43ο Ενημερωτικό του αιρετού του ΑΠΥΣΔΕ Κ. Μακεδονίας Βαγγέλη (Άκη) Λουκά: Προσλήψεις Αναπληρωτών Γενικής (Β΄ΦΑΣΗ) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Κ. Μακεδονίας -Εναπομείναντα κενά

 


4
3ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

      του αιρετού του ΑΠΥΣΔΕ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Βαγγέλη (Άκη) Λουκά

      ΘΕΜΑ: «Προσλήψεις Αναπληρωτών Γενικής (Β΄ΦΑΣΗ) στη Δευτεροβάθμια

                     Εκπαίδευση  Κεντρικής  Μακεδονίας -Εναπομείναντα κενά »

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Μετά από την επεξεργασία των προσλήψεων Αναπληρωτών σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας παρατηρείται ένα ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό κάλυψης των αναγκών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης στην Κεντρική Μακεδονία το οποίο  είναι 33,65 % (419 κενά, 141 προσλήψεις) . Αναλυτικά ανά ΔΔΕ  έχουμε τα παρακάτω

 

v Ανατολική Θεσσαλονίκη: κενά 86,  προσλήψεις 28 , ποσοστό κάλυψης αναγκών 32,18%.

v Δυτική Θεσσαλονίκη      : κενά 87,  προσλήψεις32 , ποσοστό κάλυψης αναγκών 36,78%.  

v Ημαθία                              : κενά 43, προσλήψεις 14, ποσοστό κάλυψης αναγκών 32,55%.

v Κιλκίς                                 : κενά 40,  προσλήψεις 15,  ποσοστό κάλυψης αναγκών 37,5%.

v Πέλλα                                : κενά 52,  προσλήψεις 18, ποσοστό κάλυψης αναγκών 34,61%.

v Πιερία                               : κενά 18, προσλήψεις  3, ποσοστό κάλυψης αναγκών 16,66%.

v Σέρρες                               : κενά 29,  προσλήψεις 7 , ποσοστό κάλυψης αναγκών 24,13%.

v Χαλκιδική                         : κενά 64,  προσλήψεις 24, ποσοστό κάλυψης αναγκών 37,5%.

 

 

        Στους παρακάτω πίνακες υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία για τις 8 ΔΔΕ της Κεντρικής Μακεδονίας κατά ειδικότητα.

 

 


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!