«Χέρια ψηλά» για τους φοροφυγάδες - Τι θα συμβεί στον Μ. Χατζηγιάννη

Της Μαρίας Βουργάνα

Η εφορία ανοίγει ξανά τις υποθέσεις φορολογούμενων που έστειλαν με εμβάσματα μεγάλα χρηματικά ποσά στο εξωτερικό την περίοδο 2009 -2011 και ξεκινά τώρα ελέγχους σε βάθος δωδεκαετίας.

Πολλές από τις υποθέσεις αυτές, αν και έχουν ελεγχθεί και έχουν βεβαιωθεί στους φορολογούμενους μεγάλα ποσά φόρων και προσαυξήσεων βγαίνουν ξανά από τα συρτάρια των φοροελεγκτών, καθώς:

1. Τα ίδια πρόσωπα εντοπίζονται και στη λίστα του 1.270.047 ΑΦΜ - καταθετών με ύψος συναλλαγών ή εμβασμάτων στο εξωτερικό, τουλάχιστον σε μια χρήση, άνω των 300.000 ή 100.000 ευρώ για χρονικό διάστημα από 2000 έως 2012. Για τη λίστα αυτή έχει δοθεί εισαγγελική παραγγελία διενέργειας ελέγχων.

2. Κατά τον αρχικό έλεγχο, οι φορολογικές αρχές ακολούθησαν λανθασμένη διαδικασία η οποία ήδη αμφισβητείται από τους ελεγχθέντες όπως συνέβη με την υπόθεση του γνωστού τραγουδιστή Μιχάλη Χατζηγιάννη, ο οποίος δικαιώθηκε από το Διοικητικό Εφετείο. Επειδή υπάρχει πλέον δεδικασμένο βάσει του οποίου οι φορολογούμενοι που έχουν κληθεί να καταβάλουν μεγάλα ποσά φόρων και προστίμων μπορούν να δικαιωθούν και να απαιτήσουν την επιστροφή τυχόν χρημάτων που ήδη πλήρωσαν στο Δημόσιο, οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες στρέφονται πλέον στη διενέργεια νέων ελέγχων με αφορμή άλλες εισαγγελικές παραγγελίες για τα ίδια πρόσωπα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) προγραμματίζει νέους ελέγχους για την περίοδο 2000-2012 στους φορολογούμενους με εμβάσματα τα ονόματα των οποίων βρέθηκαν στη σούπερ λίστα με τα 1,27 εκατ. ΑΦΜ που προέκυψε από το «πάντρεμα» όλων των λιστών.

Οι έλεγχοι αυτοί θα διενεργηθούν με το νέο ηλεκτρονικό σύστημα ανάλυσης και διασταύρωσης στοιχείων που δημιούργησε μια ομάδα εξειδικευμένων στελεχών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Το σύστημα αυτό, μέσα σε λίγες ώρες αποκαλύπτει φορολογούμενους με αποκλίσεις δηλωθέντων εισοδημάτων και τραπεζικών καταθέσεων, δηλαδή με αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας. Επεξεργάζεται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία αναφορικά με τις πρωτογενείς καταθέσεις του φορολογούμενου, αλλά και στοιχεία για κάθε κίνηση χρηματοπιστωτικών προϊόντων σε ομόλογα, μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια και άλλα παρόμοια περιουσιακά στοιχεία. Στη συνέχεια τα στοιχεία αυτά διασταυρώνονται με τα δηλωθέντα εισοδήματα και αν προκύπτει διαφορά οι φορολογούμενοι θα καλούνται σε αυτήν την περίπτωση να δικαιολογήσουν τα ποσά, αν δηλαδή προέρχονται από εισοδήματα που έχουνήδη φορολογηθεί ή απαλλαγεί νόμιμα από τη φορολογία.

Το λάθος στους ελέγχους των εμβασμάτων
Η υπόθεση Χατζηγιάννη αποκάλυψε τον εσφαλμένο τρόπο με τον οποίο έγιναν οι έλεγχοι σε πολλές υποθέσεις φορολογουμένων που απέστειλαν εμβάσματα μεγάλων χρηματικών ποσών στο εξωτερικό την περίοδο 2009-2011 και οδήγησαν σε καταλογισμούς υπέρογκων ποσών πρόσθετων φόρων εισοδήματος και προσαυξήσεων.

Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) καταλόγισε στον γνωστό τραγουδιστή φόρους (κύριος και πρόσθετος φόρος και εισφορά αλληλεγγύης) συνολικού ύψους 3,7 εκατ. ευρώ για εμβάσματα 5,28 εκατ. ευρώ που αυτός έστειλε στην Κύπρο τη διετία 2010-2011, θεωρώντας το ποσό αυτό κατά ένα μεγάλο μέρος του ως «άγνωστης προέλευσης περιουσιακή προσαύξηση».

Όμως το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, στο οποίο προσέφυγε ο τραγουδιστής, απεφάνθη, ότι αδίκως του καταλογίστηκαν οι φόροι και κάλεσε το Δημόσιο να του επιστρέψει ποσό 800.000 ευρώ που ήδη είχε καταβάλει ο Μ. Χατζηγιάννης έναντι της συνολικής οφειλής του.

Το στοιχείο το οποίο έκρινε την υπόθεση υπέρ του τραγουδιστή ήταν το γεγονός ότι ο έλεγχος χαρακτήρισε ως «μη δηλωθέν εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα» το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού ποσού των εμβασμάτων και θεώρησε ότι το «εισόδημα» αυτό αποκτήθηκε τα έτη κατά τα οποία εστάλησαν τα εμβάσματα στην Κύπρο, δηλαδή το 2010 και το 2011. Έτσι, ο έλεγχος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το «μη δηλωθέν εισόδημα» αποκτήθηκε τα έτη 2010 και 2011 και δεν συμπεριελήφθη στις φορολογικές δηλώσεις που υπέβαλε ο τραγουδιστής τα έτη 2011 και 2012, αντίστοιχα.

Ο κρίσιμος χρόνος
Αντίθετα προς τη λογική της φορολογικής διοίκησης, το δικαστήριο εξηγεί ότι κρίσιμος χρόνος για τη φορολόγηση δεν μπορεί να θεωρείται ο χρόνος διενέργειας του εμβάσματος, αλλά αυτό που ενδιαφέρει (και αποτελεί αντικείμενο απόδειξης από την πλευρά του φορολογουμένου) είναι εάν το συγκεκριμένο ποσό υπήρχε από παλιότερα ως εισόδημα του ενδιαφερομένου που είχε δηλωθεί και φορολογηθεί. Ετσι, σημασία δεν έχει ο χρόνος που έγινε το έμβασμα (με αφορμή το οποίο διαπιστώθηκε η προσαύξηση της περιουσίας), αλλά ο χρόνος που το ποσό αυτό είχε εμφανιστεί στο παρελθόν στον λογαριασμό του δικαιούχου (είτε ολόκληρο, είτε με τμηματικές καταθέσεις) ή ο χρόνος κατά τον οποίο προέκυψε με οποιονδήποτε τρόπο η σχετική προσαύξηση της περιουσίας (μέσω εισοδημάτων, αγοραπωλησιών κ.λπ.).

Στην περίπτωση του τραγουδιστή το Διοικητικό Εφετείο έκρινε εσφαλμένη τη διαδικασία φορολόγησής του και ακύρωσε τον καταλογισμό σε βάρος του μεγάλου ποσού, καθώς δέχθηκε πως από τα στοιχεία που προσκόμισε από κατά καιρούς κινήσεις των λογαριασμών του, απέδειξε ότι μεγάλο μέρος των εμβασμάτων υπερκαλυπτόταν πλήρως από αμοιβές, προθεσμιακές καταθέσεις, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας κ.λπ.

Δηλαδή, οι ελεγκτές θα έπρεπε να είχαν κάνει δεκτό ότι η προσαύξηση της περιουσίας του ελεγχόμενου με το ποσό των εμβασμάτων ύψους 5,28 εκατ. ευρώ δεν έγινε τα έτη 2010 και 2011 αλλά πολύ νωρίτερα και θα έπρεπε να είχαν προσδιορίσει τυχόν μη δηλωθέντα ποσά σε προηγούμενα έτη, αν και εφόσον δεν ήταν πράγματι επαρκείς οι εξηγήσεις και τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο ελεγχόμενος.

Από το 2000
Πρώτος στη λίστα ο Μιχ. Χατζηγιάννης

Η αρχή θα γίνει με τον τραγουδιστή Μ. Χατζηγιάννη. «Η υπόθεση για τον τραγουδιστή δεν έκλεισε με την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που τον δικαίωσε» σημειώνει ανώτερο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών για να προσθέσει ότι η απόφαση του δικαστηρίου, ανοίγει τον δρόμο για να ξαναελεγχθεί ο τραγουδιστής, αυτή τη φορά όχι μόνο για τα έτη 2010-2011 που έστειλε τα εμβάσματα στην Κύπρο αλλά για την περίοδο 2000-2012.

Το όνομα του Μ. Χατζηγιάννη εντοπίστηκε στη λίστα με το 1,27 εκατ. ΑΦΜ και οι ελεγκτές του ΚΕΦΟΜΕΠ έχουν στα χέρια τους το CD με τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών του και τα εισοδήματά του. Ο έλεγχος και η διασταύρωση των στοιχείων θα γίνει με το νέο ηλεκτρονικό σύστημα που «σκανάρει» καταθέσεις, εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία και το οποίο θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από τον επόμενο μήνα.

Ο τραγουδιστής θα ελεγχθεί φορολογικά, σε κάθε έτος από το 2000 έως το 2012 για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποίησε μέσω των τραπεζικών του λογαριασμών και για τα εισοδήματα που δήλωσε στην εφορία τη συγκεκριμένη περίοδο.

Στο πλαίσιο του ελέγχου θα κληθεί, να δικαιολογήσει όσα ποσά βρεθούν να έχουν πιστωθεί πρωτογενώς στους τραπεζικούς του λογαριασμούς από την 1η Ιανουαρίου 2000 έως και τον Ιούνιο του 2012.

Σε περίπτωση που δεν καταφέρει να δικαιολογήσει τα ποσά αυτά με βάση τα εισοδήματα που εμφάνισε στις φορολογικές δηλώσεις θα κληθεί να καταβάλει επιπλέον φόρους εισοδήματος και προσαυξήσεις για την αδικαιολόγητη προσαύξηση της περιουσίας του.

Βέβαια αν ο τραγουδιστής καταφέρει να καλύψει τα ποσά αυτά, αποδεικνύοντας ότι προέρχονται από εισοδήματα που έχουν αποκτηθεί νόμιμα και έχουν φορολογηθεί, τότε δεν θα πληρώσει κανέναν επιπλέον φόρο και η περιπέτειά του με την εφορία θα τελειώσει οριστικά.


Πηγή: www.imerisia.gr


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!