Ομάδα εργασίας για την διανομή των Ιαματικών Φυσικών Πόρων στο Υπ Πολιτισμού

Ξεκίνησε τις εργασίες της η Ομάδα Εργασίας που συγκρότησε το Υπ.Τουρισμού για τον καθορισμό κριτηρίων διανομής των ιαματικών φυσικών πόρων.
Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας έχουν ως εξής:
1) Ως επικεφαλής της ομάδας εργασίας ορίζεται η Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (Ε.Υ.Π.ΑΤ.Ε.) κα Ελένη Χατζηγεωργίου Λουτσίδη,
2) Ως γραμματέας ορίζεται η υπάλληλος του Τμήματος Ειδικών Μορφών Τουρισμού, της Δ/νσης Τουριστικών Επενδύσεων κα Μαρία Παγώνη.
3) Ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (Σ.Δ.Ι.Π.Ε.) ο κ. Μάρκος Δανάς, Γ.Γ. του Σ.Δ.Ι.Π.Ε. με αναπληρωτή τον κ. Αθανάσιο Καραμανώλη, Πολιτικό Μηχανικό και Μέλος του Δ.Σ. του Σ.Δ.Ι.Π.Ε.,
4) Ως εκπρόσωπος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται ο κ. Ιωάννης Λάππας, υπάλληλος της Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντοςμε αναπληρώτρια την κα Ευφροσύνη Αλεξάκη, υπάλληλος της Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος.
5) Ως εκπρόσωπος της Γεν. Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται ο Γενικός Διευθυντής Ορυκτών Πρώτων Υλών κ. Γεωργαλάς Λουκάς με αναπληρωτή τον κ. Ρεκουντίνη Γεώργιο Προϊστάμενος του Τμήματος Γεωθερμίας, Υδρογονανθράκων και Κανονισμών, της Διεύθυνσης Πολιτικής και Ερευνών.
Ως έργο της Ομάδας Εργασίας ορίζεται:
-Ο καθορισμός των κριτηρίων και ο τρόπος διανομής των ιαματικών φυσικών πόρων σε περισσότερες εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού ή κέντρα θαλασσοθεραπείας ή αναζωογόνησης, καθώς και η διάθεση ιαματικών φυσικών πόρων για άλλες χρήσεις, όπως η εκμετάλλευση γεωθερμικής ενέργειας.
-Ο καθορισμός των προδιαγραφών των αναγκαίων για τη διανομή δικτύων, καθώς και των προδιαγραφών για τη συντήρηση και ασφαλή λειτουργία των δικτύων διανομής και των αναγκαίων τεχνικών έργων.
- Ο τρόπος και οι διαδικασίες ανάθεσης του έργου της διανομής σε τρίτους, καθώς και ο τρόπος υπολογισμού του ανταλλάγματος του κυρίου του διατιθέμενου ιαματικού φυσικού πόρου, καθώς και του διανομέα για τις υπηρεσίες του.
Για την απόφαση του Υπ.Τουρισμού «Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας καθορισμού κριτηρίων διανομής ιαματικών φυσικών πόρων» πατήστε ΕΔΩ


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!