Ευρωπαικό πρόγραμμα Erasmus+ KA1 στο Γενικό Λύκειο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης ΕυόσμουΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Γενικό Λύκειο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ευόσμου Θεσσαλονίκης έλαβε την έγκριση να συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ Δράση KA1.  Η δράση αυτή υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποσκοπεί στην κινητικότητα του προσωπικού του σχολείου με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, συντάχθηκε Σχέδιο Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης που περιλαμβάνει τις ανάγκες του σχολείου για επιμόρφωση των στελεχών του, τον αναμενόμενο αντίκτυπο στα μέλη της εκπαιδευτικής και σχολικής κοινότητας, όπως επίσης και τη διάδοση των αποτελεσμάτων του στην ευρύτερη κοινωνία. Η πρόταση με τίτλο «Βιωματική Μάθηση σε Ψηφιακό Περιβάλλον και Μεταφορά Καλών Πρακτικών» και κωδικό 2018-1-EL01-KA101-047184 έλαβε υψηλή βαθμολογία (94,05/100)  και θα υλοποιηθεί από 1-10-2018 έως 31-12-2019.
Εκπαιδευτικοί του σχολείου θα παρακολουθήσουν σεμινάρια από αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς φορείς που εδρεύουν στην Ιταλία, στην Ιρλανδία, στη Γαλλία και στη Φιλανδία για  να αποκτήσουν ικανότητες σχετικές με τη χρήση τεχνολογιών- υπολογιστικού προγραμματισμού, ρομποτικής, τεχνικών διαχείρισης και μάθησης που να αξιοποιούν τις ερευνητικές ανακαλύψεις του ανθρώπινου εγκεφάλου, να εστιάσουν στην εξισορρόπηση διανοητικών και συναισθηματικών συνιστωσών της μάθησης, να εξοικειωθούν με την έννοια της ευρωπαϊκής κουλτούρας στην εκπαίδευση,  όπως επίσης και να έρθουν σε άμεση επαφή και να μελετήσουν καινοτόμα εκπαιδευτικά Ευρωπαϊκά συστήματα.
Ο αναμενόμενος αντίκτυπος αφορά κατ΄ αρχάς τους συμμετέχοντες, οι οποίοι θα αποκτήσουν  νέες γνώσεις και δεξιότητες και θα καταφέρουν να αξιοποιήσουν στο έπαρκο τον υπάρχοντα ηλεκτρονικό- τεχνολογικό εξοπλισμό στο σχολείο. Οι μαθητές του Λυκείου θα αποκτήσουν άμεσο όφελος ως αποδέκτες πρωτοποριακών μεθόδων, όπως είναι η "έρευνα- κατάρτιση- δράση", ενώ το σχολείο θα μπορεί να υλοποιήσει καινοτόμα προγράμματα και δράσεις, παράγοντας αξιόλογο εκπαιδευτικό έργο με αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία.


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!