Λήγουν οι αιτήσεις για μονάδες παραγωγής ρεύματος από ΑΠΕ


Αυτήν τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 στις 5 το απόγευμα λήγει η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δεύτερη δημοπρασία που διοργανώνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αιολικά και φωτοβολταϊκά).
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει η ΡΑΕ η επεξεργασία των αιτήσεων θα ολοκληρωθεί στις 5 Δεκεμβρίου προκειμένου στις 10 Δεκεμβρίου, να διεξαχθούν οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες που θα γίνουν ξεχωριστά για κάθε κατηγορία έργων (φωτοβολταϊκά ισχύος έως 1 μεγαβάτ, φωτοβολταϊκά 1 - 20 μεγαβάτ και αιολικά 3 - 50 μεγαβάτ).
Στόχος των δημοπρασιών είναι η αύξηση της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό ισοζύγιο με ταυτόχρονη συγκράτηση του κόστους που καταλήγει στους καταναλωτές.
Οι δημοπρασίες είναι μειοδοτικές με τιμή εκκίνησης που έχει καθορίσει η ΡΑΕ, ενώ διεξάγονται με κανόνα κατοχύρωσης του ανταγωνισμού που προβλέπει ότι η ισχύς που θα δημοπρατηθεί τελικά ανά κατηγορία θα διαμορφωθεί στο επίπεδο που απαιτείται προκειμένου το ποσοστό συμμετοχής να είναι τουλάχιστον 75% υψηλότερη από τη δημοπρατούμενη ισχύ.
Για παράδειγμα, αν το επενδυτικό ενδιαφέρον σε μια κατηγορία διαμορφωθεί, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών σε 150 μεγαβάτ τότε η ισχύς που θα δημοπρατηθεί θα καθοριστεί σε 85,72% προκειμένου να τηρηθεί ο κανόνας του 75%.
Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις ανταγωνιστικές διαδικασίες είναι η ύπαρξη Σύμβασης Σύνδεσης ή οριστικής προσφοράς σύνδεσης σε ισχύ καθώς και εγγυητικής επιστολής, ρήτρα που τέθηκε προκειμένου στους διαγωνισμούς να συμμετέχουν ώριμα έργα με σύντομο χρονοδιάγραμμα κατασκευής.
Σε περίπτωση που, πριν από τη λήξη της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, έχει υποβληθεί εμπροθέσμως και προσηκόντως αίτημα για σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης στον αρμόδιο Διαχειριστή, τότε, σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο, η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης παραμένει σε ισχύ και επομένως το έργο δύναται να συνεχίσει την αδειοδοτική διαδικασία και να υποβάλει αίτημα για συμμετοχή στην ανταγωνιστική διαδικασία.
Οι ανταγωνιστικές διαδικασίες ανά κατηγορία έχουν ως εξής:
Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί ισχύος έως 1 MW. Η Μέγιστη Δημοπρατούμενη Ισχύς είναι 94MW, τιμή εκκίνησης 81,71 ευρώ ανά μεγαβατώρα.
Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί ισχύος 1 - 20MW. Μέγιστη Δημοπρατούμενη Ισχύς 100MW, τιμή εκκίνησης 71,91 ευρώ ανά μεγαβατώρα.
Αιολικοί Σταθμοί ισχύος 3 - 50MW Μέγιστη Δημοπρατούμενη Ισχύς 229MW, τιμή εκκίνησης 79,77 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Πηγή: www.efsyn.gr


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!