Επιστροφές-εξπρές για ελεύθερους επαγγελματίες


Μισθολογικές αυξήσεις, απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των θυμάτων της πυρκαγιάς στο Μάτι, «εξπρές» επιστροφές φόρου και άρση του τραπεζικού απορρήτου, με σκοπό την καταπολέμηση του «βρόμικου» χρήματος, προβλέπει, μεταξύ άλλων, νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τα Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.
Ειδικότερα:
◼ Επιστροφές φόρου έως 10.000 ευρώ. Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες με εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου θα εισπράξουν άμεσα την επιστροφή φόρου εισοδήματος ή ΦΠΑ που δικαιούνται, εφόσον το ποσό δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ. Η ΑΑΔΕ δηλαδή επιστρέφει φόρους σε όσους βρίσκονται ανοιχτοί σε έλεγχο για επιστροφές φόρων. Σε περίπτωση που εκκρεμεί έλεγχος για περισσότερα του ενός αιτήματα ανά δικαιούχο, η επιστροφή διενεργείται άμεσα, εφόσον τα συνολικά αιτήματα του δικαιούχου ανέρχονται μέχρι και του ποσού των 10.000 ευρώ ανά φορολογία. Δεν θεωρούνται εκκρεμείς οι υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου. Σε μεταγενέστερο χρόνο θα μπορεί να διενεργείται δειγματοληπτικός έλεγχος.
◼ Αυξήσεις σε νεοδιόριστους υπαλλήλους: Χορηγείται από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 η προσωπική διαφορά σε όλους τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που έχουν διοριστεί ή μεταταχθεί μετά την 1η Νοεμβρίου 2011 στο υπουργείο Οικονομικών, την ΑΑΔΕ, την ΕΛΣΤΑΤ, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τη Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η ετήσια δαπάνη για την αύξηση των αποδοχών των υπαλλήλων ανέρχεται σε περίπου 9,8 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ για φέτος ανέρχεται σε 3,3 εκατ. ευρώ.
◼ Εξόφληση ΕΝΦΙΑ με πώληση ακινήτου: Οι φορολογούμενοι με οφειλές από φόρους στα ακίνητα (ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ), που προχωρούν στην πώληση κάποιου ακινήτου, θα μπορούν να λαμβάνουν το προβλεπόμενο πιστοποιητικό από την εφορία με παρακράτηση όχι μόνο του ποσού κύριων και πρόσθετων φόρων για το συγκεκριμένο ακίνητο, αλλά και του συνολικά οφειλόμενου ποσού ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ, χωρίς να απαιτείται ρύθμιση. Το ποσό παρακρατείται και αποδίδεται στο Δημόσιο από τον συμβολαιογράφο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εντός τριών ημερών.
◼ Απαλλαγή ΕΝΦΙΑ: Απαλλάσσεται από τον ΕΝΦΙΑ έτους 2018 το σύνολο της ακίνητης περιουσίας των θυμάτων της πυρκαγιάς στο Μάτι, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται η περιουσία αυτή.
◼ Πιλότοι: Απαλλάσσεται από τον φόρο το 65% της πτητικής αποζημίωσης που λαμβάνουν οι πιλότοι της Πολιτικής Αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
◼ Αρση απορρήτου: Η ΑΑΔΕ αποκτά πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες τραπεζικού, μετοχικού και ασφαλιστικού (π.χ. ασφαλιστήρια συμβόλαια) χαρακτήρα, στο πλαίσιο της καταπολέμησης του ξεπλύματος «βρόμικου» χρήματος.

Πηγή: www.efsyn.gr


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!