Τα παιδιά πειραματόζωα του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου. Την μισή τους ζωή την πέρασαν με την ρύπανση πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια, άρθρο του Κλεάνθη Χαιδευτού


Τα παιδιά πειραματόζωα του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου. Την μισή τους ζωή την πέρασαν με την ρύπανση πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια.

Θα προκαλούσε μόνο γέλιο η τελευταία προσπάθεια των «αρμοδίων» να συγκαλύψουν την πηγή της έντονης ατμοσφαιρικής ρύπανσης το τελευταίο διάστημα στον Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου, αν δεν αποτελούσε ένα ακόμα επεισόδιο απόκρυψης του διαχρονικού εγκλήματος που συντελείται εδώ και χρόνια, σε βάρος της υγείας των κατοίκων του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου. Σύμφωνα με μη αμφισβητήσιμα στοιχεία, από το 2001 έως το 2012 το 46,82% των ημερών της ζωής του έχει περάσει κάθε κάτοικος του δήμου, με την ημερήσια τιμή των μικροσωματιδίων PM10, πάνω από το επιτρεπόμενο όριο και επιπλέον έχει ζήσει και άλλες 580 ημέρες με υπέρβαση του ορίου για την προστασία της υγείας, για το όζον (Ο3).
Οι «αρμόδιοι» τόσο πολύ ενδιαφέρονται για την ζωή των κατοίκων και των παιδιών του Κορδελιού και του Ευόσμου ώστε μετά στο 2012, στον σταθμό μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο ΚΟΡΔΕΛΙΟ το 2013 η πληρότητα καταγραφής των μετρήσεων (δηλαδή το ποσοστό των ημερών του έτους που καταγράφονται οι μετρήσεις) για το PM10 ήταν μόλις 39%, το 2014 μόλις 46.3 % και το 2015 72%.
Είναι προφανές πως οι κάτοικοι του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου και ειδικά τα παιδιά, μόνο ως πειραματόζωα μπορούν να χαρακτηριστούν. Τους βομβαρδίζουν επί χρόνια με μικροσωματίδια και όζον και τώρα με ενώσεις του θείου και άλλους υδρογονάνθρακες και όμως αυτοί αντέχουν και ακόμα περπατάνε στους δρόμους.
Πέραν του εγκλήματος εις βάρος της υγείας των κατοίκων, με την έντονη ατμοσφαιρική ρύπανση, ένα μεγαλύτερο πρόβλημα που αποκρύπτεται, είναι οι συνέπειες από ένα βιομηχανικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ.
Για πρώτη φορά δημοσιοποιείται ένας χάρτης με τις ζώνες επικινδυνότητας στο Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου και τις επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων σε κάθε ζώνη.
Το μόνο που μπορεί να προστατεύσει του κατοίκους σε περίπτωση ατυχήματος, είναι να κάνουν στο σταυρό τους και τίποτα άλλο.
Τα περισσότερα στοιχεία που παρουσιάζονται στο κείμενο αυτό είναι γνωστά στα παλαιότερα μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 15ου Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου. Ήρθε ο καιρός να τα μάθουν όλοι οι κάτοικοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης.


ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

Έχει διαπιστωθεί επιστημονικά ότι οι επιπτώσεις των σωματιδίων PM στη δημόσια υγεία είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές. Μπορεί να γίνουν αιτία πρόκλησης σοβαρών ασθενειών στο αναπνευστικό σύστημα (π.χ. βρογχίτιδα, άσθμα, πυριτίαση, βαρίωση, κασσιτέρωση κ.ά.). Είναι δυνατόν ακόμη σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει καρκινογένεση.
Η αύξηση της συγκέντρωσης των PM10 κατά 10 μg/m³ προκαλεί αύξηση των πρόωρων θανάτων του εκτεθειμένου πληθυσμού κατά περίπου 3%.
Τα αιωρούμενα σωματίδια στον μολυσμένο αέρα, επηρεάζουν τη λειτουργία των πνευμόνων των παιδιών, καθώς η εισπνοή τους προκαλεί φλεγμονή στους αεραγωγούς και μπορεί να προκαλέσει άσθμα ή να επιδεινώσει τα συμπτώματά του.

Το όζον σε μεγάλες συγκεντρώσεις προκαλεί σημαντικά προβλήματα στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Προκαλεί ερεθισμό στην αναπνευστική οδό, διαταραχή της αναπνευστικής λειτουργίας, αίσθημα ξηρότητας στο λαιμό, πόνο στο στήθος, βήχα, άσθμα, φλεγμονή στους πνεύμονες, πιθανή επιδεκτικότητα σε μολύνσεις του αναπνευστικού και ερεθισμό των οφθαλμών.
Το Κέντρου Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) χαρακτηριστικά αναφέρει, πως οι πληθυσμοί που διαβιούν για πολλά έτη, σε περιοχές επιβαρυμένες με υψηλές συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα, εμφανίζουν διάφορα προβλήματα υγείας, όπως αναπνευστικά προβλήματα και χρόνια βρογχίτιδα, ακόμη και πρόωρο θάνατο.
Το ΚΕΕΛΠΝΟ χαρακτηριστικά αναφέρει πως τα παιδιά είναι περισσότερο ευάλωτα στην έκθεση στο όζον, ιδιαίτερα εκείνα με ιστορικό άσθματος

Μόνιμη δικαιολογία των «αρμοδίων» που γνωρίζουν τα παραπάνω, για να μην γίνεται τίποτα ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα είναι πως δεν υπάρχουν στοιχεία και μετρήσεις για την ρύπανση στον Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ PM10

Για πρώτη φορά, παρουσιάζονται μη αμφισβητήσιμα στοιχεία, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), που αποδεικνύουν πως ένα παιδί που γεννήθηκε στο Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου το 2001 και μέχρι το 2012, τη μισή του ζωή τουλάχιστον την έχει περάσει με την ατμοσφαιρική ρύπανση πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια.
Τα στοιχεία του ΕΟΠ αφορούν τόσο τα μικροσωματίδια PM10 αλλά και το Ο3.
Στην ιστοσελίδα του ΕΟΠ:
υπάρχει η βάση δεδομένων «AIRBASE» με όλα τα ετήσια δεδομένα όλων των σταθμών μέτρησης στην Ελλάδα, από το 1984 μέχρι το 2012, οι γενικές πληροφορίες για τους όλους τους σταθμούς μέτρησης οι ρυθμίσεις των σταθμών μέτρησης, τεχνικές πληροφορίες και η μεθοδολογία που γίνονται μετρήσεις.
Στην βάση δεδομένων του ΕΟΠ είναι καταγεγραμμένοι 37 σταθμοί μέτρησης της Ελλάδας, από τους οποίους σε λειτουργία βρίσκονται οι 31 σταθμοί.
Ο αριθμός των σταθμών μέτρησης σε όλη την Ελλάδα της βάσης δεδομένων «AIRBASE» ανά ρύπο και έτος , απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα 07.01.


Τα γενικά συμπεράσματα που προκύπτουν για όλη την Ελλάδα, είναι πως το 2005 και το 2006 υπήρξε μια μεγάλη πτώση συνολικά στον αριθμό των σταθμών μέτρησης για τους περισσότερους ρύπους. Επίσης μετά το 2009 καταγράφεται σταθερή πτώση των σταθμών μέτρησης σε λειτουργία. Ποιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι σταθμοί μέτρησης των μικροσωματιδίων PM2,5 με μόλις 3 επίσημους σταθμούς να υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, και οι τρεις στην Αθήνα.

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ (%) ΤΩΝ PM10

Στον παρακάτω πίνακα 07.05, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΠ αποτυπώνεται, από το 2001 έως το 2012, η ετήσια πληρότητα(%) καταγραφής των PM10 ανά έτος, για όλους τους σταθμούς μέτρησης της Ελλάδας.
Η Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΠ έχει χωριστεί σε τέσσερεις ζώνες. Την ζώνη EL0001 για την Βόρεια Ελλάδα, EL0002 για την Νότια Ελλάδα, EL0003 για την περιοχή της Αθήνας και EL0004 για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Κάθε σταθμός μέτρησης έχει ξεχωριστό κωδικό(code) που αρχίζει με τα αρχικά GR.
Ο σταθμός μέτρησης του Κορδελιού έχει μέση ετήσια πληρότητα μέτρησης των PM10 75% για όλα τα έτη.ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ PM10

Στον παρακάτω πίνακα 07.07, αποτυπώνεται για τα έτη 2001 έως 2012, ο αριθμός των ημερών ανά έτος και σταθμό μέτρησης, των υπερβάσεων της ημερήσιας οριακής τιμής των 50 μg/m3 για τα PM10.
Διαχρονικά ο μεγαλύτερος αριθμός υπερβάσεων καταγράφεται στους σταθμούς μέτρησης «Λυκόβρυση», «Κορδελιό», «Αριστοτέλους», «Αγίας Σοφίας», «Σίνδος» και «Μαρούσι».
Στο ΚΟΡΔΕΛΙΟ υπήρξαν αθροιστικά 1485 ημέρες υπερβάσεων με μέση πληρότητα μετρήσεων 75%, ενώ στον σταθμό μέτρησης στη ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ της Αθήνας, 1606 υπερβάσεις με μέση πληρότητα μετρήσεων όμως μεγαλύτερη 88%.


Το παρακάτω διάγραμμα 07.16 είναι περισσότερο αποκαλυπτικό. Αποτυπώνει το ποσοστό των ημερών των υπερβάσεων της ημερήσιας οριακής τιμής των 50 μg/m3 για τα PM10.
Στον σταθμό μέτρησης στο ΚΟΡΔΕΛΙΟ το 46,82% των ημερών που έγιναν μετρήσεις καταγράφεται υπέρβαση της οριακής τιμής. Δηλαδή σχεδόν τις μισές ημέρες.Στο παρακάτω διάγραμμα 07.14 αποτυπώνεται ο μέσος όρος των μέσων ετησίων συγκεντρώσεων ανά σταθμό μέτρησης PM10 στην Ελλάδα, για τα έτη 2001 έως 2012. Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο σταθμός μέτρησης στο ΚΟΡΔΕΛΙΟ με 55 μg/m3 και ακολουθεί ο σταθμός μέτρησης ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με 52 μg/m3.
Η ιδιαιτερότητα του σταθμού στο ΚΟΡΔΕΛΙΟ, είναι πως είναι χαρακτηρισμένος ως βιομηχανικού τύπου σε αντίθεση με τους άλλους σταθμούς μέτρησης.ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΥΒΕΙ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

Θα περίμενε κανείς με τόσο υψηλές τιμές των PM10 στο ΚΟΡΔΕΛΙΟ, να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Πράγματι το 2013 σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του ΥΠΕΚΑ ελήφθησαν μέτρα «ειδικού τύπου» για να μειωθούν η τιμές των PM10.
Από τις 365 ημέρες μετρήσεις υπάρχουν μόνο για τις 143. Από αυτές καταγράφεται υπέρβαση της οριακής τιμής των 50 μg/m3, τις 43.
Από τις 11 Ιουνίου μέχρι και τις 23 Δεκεμβρίου 2013 δεν υπάρχει καμία μέτρηση για τα PM10 στο ΚΟΡΔΕΛΙΟ!!!
Θα θυμούνται αρκετοί, πως προς τα τέλη του 2013, με την αιθαλομίχλη από τα τζάκια, διαβεβαίωναν οι «αρμόδιοι» πως γίνονται μετρήσεις στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
Φυσικά το ίδιο κόλπο με την απόκρυψη των μετρήσεων στο ΚΟΡΔΕΛΙΟ συνεχίστηκε και το 2014.
Σύμφωνα με τα δεδομένα της Ετήσιας Έκθεσης του ΥΠΕΚΑ για το 2014, μετρήσεις για τα PM10 υπάρχουν μόνο για τις 169 ημέρες από τις 365 ημέρες, δηλαδή ποσοστό πληρότητας 46,30%.
Δεν χρειάζεται να μαντέψει κανείς τι έγινε και το 2015. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΕΚΑ που δημοσιοποιήθηκαν πριν λίγες μέρες, υπάρχουν μετρήσεις για τα PM10, στο σταθμό μέτρησης στο ΚΟΡΔΕΛΙΟ για τις 263 μέρες του έτους δηλαδή ποσοστό πληρότητας μετρήσεων 72% και εμφανίζεται ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου να έχει ποιότητα αέρα όπως οι ελβετικές Άλπεις.
Για το 2016 μπορεί ο καθένας να μπει στην ιστοσελίδα http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=507 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και να δει την πληρότητα των μετρήσεων για τα PM10 στο ΚΟΡΔΕΛΙΟ.

ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΖΟΝ
Πέραν των υπερβάσεων για τα μικροσωματίδια PM10 στον σταθμό μέτρησης του ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ υπάρχουν και υπερβάσεις της οριακής τιμής για την προστασία της υγείας των 120 μg/m3 για το όζον (Ο3). Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΠ, από το 2001 έως το 2012 καταγράφηκαν για 580 ημέρες, περίπου ενάμισι χρόνο, υπερβάσεις της παραπάνω οριακής τιμής.


ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ

Πέραν της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου, υπάρχει κάτι χειρότερο που όλοι απεύχονται. Ένα βιομηχανικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ.

Στις 17 Φεβρουαρίου 2016 έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ η ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ τ. Β΄354/17.2.2016) σχετικά με την αντιμετώπιση κινδύνων από τεχνολογικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης - SEVESO III.

Σε ολόκληρη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την εφαρμογή της νέας αυστηρότερης Οδηγίας SEVESO III, μόνο στην βιομηχανία FIBRAN στις Σέρρες. Για τις εγκαταστάσεις των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ στη Θεσσαλονίκη, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα τίποτα.

Το Νοέμβριο του 2011 δημοσιοποιήθηκε η διδακτορική διατριβή του Ιωάννη Σέμπου με θέμα: «Βιομηχανική Επικινδυνότητα και Πολεοδομικές-Χωροταξικές Παρεμβάσεις».

Στην συγκεκριμένη μελέτη υπάρχει η παρακάτω εικόνα που αποτυπώνει τις ζώνες επικινδυνότητας σε περίπτωση ατυχήματος στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ (ΒΕΘ).
Aνάλογα με τα επίπεδα των τριών κατηγοριών επιπτώσεων θερμική δόση (θερμική ακτινοβολία), υπερπίεση (ωστικό κύμα), συγκέντρωση (τοξική ουσία), ορίζονται τρεις ζώνες προστασίας (επιπτώσεων).

Ζώνη Ι:
 
Ζώνη Προστασίας Δυνάμεων Καταστολής : (ακτίνα πιθανής πρόκλησης θανάτων από δεκάδες έως μερικές εκατοντάδες μέτρα
Η ζώνη αυτή προσδιορίζεται από τις εξής επιπτώσεις:
  • Πιθανοί θάνατοι από εισπνοή τοξικής ουσίας στο 50% του πληθυσμού
  • Εγκαύματα γ΄βαθμού από ακτινοβολία σε ποσοστό πάνω από το 50% του πληθυσμού
  • Σοβαρές ζημιές στους εξωτερικούς τοίχους από ωστικό κύμα σε ποσοστό 50%

Στην ζώνη Ι ανήκει το σύνολο της 5ης Συνοικίας του Κορδελιού, καθώς και ένα τμήμα κάτω από την Περιφερειακή Οδό. Μέσα στην ζώνη Ι περιλαμβάνεται και το οικόπεδο που βρίσκεται δίπλα στο 3ο Γυμνάσιο Κορδελιού και στο 6ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Κορδελιού και άλλες 6 σχολικές μονάδες.
Λόγω της οδηγίας SEVEZO III δεν μπορεί να κτιστεί σχολείο στο οικόπεδο αυτό. Αντιλαμβάνεται κανείς τις συνέπειες ενός βιομηχανικού ατυχήματος για τους πάνω από 1000 μαθητές στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα.

Ζώνη ΙΙ: 

Ζώνη Προστασίας Πληθυσμού - Σοβαρές Επιπτώσεις : για τα περισσότερα άτομα της ζώνης αυτής αναμένονται μη-ανατάξιμες βλάβες στην υγεία τους και πιθανοί θάνατοι σε μικρό ποσοστό του πληθυσμού
Η ζώνη αυτή προσδιορίζεται από τις εξής επιπτώσεις:
  • Ζώνη πρόκλησης θανάτου από εισπνοή τοξικής ουσίας στο 1% του πληθυσμού
  • Εγκαύματα γ΄βαθμού από ακτινοβολία σε ποσοστό 1% του πληθυσμού
  • Καταρρεύσεις στεγών και ζημιές σε τοίχους και πόρτες από το ωστικό κύμα
Στην ζώνη ΙΙ περιλαμβάνεται σχεδόν η μισή έκταση της δημοτικής ενότητας Ελευθερίου-Κορδελιού

Ζώνη ΙΙΙ: 

Ζώνη Προστασίας Πληθυσμού - Μέτριες Επιπτώσεις : δεν αναμένονται θάνατοι ενώ σε μικρό αριθμό ατόμων της ζώνης αυτής αναμένονται βλάβες στην υγεία τους.
Η ζώνη αυτή προσδιορίζεται από τις εξής επιπτώσεις:
  • Πιθανές ανατάξιμες βλάβες στην υγεία από εισπνοή τοξικής ουσίας
  • Εγκαύματα α΄βαθμού από θερμική ακτινοβολία σε σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού
  • Μικρές ζημιές σε κτίρια από ωστικό κύμα
Στην ζώνη ΙΙΙ περιλαμβάνεται το σύνολο του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου καθώς και τμήματα των Δήμων Παύλου Μελά, Δέλτα, Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Θεσσαλονίκης.

Φυσικά οι κάτοικοι του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου πότε δεν έχουν ενημερωθεί για τις συνέπειες ενός ατυχήματος στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ και ποια μέτρα προστασίας πρέπει να ληφθούν. Φυσικά πότε δεν έχει γίνει κάποια άσκηση ετοιμότητας, σε αντίθεση με όσα προβλέπει η νομοθεσία.
Ο μόνος που μπορεί να προστατεύσει τους κατοίκους σε περίπτωση ατυχήματος είναι ο Θεός και κανένας άλλος.


Χαϊδευτός Κλεάνθης


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!