Εθνικό παρατηρητήριο αναγκών απασχόλησης


Με οδηγό την Περιφέρεια Κρήτης, που έχει ιδρύσει και λειτουργεί ένα παρατηρητήριο απασχόλησης που ήδη παράγει μετρήσιμα αποτελέσματα της τοπικής αγοράς εργασίας, το υπουργείο Εργασίας προχωρεί στον εθνικό μηχανισμό διάγνωσης αναγκών της απασχόλησης.
Είναι σαφές ότι η ελληνική αγορά εργασίας πάσχει από αξιόπιστους δείκτες των τάσεών της, ένα εργαλείο που θα δώσει στους κρατικούς μηχανισμούς αξιόπιστα στοιχεία κατά τον σχεδιασμό των προγραμμάτων απασχόλησης και κατάρτισης.
Αυτή η έλλειψη είναι ο λόγος που τα περισσότερα προγράμματα απασχόλησης σχεδιάζονταν στο πόδι με αποτέλεσμα απλώς να ανακυκλώνουν την ανεργία, δίνοντας προσωρινό εισόδημα μέσω επιδοτήσεων σε ανέργους.
Σήμερα λοιπόν ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης στην παρουσίαση που θα κάνει το υπουργείο Εργασίας για τον εθνικό μηχανισμό διάγνωσης της αγοράς εργασίας θα παρουσιάσει στους εκπροσώπους των υπολοίπων Περιφερειών τον -μοναδικό είναι αλήθεια- Περιφερειακό Μηχανισμό που λειτουργεί σε περιφερειακό επίπεδο.
Ο Περιφερειακός Μηχανισμός Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας της Κρήτης είναι ένα καινοτόμο ερευνητικό έργο μεγάλης κλίμακας. Αντικείμενό του είναι η διαχρονική και πολυεπίπεδη παρακολούθηση των τάσεων και η διάγνωση των αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης.
Πρόκειται για έργο που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Κρήτης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020», ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2016 και θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2022. Υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και συγκεκριμένα από τη Μονάδα Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
«Ο Περιφερειακός Μηχανισμός Αγοράς Εργασίας είναι ένας στρατηγικός σχεδιασμός που υλοποιεί η Περιφέρεια από το 2016 έως το 2022 για να καταγράψει τις τάσεις και όσα χρειάζεται η αγορά εργασίας. Ετσι θα δούμε πού θα πρέπει να επενδύσουμε, πού να στρέψουμε την Κατάρτιση και πώς να προχωρήσουμε βήματα παραπέρα, ενισχύοντας τη σύνδεση εργαζομένων και επιχειρήσεων, με μια δυναμική και συνεχιζόμενη έρευνα κι όχι μια μελέτη που θα μείνει στα συρτάρια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Αρναουτάκης.
Η ομάδα έργου που έχει συσταθεί από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης είναι διεπιστημονική και αποτελείται από καθηγητές και ερευνητές από 7 Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως και εξωτερικούς συνεργάτες.
Αυτή η ομάδα έχει ακτινογραφήσει τάσεις, ανασχηματισμούς, δεδομένα για τις επιχειρήσεις, για το εργατικό δυναμικό, για τους ανέργους και όλες τις υποπαραμέτρους, για τις ανάγκες σε δεξιότητες και κατάρτιση για τις τάσεις των επαγγελμάτων και τον δυναμισμό που παρουσιάζουν στην Κρήτη.
Αυτή τη στιγμή έχουν συλλεχθεί τα δεδομένα όχι μόνο δευτερογενή με ανάλυση υπαρχόντων στοιχείων, αλλά και πρωτογενή, με ποσοτικές έρευνες στο ανθρώπινο δυναμικό της Κρήτης και σε επιχειρήσεις του νησιού και παράλληλα «τρέχει» ποιοτική έρευνα στο εργατικό δυναμικό και στις επιχειρήσεις του νησιού με διασταύρωση αυτών των δεδομένων.
Ετσι υπολογίζεται ότι μετά τον Ιανουάριο του 2019, που θα δοθούν όλα τα στοιχεία, τα συμπεράσματα και οι προτάσεις για το 2018, θα διαπιστωθούν οι τάσεις και οι ανάγκες της αγοράς εργασίας της Κρήτης.
Ο Περιφερειακός Μηχανισμός Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας της Κρήτης θα παρουσιαστεί σήμερα στους εκπροσώπους των υπολοίπων Περιφερειών της χώρας με άμεσο στόχο του υπουργείου Εργασίας να υπάρξουν 13 τέτοιοι μηχανισμοί παρακολούθησης σε τοπικό επίπεδο που θα συνδράμουν την κεντρική διοίκηση στην επίλυση και των τοπικών προβλημάτων των ανέργων.
Είναι σαφές ότι άλλα είναι τα ζητούμενα και οι απαιτήσεις σε πρόγραμματα απασχόλησης και κατάρτισης, στην κατακερματισμένη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με τα διάσπαρτα νησιά και τον υπερβολικό τουρισμό από ό,τι χρειάζονται οι άνθρωποι που αναζητούν εργασία σε μία Περιφέρεια κατά βάση ορεινή και αγροκτηνοτροφική, όπως αυτή της Ηπείρου.
Η επισκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης στην αγορά εργασίας υλοποιήθηκε με ποσοτική ανάλυση και ποιοτική έρευνα τόσο σε επιχειρήσεις όσο και στο ανθρώπινο δυναμικό της Κρήτης, το 2016.
Η Δράση 2 αφορά την επικαιροποίηση των αποτελεσμάτων της αρχικής μέτρησης (2016), σε βάθος 5 ετών (2017 έως 2021), με κυλιόμενες ετήσιες ποσοτικές έρευνες στους εργαζόμενους και στις επιχειρήσεις και επανάληψη της ποιοτικής έρευνας σε ομάδες εστίασης και επιχειρηματίες (2018-2019), με στόχο τον εντοπισμό πιθανών μεταβολών, την ανατροφοδότηση των ευρημάτων και τη συγκριτική ανάλυση.
Η Δράση 3 αφορά την ερευνητικά θεμελιωμένη Πρόταση Ανάπτυξης- Σχεδιασμό και Αναπροσαρμογή Προγράμματος Reskilling-Κατάρτισης.
Το αρχικό Πρόγραμμα- Πλαίσιο reskilling ολοκληρώθηκε τον Μάη του 2018 και ήδη έγινε πιλοτική εφαρμογή του από την Περιφέρεια με πολύ θετικά αποτελέσματα. Η επικαιροποίησή του θα γίνει εντός του 2019, στη βάση των ερευνητικών δεδομένων της Δράσης 2.
Η Δράση 4 αφορά τις ενέργειες δημοσιότητας, ενημέρωσης και προβολής του Εργου και η Δράση 5 τις διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας.

Πηγή: www.efsyn.gr


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!