6ο Ενημερωτικό του αιρετού του ΑΠΥΣΔΕ Κ. Μακεδονίας Άκη Λουκά6ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
      του αιρετού του ΑΠΥΣΔΕ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Βαγγέλη (Άκη) Λουκά

       Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
σας στέλνω ενημερωτικό από την τελευταία συνεδρίαση  του ΑΠΥΣΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ    ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

           


ΘΕΜΑ 1ο
Χορηγήθηκαν 55 άδειες άνευ αποδοχών για το σχ. έτος 2019-20 (από 1-9-2018 έως 31-8-2019)  για σοβαρούς προσωπικούς λόγους και 1 για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, σε εκπαιδευτικούς οι ειδικότητες των οποίων αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Επίσης χορηγήθηκαν 5 άδειες άνευ αποδοχών για το σχ. Έτος 2019 -20, για σοβαρούς προσωπικούς λόγους από 1-9-2019 έως  την ημερομηνία συμπλήρωσης του ανώτατου διαστήματος των πέντε (5) ετών άδειας χωρίς αποδοχές που δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί.
ΔΔΕ
ΚΛΑΔΟΣ
ΠΛΗΘΟΣ
ΕΩΣ
Α΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΕ79
1
31-12-2019
Β΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΕ87.01
1
01-01-2010
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΕ11
1
31-07-2010
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΕ86
1
12-07-2020
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕ82
1
08-01-2020

ΘΕΜΑ 2ο
Έγινε δεκτό το αίτημα εκπαιδευτικού ΠΕ08 του ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής από 22-07-2019 και διακόπτεται η άδεια άνευ αποδοχών, από 22-7-2019, διότι από 22-7-2019 έως  22-9-2019 θα της χορηγηθεί άδεια κύησης, η οποία είναι  υποχρεωτική  στο πλαίσιο προστασίας της μητρότητας.
ΘΕΜΑ 3ο
Χορηγήθηκαν 4 άδειες άσκησης ιδιωτικού  έργου με αμοιβή, σε  συντονιστές εκπαιδευτικού έργου. Δύο σε συντονιστές εκπαιδευτικού έργου του 1ου ΠΕΚΕΣ (ΠΕ82 και ΠΕ86)  και δύο σε συντονιστές  εκπαιδευτικού έργου του 2ου  ΠΕΚΕΣ (ΠΕ02 και ΠΕ78).

Χορηγήθηκε μία  άδεια άσκησης ιδιωτικού  έργου με αμοιβή, σε εκπαιδευτικό ΠΕ02 του 1ου ΚΕΣΥ Β΄ Θεσσαλονίκης .
ΘΕΜΑ 5ο
Χορηγήθηκε 1 άδεια άσκησης ιδιωτικού  έργου με αμοιβή, σε  εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ80,  που είναι αποσπασμένη στην ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας.

Απορρίφθηκε αίτημα εκπαιδευτικού ΠΕ02, του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης   για  διακοπή της απόσπασης της  στο Κ.Π.Ε. Ανατολικού Ολύμπου.
ΘΕΜΑ  7ο
Απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78,  στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Υπέβαλαν αίτηση 9 εκπαιδευτικοί, απορρίφθηκε μία αίτηση εκπαιδευτικού ΠΕ70, που έχει αναγνωρισμένη 2η ειδικότητα ΠΕ78 (προϋπόθεση συμμετοχής  είναι η ένταξη στον κλάδο ΠΕ78)
Προτάθηκαν οι 7 που είναι ήδη αποσπασμένοι, διότι υπερτερούσαν σε προϋπηρεσία, στο γραφείο Νομικής Υποστήριξης και διέθεταν αυξημένα τυπικά προσόντα.
ΘΕΜΑ 8ο
Απόδοση 2ης ειδικότητας
ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
ΚΥΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟ-ΤΗΤΑ
ΛΕΚΤΙΚΟ    ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ   2η ΕΙΔΙΚΟ-ΤΗΤΑ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ     
2ης ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
Συναδέλφισσες,συνάδελφοι

 Ξεκινούν οι διαδικασίες επιλογής  μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, για απόσπαση με τριετή θητεία, με την πρώτη κοινή συνεδρίαση ΑΠΥΣΔΕ-ΑΠΥΣΠΕ,

την Πέμπτη 18-7-2019 ώρα 11.30 . Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

Θέμα 1ο
Σύνταξη πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψήφιων μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κ.Ε.Α. της Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας
Θέμα 2ο
Μοριοδότηση υποψήφιων μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κ.Ε.Α. της Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας.Οι διαδικασίες θα ολοκληρωθούν με την τοποθέτηση των μελών των Π.Ο. των Κ.Ε.Α.  στις 29-08-2019. Το χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών επιλογής θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες.

Με εκτίμηση
Βαγγέλης  ( Άκης)  Λουκάς
Αιρετό τακτικό μέλος του ΑΠΥΣΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αιρετό αναπληρωματικό μέλος του ΚΥΣΔΕ
6974320189-69495652018
Εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο
των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων
ΣΥΝΕΚ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ    17-07-2019Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!