Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για ρύθμιση οφειλών στο Δήμο Παύλου Μελά – Έως 100 δόσεις, κούρεμα προσαυξήσεων, ελάχιστη δόση 20 ευρώΟ Δήμος Παύλου Μελά και η Αντιδημαρχία Οικονομικών Υπηρεσιών καλούν τους οφειλέτες, επιχειρηματίες και απλούς πολίτες, να ενημερωθούν για την ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους και να αιτηθούν την υπαγωγή τους στο νέο ευεργετικό Νόμο (4483/2017, αρθρ.52,  ΦΕΚ 107/Α/31-7-2017) που τους δίνει τη δυνατότητα να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους (τέλη, πρόστιμα, φόροι, κλήσεις ΚΟΚ, εισφορές, μισθώματα, κ.λπ.)μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις, με κούρεμα των προσαυξήσεων και με ελάχιστη δόση 20 ευρώ.
Προθεσμία αίτησης μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου του 2017.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:2313302892, 944, 891

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΟΤΑ(άρθρο 52 Ν.4483/17)
Η ρύθμιση συνοπτικά
Οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν.4483/17 (ημερομηνία έναρξης ισχύος 31.07.2017), μπορούν, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού προσώπου αυτού να υπαχθούν στη ρύθμιση και να εξοφληθούν μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη δόση 20€.
Προθεσμία αίτησης
Εντός 4 μηνών από την έναρξη του Ν.4483/17 (31.07.2017-30.11.2017)
Ποιες οφειλές αφορά
Οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν.4483/17 (31.07.2017).

Αριθμός δόσεων - απαλλαγή από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα
Οι οφειλές μπορούν, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού προσώπου αυτού, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:
α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),
β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),
γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),
δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),
ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

              


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!