Δημοσιεύτηκαν από το ΑΣΕΠ οι νέοι πίνακες διάθεσης των εκπαιδευτικών Δ. Ε. σε διαθεσιμότητα - Δελτίο τύπου


Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2014       
                                                                                                
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 8/2013 (ΦΕΚ 3318 Β΄) και 10/2014 (ΦΕΚ 479 Β΄)

Στο πλαίσιο της διαδικασίας κινητικότητας του προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ανακοινώσεις 8/2013 και 10/2014) το ΑΣΕΠ ανακοινώνει ότι το Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του φορέα προέλευσης, ύστερα από την εξέταση των δηλώσεων απόσυρσης συμμετοχής εκπαιδευτικών και την υλοποίηση των σχετικών μεταβολών εκδίδει νέους αλφαβητικούς πίνακες διάθεσης και νέους πίνακες υπαλλήλων που διατίθενται σε περισσότερες από μία θέσεις.
Οι εν λόγω πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.
Οι οριστικοί πίνακες διάθεσης και κατάταξης θα καταρτιστούν μετά τις κατ΄ αρμοδιότητα ενέργειες του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του φορέα προέλευσης.
Ειδικότερα και σύμφωνα με απόφαση του αρμόδιου Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, οι εκπαιδευτικοί που διατίθενται δύο ή και περισσότερες φορές πρόκειται να κληθούν, από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για να αποσύρουν τη συμμετοχή τους από τη μια εκ των δύο Ανακοινώσεων (8/2013 και 10/2014) ή από τη μια εκ των δύο ή περισσοτέρων κατηγοριών εντός της Ανακοίνωσης 8/2013, προκειμένου το αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο να εκδόσει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης και διάθεσης των Ανακοινώσεων 8/2013 και 10/2014.

(Ανακοινώσεις 8/2013 και 10/2014)
- Νέοι Αλφαβητικοί Πίνακες Διάθεσης Υπαλλήλων 

- Νέοι Πίνακες Υπαλλήλων που διατίθενται σε περισσότερες από μία θέσεις


Από τους πίνακες αυτούς προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8/2013 
ΘΕΣΕΙΣ ΔΕ
172
Στα ΙΕΚ
172
ΘΕΣΕΙΣ ΤΕ
154
Στα ΙΕΚ
144
Στους ΟΤΑ
10
ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ
705
Στα ΙΕΚ
570
Στους ΟΤΑ
135
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ
1029

Κατ/νες
θέσεις
Χαμένες θέσεις
Στα ΙΕΚ
884
41
Στους ΟΤΑ
145
5
Σύνολα
1029
46

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10/2014 
ΘΕΣΕΙΣ ΔΕ
2
Στα ΙΕΚ
2
ΘΕΣΕΙΣ ΤΕ
139
Στα ΙΕΚ
2
Στο Υγείας Νοσ/κη
116
Στο Υγείας 
Μαι/κη
15
Στο Κοιν. Εργασίας
6
ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ
189
Στα ΙΕΚ
64
Στο Υγείας
29
Β' πτυχία
96
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ
330

Κατ/νες
θέσεις
Χαμενες θεσεις
Στα ΙΕΚ
68
2
Στο Υγείας
160
40
Στο Κοιν. Εργασίας
6
14
Β' πτυχία
96
15
Σύνολα
330
71

Διπλές θέσεις στην 8/10
5
Διπλές θέσεις στην 8/13 & τη 10/14                
71
Σύνολο διπλών θέσεων                             
76

Χαμένες  θέσεις στην 6/13
59
Χαμένες  θέσεις στην 8/10                                    
46
Χαμένες  θέσεις στη 10/14 
71
Σύνολο χαμένων  θέσεων                          
176

Σύνολο εκπ/κων σε Διαθεσ/τα-Απόλυση
(με τα επίσημα παλαιότερα  στοιχεία)
1625
Σύνολο κατ/νων θέσεων 8/13 & τη 10/14               
1359
Σύνολο ελλείμματος θέσεων
266

Αν δεν καταληφθούν και οι 76 διπλές θέσεις με την προσεχή δήλωση και δεν διατεθούν ξανά όλες οι χαμένες θέσεις, το σύνολο των απολύσεων μπορεί να ανέλθει σε 342


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!