά ± 65% - 70%, όσο μειώθηκαν και τα εισοδήματα της.
          Η πόλη των υπηρεσιών, δεν δικαιώθηκε, γιατί δεν αντικαταστάθηκε το ΑΕΠ από υπηρεσίες, κυρίως προ κρίσης. Είχαμε έξοδο πληθυσμού και μειώθηκε αντίστοιχα με την μείωση της παραγωγής, όλο το ΑΕΠ της περιοχής και του Δήμου. Τα στοιχεία αυτά είναι από την Eurostat και συμφωνεί πλήρως ο ΟΟΣΑ.
          Η μελέτη του ΓΠΣ Θεσσαλονίκης, μόνο ένα στοιχείο διαλέγεται. Την απομείωση πληθυσμού και την μαζική έξοδο πληθυσμού, δηλ την μείωση από τις 560.000 στις 360.000, που είναι και μόνο ο απότοκος της οικονομικής βύθισης. Δεν προτείνονται πρακτικά και εφικτά μέτρα για την ανάκαμψη της οικονομίας και του πληθυσμού.
          Ο τριτογενής τομέας δεν παρουσιάζει ποσοστιαία (%) αύξηση, ούτε σήμερα ακόμη και προ κρίσης, σύμφωνα με την μελέτη ΥΠΕΚΑ- ΟΡΘΕ το 2009. Και βέβαια τι τριτογενής τομέας θα αναπτυχθεί αν δεν υπάρχει ο δευτερογενής να δημιουργήσει την ζήτηση για το τριτογενή!!! Σε ποιο βιβλίο οικονομικών διάβασε κάποιος ότι αναπτύσσεται κάποια περιοχή χωρίς ανάπτυξη του δευτερογενούς τομέα?
          Η πρόβλεψη για Σχέδια Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων κατά την εκτίμηση μας, δεν ενέχει πρακτικότητα, γιατί στοχεύει συγκεκριμένες περιοχές και διαδικασίες. Δεν αφήνει ελεύθερη την αγορά, να εγκατασταθεί στα διάσπαρτα κενά κτίρια, όπως π.χ. θετικά προτρέπει το Ρυθμιστικό Αθήνας. Αρνητικά, στο ΠΠΧΣΣΑ δεν προβλέπεται αντίστοιχη διαδικασία για τη μη οχλούσα δραστηριότητα.
          Επέρχεται σύγχυσης για την “δηλούμενη” συμφωνία με το Ρυθμιστικό ΣΘ, αφού οι διατάξεις που προέβλεπε ήταν αποδεδειγμένα με καταστροφικά αποτελέσματα  για την περιοχή. Ήδη αντικαταστάθηκε το ρυθμιστικό με το Περιφερειακό Σχέδιο ΠΚΜ, που αρνητικά περιέχει τις ίδιες καταστροφικές διατάξεις. ΟΛΟΙ έχουν αντιταχθεί και ζητούν την διόρθωση τους, για ουσιαστικούς και νομικούς λόγους.
          Αποδέχεται η μελέτη ΓΠΣ, την συρρίκνωση του εκθεσιακού έργου- ένα μικρότερο εκθεσιακό, όταν την ίδια περίοδο μέσα στο  grexit, στην Αττική έχουμε ένα πλήρες και απόλυτα επιτυχές νέο εκθεσιακό. Δεν συμφωνούμε με την επιβεβαίωση και την αποδοχή της συρρίκνωσης.
          Πολύ σοβαρή παρατήρηση είναι, η αναφορά στη δήθεν ενσωμάτωση στο χωροταξικό ΠΚΜ και το ΓΠΣ των παρατηρήσεων του ΡΣΘ, μέσω του νόμου 4447/16, ενώ αληθές είναι ότι ο νόμος όχι όπως κατατέθηκε, αλλά όπως ψηφίστηκε με τροποποίηση εντός Βουλής, δέχεται μόνο τα ψηφισμένο ΡΣΘ και όχι τις έωλες και μη ψηφισθείσας παρατηρήσεις  του 2014.
Αν τυχόν διέφυγε, παρακαλώ δείτε το “σπλάχνο της Βουλής” του σχετικού άρθρου του νόμου.
          Στις αντιδράσεις για το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο, αναφέρονται ως υπαρκτές οι ζώνες επικινδυνότητας, που δεν προβλέπονται πουθενά στην Ελλάδα και την ΕΕ. Αυθαίρετα, προς όποιο όφελος, προτάθηκε από την απλή μελέτη ΕΜΠ, η οποία μη ούσα σύννομη, δεν παρήγαγε ούτε παράγει αποτέλεσμα.
          ΠΟΛΥ ΣΠΟΥΔΑΙΟ, ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΝΟΜΟ Ή ΠΑΡΑΤΥΠΟ: στο κεφάλαιο Π.2.2, 2.2.2. γίνονται αναφορές για την Σεβέζο ΙΙ. Όμως είναι πασίγνωστο ότι η Σεβέζο ΙΙ δεν υπάρχει, καταργήθηκε! Η δε μελέτη του ΕΜΠ, ήταν απλή πρόταση, δεν ίσχυε ούτε τότε, ούτε σήμερα, γιατί δεν προβλεπόταν από την ίδια την συνθήκη Σεβέζο ποτέ. Σε κάθε περίπτωση η Σεβέζο ΙΙ καταργήθηκε. Άρα, η όποια απλή έρευνα δεν έχει νομική ή ουσιαστική ισχύ. Το “εφεύρημα” της έρευνας ΕΜΠ,  που δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα και ΕΕ, για ζώνες ερήμωσης 1-2-3, πυροδότησαν τις αντιδράσεις όλων των εμπλεκομένων. Οι απόψεις της “δίνουσας υπηρεσίας”, προφανώς από παραδρομή δεν δέχεται τα νόμιμα της Σεβέζο, που δεν μπορούν να στηρίζονται σε νομικά και ουσιαστικά άκυρη έρευνα ΕΜΠ. Έχει καθαρά αναφερθεί ακόμη και από την Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής, κατά την συζήτηση για το ΡΣΘ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ το σχέδιο ΓΠΣ, στη βάση των προτάσεων των φορέων και της νομιμότητας της Σεβέζο ΙΙΙ, του 2012, που κυρώθηκε με ΦΕΚ το 2016 και προβλέπει μέτρα προστασίας εντός των εγκαταστάσεων υψηλής όχλησης μέχρι 01/06/15. Μετά προβλέπονται κυρώσεις.
          Το στρατόπεδο Κακιούση δεν υπάγεται στη Σεβέζο, είναι απλές δεξαμενές καυσίμων, η δε Jet Oil είναι άδεια 10 χρόνια. Ποιος και γιατί τα χαρακτήρισε Σεβέζο?
          Μετά λύπης και καταστροφικά, προτείνεται η χαμηλή όχληση, ... να μεταφερθεί σε περιοχές, δηλαδή να ΚΛΕΙΣΕΙ, ΝΑ ΒΑΛΟΥΝ ΛΟΥΚΕΤΑ, να αυξηθεί η ανεργία. Είναι ακατανόητα αυτά. Στην Αθήνα, ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΝΑΘΡΥΝΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΣΤΑ ΚΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ. Εκτιμώ ότι δεν μας περισσεύουν οι μονάδες και οι θέσεις εργασίας αυτές, μάλιστα ύστερα από τόσα χρόνια κρίσης, για να τις “κλείνουμε συνειδητά”. Η ανεργία και η φτώχεια φουντώνει!
          Λαχανόκηποι: ο δυτικός πνεύμονας της πόλης και του Δήμου. Το δόγμα της ισόρροπης ανάπτυξης είναι συμφωνημένο. Ο κ. Δήμαρχος Θεσσαλονίκης είναι υπέρμαχος του επιχειρηματικού πάρκου. Όλα συνηγορούν στη αναπτυξιακή και περιβαλλοντική εξυγίανση των Λαχανόκηπων με εμπλησμό του βούρκο, με έτοιμη μελέτη διαμάντι προ δεκαετίας. Άλλωστε η μελέτη, η εισήγηση και οι συνεντεύξεις των αρμοδίων επί του συγκεκριμένου θέματος τώρα, ακριβώς αφιερώνουν και περιγράφουν με ειδικό κεφάλαιο για τους Λαχανόκηπους και την αρνητική μεταφορά το επιχειρηματικό κέντρο.  Και αντί να υλοποιηθεί η αρχική και θετική μελέτη, γίνεται επίκληση παράτυπα της Σεβέζο ΙΙ, που δεν υπάρχει, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΑ, ΑΛΛΑ “ΑΕΡΙΝΑ” ΝΑ ΠΑΕΙ ΔΩΡΟ ΣΤΗΝ Β΄ΠΡΟΒΛΗΤΑ.
 
Σε αυτή την παράτυπη και χωρίς νομικό και ουσιαστικό λόγο παραδοχή του ΓΠΣ και της μελέτης ωφελούνται 2 μεγάλα συμφέροντα:

          Αποφεύγονται τα τυχόν μέτρα ασφαλείας εντός των ορίων των εγκαταστάσεων υψηλής όχλησης, όπως προβλέπει η Σεβέζο μέχρι 01/06/15. Πέρασαν 5 χρόνια από την Σεβέζο 2012 και 2.5 χρόνια μετά την προθεσμία που έθεσε.
          Δίνεται “δώρο” το επιχειρηματικό κέντρο στην β΄ προβλήτα.
          Γίνονται προσπάθειες να ακυρωθεί το εκθεσιακό κέντρο, προς όφελος της Αθήνας και του επίδοξου πελάτη από το υπερταμείο.
          Υποβαθμίζεται η δυτική πλευρά της πόλης και υψώνεται τείχος ταξικό!
          Συρρικνώνεται η Θεσσαλονίκη... Λιμάνι – Μέγαρο.

          ΟΛΟΙ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΠΧΣΣΑ, ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΟΙ ΙΔΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΠΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ, ΟΠΩΣ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΌ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΕ.

          Να αναπτυχθεί η πόλη, να αποφευχθεί η συρρίκνωση, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και εισοδήματα. Αυτός είναι ο διαχρονικός χαρακτήρας της Θεσσαλονίκης. Το απέδειξε με ανώτατο σημείο στην ιστορία της το ΑΕΠ της, την παραγωγή, τον πολιτισμό της, τις διεθνείς δραστηριότητες μετά τον πόλεμο μέχρι πρόσφατα.-


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!