Εγκρίθηκαν 420.000 ευρώ για πρόγραμμα αναβάθμισης υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014 -2020»

Εγκρίθηκε το Έργο «Ανάπτυξη και βελτίωση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον Δήμο Παύλου Μελά», συνολικού προϋπολογισμού 420.000 ευρώ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014 -2020» με κωδικό ΟΠΣ: 5027369.
Συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης- ΕΤΠΑ)και αφορά στη στοχευμένη αναβάθμιση υφιστάμενων και την ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δήμου Παύλου Μελά, βελτιώνοντας την πρόσβαση, χρήση και ποιότητα ενός πολυδιάστατου φάσματος υπηρεσιών ΤΠΕ, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των δομών του Δήμου στην εξυπηρέτηση του πολίτη και την υποστήριξη της καθημερινότητάς του και οι ευκαιρίες συμμετοχής του στα κοινά.
«Αξιοποιούμε τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ένα έργο που θα επιφέρει ριζικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία βασικών υπηρεσιών και στον τρόπο επικοινωνίας με τον πολίτη, ενώ θα λειτουργήσει ως κινητήριος μοχλός για τον εκσυγχρονισμό και την αναμόρφωση του Δήμου Παύλου Μελά, σε θέματα οργάνωσης διαδικασιών και αύξησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του» σημείωσε ο Δήμαρχος Δημήτρης Δεμουρτζίδης.


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!