Καταγγελία εκπαιδευτικών σε διαθεσιμότητα Περιφέρειας Κρήτης


Προς: Υπουργείο Διοικητικής                                                                             Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
                                               
           Κοινοποίηση :
1.       Υπουργεία
2.       Τοπική Αυτοδιοίκηση
3.       ΜΜΕ
                                                           
                                                  Ηράκλειο, 23 Οκτωβρίου 2013.


ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΘΕΜΑ: «Κινητικότητα των Εκπαιδευτικών Τεχνικών Ειδικοτήτων που τέθηκαν  σε καθεστώς Διαθεσιμότητας».
 
          Σε συνέχεια του με ημερομηνία 27/9/2013 εγγράφου μας που αποστείλαμε στο Υπουργείο Παιδείας με θέμα:” Αιτήματα των εκπαιδευτικών που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα στο Υπουργείο Παιδείας” το οποίο και σας κοινοποιήσαμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την 1/10/2013 θέλουμε να σας επισημάνουμε τα εξής:
          Η μοναδική απάντηση που λάβαμε επίσημα από το Υπουργείο Παιδείας σε σχέση με την διαθεσιμότητα μας σε δομές του ήταν στο ΦΕΚ 2490/4-10-2013 στο οποίο αναφερόταν σε κατανομή 1250 θέσεων σε φορείς ΔΔΒΜ (Δ/νσεις Δια Βίου Μάθησης) και περιέγραφε 325 οργανικές θέσεις μονίμου διοικητικού προσωπικού στις ΔΔΒΜ και 925 θέσεις οργανικές εκπαιδευτικού προσωπικού στις ΔΔΒΜ.  Ωστόσο ο αριθμός των θέσεων αποκλείει  872 εκπαιδευτικούς και τους δείχνει τον δρόμο της απόλυσης.
          Στην κατανομή θέσεων λείπουν πολλές από τις καταργηθείσες ειδικότητες ενώ η αναλογικότητα της κατανομής των θέσεων είναι περιορισμένη.
          Έκτοτε καμία επίσημη πρόσκληση για αιτήσεις ως προς αυτές τις θέσεις δεν έχει ανακοινωθεί που να αφορά τους εκπαιδευτικούς των καταργημένων  κλάδων. Αναρωτιόμαστε πλέον εάν τελικά αφορούσε εμάς ή μόνο την επικοινωνιακή πολιτική του Υπουργείου ότι επιλύει την διαθεσιμότητα μας.
          Με δεδομένο ότι το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει την έναρξη μαθημάτων στα Δημόσια ΙΕΚ και ΣΕΚ του ΔΔΒΜ τη εβδομάδα αυτή είναι εύλογο να αναρωτηθεί κανείς πότε περιμένει ο Υπουργός Παιδείας να καλέσει το εξειδικευμένο προσωπικό των τεχνικών ειδικοτήτων που εξοστράκισε από τα σχολεία να επανδρώσουν τις δομές του και να ξεκινήσει η διαδικασία της κινητικότητας μας. Ωστόσο η μοναδική σχέση εργασίας που διαφαίνεται να στελεχώνει τις νέες αυτές δομές του Υπουργείου Παιδείας είναι η ωρομισθία, σύμφωνα με πρόσκληση για αίτηση υποψηφίων από τον Υπουργό. Ωρομισθία για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς τεχνικών ειδικοτήτων που είναι σε διαθεσιμότητα ισούται με απόλυση.
         


          Το Υπουργείο Παιδείας δυστυχώς έχει δείξει με την στάση του ότι αγνοεί την ύπαρξη μας, έχει δημιουργήσει εντυπώσεις επικοινωνιακού τύπου ότι έχουμε όλοι οι εκπαιδευτικοί επανατοποθετηθεί ενώ όλοι αναμένουμε από αυτό να μας δώσει επίσημες λύσεις στη διαθεσιμότητα την οποία μας επέβαλε.
            Η ανακοίνωση άλλωστε μόλις χθες, 22/10 από τον ΑΣΕΠ στην επίσημη ιστοσελίδα του όπου αναφέρετε στην διαδικασία επιλογής προσωπικού των Υπουργείων που θέτουν σε διαθεσιμότητα  και τα περιγράμματα τους δεν περιλαμβάνει από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας τους εκπαιδευτικούς τεχνικών ειδικοτήτων που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα αλλά μόνο το διοικητικό προσωπικό των Πανεπιστημίων. Είναι πλέον σαν να μην υπάρχουμε γι αυτό αλλά και για κανέναν.
          Οι δημόσιες δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας στο τύπο στις 25-8-2013 ότι κανείς εκπαιδευτικός δεν περισσεύει διαψεύδονται κάθε μέρα που περνάει.  Η απαξίωση που λαμβάνουμε από τον φορέα τον οποίο υπηρετήσαμε τόσα χρόνια είναι η μοναδική απάντηση στα ερωτήματα που αφορούν τη διαθεσιμότητα μας και την ομηρία στην οποία βρισκόμαστε εδώ και 4 μήνες περίπου.
          Κ. Υπουργέ, δεδομένου του γεγονότος ότι αποκλειστήκαμε από την δυνατότητα να συμμετέχουμε ισότιμα με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς συναδέλφους μας στην εσωτερική διαδικασία κινητικότητας του Υπ. Παιδείας όπου ανήκουμε, λόγω της αιφνίδιας κατάργησης των ειδικοτήτων και κλάδων μας
 -  είναι γνωστό ότι προηγήθηκε η απόλυση μας από οποιοδήποτε σχέδιο αναδιοργάνωσης του Φορέα όπου ανήκουμε στα πλαίσια της προαπαιτούμενης αξιολόγησης δομών και αναγκών του -  με αποτέλεσμα την απομάκρυνση 2.122 εξειδικευμένου προσωπικού και 20.000 μαθητών από τα Ελληνικά Δημόσια Σχολεία άνευ επιστημονικής και αιτιολογημένης μελέτης του Υπουργείου Παιδείας.
          Αυτό αναντίρρητα αντιβαίνει το άρθρο 22 του Συντάγματος που αναφέρεται στην αρχή της μη διάκρισης, καθώς όλοι οι εργαζόμενοι στο Υπ .Παιδείας που τεθήκαμε σε καθεστώς διαθεσιμότητας προέκυψε με μοναδικό κριτήριο την κατηγορία και τον κλάδο μας χωρίς επαρκή τεκμηρίωση. Γι αυτό το λόγο κινούμαστε δικαστικά απέναντι στο Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να ακυρωθεί η πράξη αυτή που δεν προέκυψε από την ανάγκη ορθολογισμού του φορέα αλλά από  παράγοντες αποκλειστικά εξωθεσμικούς.
            Αναφορικά με την διαθεσιμότητά μας η οποία μας επιβλήθηκε χωρίς προηγούμενη αξιολόγηση θα θέλαμε να μας ενημερώσετε ως ο πλέον αρμόδιος Υπουργός:
α) Εάν θα προβείτε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες στελέχωσης κενών θέσεων Φορέων των Υπουργείων και ΟΤΑ, στην Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, όπου και είναι ο τόπος εντοπιότητας μας, από τους εκπαιδευτικούς Τεχνικών ειδικοτήτων που βρίσκονται στο εν λόγω καθεστώς πριν επέλθει το χρονικό όριο των 8 μηνών και καταλήξει οριστικά στην άδικη απόλυση μας;
β) Επίσης γιατί δεν αναφερόμαστε στον ΑΣΕΠ στη διαδικασία επιλογής προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας που βρισκόμαστε σε καθεστώς διαθεσιμότητας; θεωρούμαστε απολυμένοι , διαθέσιμοι ή επανατοποθετημένοι από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης;
         

          Η ενδεχόμενη καθυστέρηση γνωστοποίησης των συνολικών κενών θέσεων προς κάλυψη, σύμφωνα με τις ανάγκες που θα εκτιμήσουν οι φορείς υποδοχής, και των διαδικασιών και κριτηρίων που προβλέπονται στο Πρόγραμμα Κινητικότητας βάση του ν. 4172/2013,  θα μας αποκλείσει από τη δυνατότητα να αιτηθούμε για στελέχωση τους και θα έχει πιθανό αποτέλεσμα την προσβολή του δικαιώματος μας στη μονιμότητα της εργασίας που είναι έννομο αγαθό ενός κράτους δικαίου το οποίο και προασπίζουμε.
          Μέσα στα πλαίσια του ορθολογισμού και της αξιοκρατίας αναμένουμε μια ισόνομη μεταχείριση τόσο ως εκπαιδευτικοί λειτουργοί όσο και ως δημόσιοι υπάλληλοι και επικαλούμαστε τόσο την θέση ευθύνης σας ως Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης όσο και τις δημόσιες δηλώσεις σας προκειμένου να μην αποκλειστούμε ξανά αλλά να συμπεριληφθούμε σε τρέχουσες μετατάξεις υπαλλήλων.
       Ευελπιστούμε για την κατανόηση σας και την άμεση έγγραφη απάντηση σας.                                   

                                             
                                                                                                   
Εκπαιδευτικοί σε Διαθεσιμότητα Περιφέρειας Κρήτης
                                                           


                                                                              


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!