Το 4ο Νηπιαγωγείο Ευκαρπίας συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+


ΤΟ 4Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+!

Το 4ο Νηπιαγωγείο Ευκαρπίας συμμετέχει στο Erasmus+, μέσα στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης.  Το Erasmus+ είναι ένα πρόγραμμα της ΕΕ που αφορά, μέσα σε άλλα, και τη στήριξη της εκπαίδευσης. Στόχος του Erasmus+ είναι να συμβάλει στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την ανάπτυξη, την απασχόληση, την κοινωνική ισότητα και την ένταξη, καθώς και στους στόχους της ΕΚ2020, του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Το Erasmus+ έχει επίσης ως στόχο να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη των εταίρων του στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Νεολαία.[i][1]
Το Νηπιαγωγείο μας συμμετέχει στο Erasmus+, μετά από αίτησή μας που κατατέθηκε στο ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) και εγκρίθηκε από αυτό. Το ΙΚΥ είναι ο Εθνικός Οργανισμός  που έχει στην άμεση ευθύνη του τα προγράμματα Erasmus και, ως εκ τούτου ένας πολύτιμος αρωγός, τόσο σε λειτουργικό και πρακτικό όσο και σε επίπεδο συμβουλευτικής. Νόμιμος εκπρόσωπος του σχολείου μας ορίστηκε η Προϊσταμένη Μίσιου Πετρούλα και υπεύθυνη επικοινωνίας η νηπιαγωγός Ευαγγελία Σταμάτη.
Το πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουμε θα διαρκέσει 18 μήνες (από τον Σεπτέμβριο του 2017 έως τον Φεβρουάριο του 2019), περίοδος κατά την οποία το σχολείο μας συμμετείχε και θα συμμετέχει σε επιμορφωτικά σεμινάρια που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό.
Τίτλος του προγράμματός μας είναι: «Το Εκπαιδευτικό Δράμα σαν εργαλείο για την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης. Η συναισθηματική νοημοσύνη ως προϋπόθεση για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση».
Το 4ο Νηπιαγωγείο Ευκαρπίας στοχεύει σε μια διαπολιτισμική εκπαίδευση με βάθος χρόνου. Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στη δημιουργία αυριανών πολιτών που θα διέπονται από τις αξίες του σεβασμού, της αλληλεγγύης, της κατανόησης, της αποδοχής, της ισότητας. Δεδομένου ότι το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου είναι ιδιαίτερα ευέλικτο, μας παρέχεται η δυνατότητα χρήσης πολλών και διαφορετικών εργαλείων μάθησης. Ιδιαίτερα ενδεδειγμένο θεωρούμε το Εκπαιδευτικό Δράμα (drama in education) και τις θεατρικές τεχνικές γενικότερα, γιατί, καταρχάς, σαν εργαλεία είναι ιδιαίτερα αγαπητά στα νήπια. Το Εκπαιδευτικό Δράμα είναι μια μορφή θεατρικής τέχνης με καθαρά παιδαγωγικό χαρακτήρα. Μπορεί να διδαχθεί είτε ως ανεξάρτητο μάθημα τέχνης είτε παράλληλα να αξιοποιηθεί ως μέσο για τη διδασκαλία διαφόρων γνωστικών πεδίων.[2] Είναι ένας παιγνιώδης τρόπος μάθησης που προάγει σε μεγάλο βαθμό το πνεύμα ομαδικότητας, τη συνεργασία, την επικοινωνία, την εμπιστοσύνη. Επίσης το θέατρο είναι ένα  κατεξοχήν μέσο έκφρασης της δημιουργικότητας. Τα παιδιά μέσα από το θέατρο μπορούν να εκφραστούν με το σώμα τους, με τη φωνή τους, με την έκφραση αλλά και μέσα από εικαστικές δημιουργίες.[3] Το θέατρο είναι ένας τρόπος μάθησης ζωντανός κι ενεργητικός, μια εμπειρία που μαθαίνει στα παιδιά πως να μαθαίνουν. Ακόμα, είναι, κατά τη γνώμη μας, το πλέον ενδεδειγμένο εργαλείο για την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης, για όλους τους παραπάνω λόγους. Αν καταφέρουμε να μεγαλώσουμε παιδιά με ανεπτυγμένη τη συναισθηματική νοημοσύνη, τότε για τους αυριανούς μας πολίτες έννοιες όπως σεβασμός, αλληλεγγύη, δικαιοσύνη, κατανόηση, αποδοχή δεν θα τίθενται υπό αμφισβήτηση. Θεωρούμε, ωστόσο, όσον αφορά στο Εκπαιδευτικό Δράμα, πως πρόκειται για μια μέθοδο για την οποία έχουμε πολλά ακόμα να μάθουμε! Η συμμετοχή μας σε ευρωπαϊκές δραστηριότητες κινητικότητας θα μας δώσει αυτή τη δυνατότητα. Προκειμένου, λοιπόν, να κατακτήσουμε τα κατάλληλα εργαλεία, επιλέξαμε, μέσα από μια σειρά μαθημάτων εκείνα που θεωρήσαμε πως ανταποκρίνονται καλύτερα στους στόχους που έχουμε θέσει.
Ήδη, έχουμε πραγματοποιήσει τις δύο από τις τρεις κινητικότητες. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε μέσα στις διακοπές του Πάσχα, τον Απρίλιο του 2018, στην Πράγα. Το σεμινάριο που παρακολουθήσαμε είχε τίτλο «Emotional Intelligence» και αφορούσε, φυσικά, στη Συναισθηματική νοημοσύνη. Στόχος του συγκεκριμένου σεμιναρίου ήταν  να βοηθήσει τους συμμετέχοντες  να αντιληφθούν πόσο σημαντική είναι η συναισθηματική νοημοσύνη και να χρησιμοποιήσουν αυτή τη γνώση σε δύο επίπεδα. Πρώτον, να ενισχύσουν οι ίδιοι οι δάσκαλοι τη συναισθηματική τους νοημοσύνη και, δεύτερον, να βοηθήσουν άλλους, τους μαθητές εν προκειμένω, να την καλλιεργήσουν ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται αλλαγές. Η εμπειρία μας από το συγκεκριμένο σεμινάριο είναι παραπάνω από ικανοποιητική. Ήρθαμε σε επαφή με μια πολύ ενδιαφέρουσα και εμπεριστατωμένη προσέγγιση του θέματος με αποτέλεσμα να κατανοήσουμε καλύτερα τη σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης.
Η δεύτερη κινητικότητα πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2018, με το κλείσιμο των σχολείων, στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας. Αυτή τη φορά το θέμα του σεμιναρίου ήταν “Non-formal education at school. Methods and tools to empower students learning”. Όπως γίνεται σαφές από τον τίτλο αυτή τη φορά το θέμα αφορούσε την μη-τυπική εκπαίδευση. Μεγάλο κομμάτι του μαθήματος αφορούσε στη χρήση του εκπαιδευτικού δράματος μέσα στην τάξη, αλλά και στη χρήση της τεχνολογίας με μη συμβατικούς τρόπους, ώστε αυτή να γίνει εργαλείο στα χέρια τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και των μαθητών. Το πολύ ενδιαφέρον αυτή τη φορά, εκτός από το ίδιο το σεμινάριο, ήταν και η συνύπαρξη και η επαφή με εκπαιδευτικούς/ συναδέλφους από άλλες χώρες, που μας έδωσε τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε εμπειρίες και απόψεις πάνω στα ζητήματα που μας απασχολούν- μια επαφή που δεν χάθηκε ακόμα!

Αυτή τη στιγμή προετοιμαζόμαστε για την τρίτη κινητικότητα, που θα πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο του 2018 . Τίτλος αυτού του σεμιναρίου είναι: «Drama i n education: a holistic approach to teaching with drama techniques». Το σεμινάριο πραγματοποιείται στην Βιέννη και διαρκεί 7 ημέρες. Στόχοι του σεμιναρίου είναι ο ορισμός του εκπαιδευτικού δράματος, του θεάτρου και της εκπαίδευσης, η κατανόηση των συμβάσεων των προαναφερθέντων και η προώθηση των μεθόδων του εκπαιδευτικού δράματος και του θεάτρου σαν εργαλεία για την ενθάρρυνση της συμμετοχής. Οι προσδοκίες μας από το συγκεκριμένο σεμινάριο είναι μεγάλες. Ελπίζουμε να μην διαψευστούν!

Κλείνοντας, θα θέλαμε να προσθέσουμε πως θεωρούμε τους εαυτούς μας πολύ τυχερούς που είχαμε τη δυνατότητα να συμμετέχουμε σε μια τέτοια εκπαιδευτική εμπειρία. Σκοπεύουμε, εξάλλου, να μοιραστούμε την εμπειρία αυτή με συναδέλφους, σε βιωματικά εργαστήρια που πρόκειται να οργανώσουμε στο σχολείο μας. Βλέποντας, εκ των υστέρων, τους στόχους που είχαμε θέσει πριν την έναρξη της διαδικασίας, θεωρούμε πως, σε μεγάλο βαθμό, έχουν επιτευχθεί!
Η Ελλάδα, στην παρούσα ιστορική στιγμή, διανύει μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Πρόκειται για μια περίοδο οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής κρίσης αλλά και κρίσης αξιών. Σ' αυτή την ιστορική συγκυρία θεωρούμε πως απάντηση είναι η παιδεία. Η Εκπαίδευση, σαν θεσμός στη χώρα μας, επίσης ταλανίζεται από την κρίση και υποβαθμίζεται. Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στην προώθηση μιας εκπαίδευσης ζωντανής, δημιουργικής, ευέλικτης και σύγχρονης, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των σημερινών μαθητών, που δεν θα είναι ξεκομμένη από το κοινωνικό γίγνεσθαι, αλλά που θα σταθεί απέναντί του με θετική διάθεση για τη ζωή. Αυτό είναι το όραμα.

Οι νηπιαγωγοί του 4ου Νηπιαγωγείου Ευκαρπίας:
Πετρούλα Μίσιου
Στεριανή Βουδούρη
Ρένα Καραμπιπέρη
Ευαγγελία Σταμάτη
Δέσποινα Γεκτίδου

[1]http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_el
[2] Άβρα Αυδή και Μελίνα Χατζηγεωργίου, Η τέχνη του Δράματος στην εκπαίδευση. 48 προτάσεις για εργαστήρια θεατρικής αγωγής, Μεταίχμιο, Αθήνα 2007, σ. 19.
[3] Νίκος Γκόβας, Για ένα νεανικό δημιουργικό θέατρο, Μεταίχμιο, Αθήνα 2002, σ. 17.Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!