Έκτακτη ΓΣ του Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού Συλλόγου Ωραιοκάστρου για την την λήψη απόφασης για άσκηση ένδικων μέσων κατά της λειτουργίας των λατομείων.


                                 
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

                                                                                                  Ωραιόκαστρο, 09/03/2019
                                                                                                          Αρ.Πρωτοκόλλου

Προς τα Μέλη του Περιβαλλοντικού
Πολιτιστικού Συλλόγου Ωραιοκάστρου

Αγαπητά Μέλη,

ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού Συλλόγου Ωραιοκάστρου, σε εφαρμογή του άρθρου 9α παρ.2 του ισχύοντος Καταστατικού του,

                                                                     σ υ γ κ α λ ε ί

Έκτακτη Γενική του Συνέλευση, την Τετάρτη 20/03/2019 ,19.00΄, στην αίθουσα του κτιρίου Παύλος Μελάς.

Το θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι το παρακάτω:
Ενημέρωση σχετικά με την λήψη απόφασης για άσκηση ένδικων μέσων κατά της λειτουργίας των λατομείων.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία όταν παρίσταται το 1/2 πλέον ενός, των ταμιακά τακτοποιημένων Μελών σύμφωνα με το καταστατικό (άρθρο 9α, παράγρ.3 ) .
Δικαίωμα ψήφου έχουν τα ταμιακά τακτοποιημένα μέλη για το 2018.
Σε περίπτωση μη απαρτίας , η Έκτακτη  Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τετάρτη, 27/03/2019, την ίδια ώρα και τόπο, με τα ίδια θέματα και απαρτία με το 1/4 των ταμιακά τακτοποιημένων μελών.
Εάν δεν υπάρξει απαρτία συγκαλείται νέα Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 03/04/2019 και πραγματοποιείται  με τα παρόντα μέλη.

Καλούνται όλα τα Μέλη του Συλλόγου να προσέλθουν στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση καθώς η παρουσία τους κρίνεται απαραίτητη.

                                                                     Για το Δ.Σ.

                                 Ο Πρόεδρος                                                Ο  Γραμματέας
                        ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ                                ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!