Πανελλαδικές 2016: Αρχαία Ελληνικά και Μαθηματικά. Θέματα, Εκτιμήσεις, Λύσεις

Πανελλαδικές εξετάσεις 2016 ημέρα δεύτερη σήμερα για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με την εξέταση των αρχαίων ελληνικών και μαθηματικών, τόσο για τους υποψηφίους με το νέο όσο και για αυτούς που θα διαγωνιστούν με το σύστημα των κατευθύνσεων.

Το madata.gr με υπευθυνότητα και φέτος βρίσκεται κοντά στους μαθητές και γονείς παρέχοντας σωστή και γρήγορη ενημέρωση καθώς και συμβουλές για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2016.

Δείτε απαντήσεις σε Μαθηματικά Ο.Π.  ΕΔΩ

 

 

Δείτε απαντήσεις σε Αρχαία Ελληνικά ΕΔΩ

Για τα θέματα των Μαθηματικών ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Β' (παλιού και νέου συστήματος) πατήστε εδώ.

Για τα θέματα των Αρχαίων Ελληνικών ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Β' (παλιού και νέου συστήματος) πατήστε εδώ.

Για τα θέματα των Μαθηματικών ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Β' (παλιού και νέου συστήματος) πατήστε εδώ.

Για τα θέματα των Αρχαίων Ελληνικών ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Β' (παλιού και νέου συστήματος) πατήστε εδώ.
Για την ιστοσελίδα του υπουργείου πατήστε εδώ.

Εκτιμήσεις: Βατά Αρχαία χωρίς εκπλήξεις!

Σε γενικές γραμμές, τα θέματα είναι βατά και χωρίς εκπλήξεις.

Συγκεκριμένα, στο διδαγμένο κείμενο, τα ζητούμενα είναι από την τρίτη και τέταρτη ενότητα των «Ηθικών Νικομαχείων».  Και οι ερμηνευτικές και οι λεξιλογικές ασκήσεις είναι βατές. Η ερώτηση εισαγωγής φέτος είναι ανάπτυξης.

Το αδίδακτο κείμενο είναι απόσπασμα από τον «Ευθύδημο» του Πλάτωνα. Τα γραμματικά ζητούμενα καλύπτουν μεγάλη έκταση της γραμματικής, χωρίς κάποια παγίδα. Οι όροι που ζητούνται για συντακτική αναγνώριση είναι εύκολοι. Προσοχή χρειάζεται η ανάλυση της υποθετικής μετοχής που ζητείται.

Διαβάστε παρακάτω τις εκτιμήσεις για τα θέματα των Μαθηματικών ΟΠ

ΘΕΜΑ Α: Bατό

ΘΕΜΑ Β: Θέμα απλό χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Απαιτεί βασικές γνώσεις του διαφορικού λογισμού

ΘΕΜΑ Γ: To ερώτημα Γ1 είναι απλό. Για τα ερωτήματα Γ2 , Γ3  πρέπει οι μαθητές να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή.

Το ερώτημα Γ4 είναι αναμενόμενο.

ΘΕΜΑ Δ: Θέμα ιδιαίτερης προσοχής ,για πολύ καλά προετοιμασμένους μαθητές.

Γενική εκτίμηση: Διαβαθμισμένο. Εύκολη συλλογή 50 μορίων.

Ευκολότερο από το περσινό.

 

Όσοι εξετάζονται με το Νέο Σύστημα δίνουν Αρχαία Ελληνικά για την ομάδα προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και Μαθηματικά για τις ομάδες προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

Όσοι εξετάζονται με το Παλαιό Σύστημα δίνουν Αρχαία Ελληνικά για την Θεωρητική Κατεύθυνση και Μαθηματικά για την Τεχνολογική και Θετική Κατεύθυνση.

Υπενθυμίζεται ότι ως ώρα έναρξης της εξέτασης ορίζεται η 8:30 π.μ., ενώ οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8.00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης είναι τρεις (3) ώρες, ενώ τα μαθήματα, για τα οποία έχει καθοριστεί εξεταστέα ύλη κοινή για το παλαιό και το νέο σύστημα συνεξετάζονται.

Βρείτε εδώ τα θέματα προσομοίωσης και τις απαντήσεις για το μάθημα των Μαθηματικών.

Βρείτε εδώ τα θέματα προσομοίωσης και τις απαντήσεις για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών.

Οδηγίες για υποψηφίους

Oι υποψήφιοι θα πρέπει να ακολουθήσετε στρατηγική για την σωστή κατανομή του χρόνου σας, και κάποιους βασικούς κανόνες, που θα διευκολύνουν σε μεγάλο βαθμό τους βαθμολογητές, ώστε να μην θεωρήσετε κατόπιν ότι αδικηθήκατε. Κατά τη διάρκεια των πανελλαδικών εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ακριβώς το εξεταστικό κέντρο, στο οποίο εξετάζονται και να γνωρίζουν την ακριβή διεύθυνση, ώστε να είναι έγκαιρα παρόντες, για να μην χάσουν την εξέτασή τους. Αύριο Τετάρτη 18 Μαϊου 2016 εξετάζονται τα μαθήματα Αρχαία Ελληνικά Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών και Μαθηματικά Ο.Π. Θετικών Σπουδών / Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής.

Οι υποψήφιοι για τις Πανελλήνιες θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε μαζί τους το δελτίο εξεταζομένου που έχουν πάρει από τα Λύκειά τους.

Πανελλήνιες 2016: Οδηγίες για Μαθηματικά.

1. Στους υποψήφιους που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις στα Μαθηματικά Προσανατολισμού και Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας, δίδονται τέσσερα (4) θέματα από την εξεταστέα ύλη, τα οποία μπορούν να αναλύονται σε υποερωτήματα, με τα οποία ελέγχεται η δυνατότητα αναπαραγωγής γνωστικών στοιχείων, η γνώση εννοιών και ορολογίας και η ικανότητα εκτέλεσης γνωστών αλγορίθμων, η ικανότητα του υποψήφιου να αναλύει, να συνθέτει και να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδομένο υλικό, καθώς και η ικανότητα επιλογής και εφαρμογής κατάλληλης μεθόδου.

2. Τα τέσσερα θέματα που δίνονται στους υποψηφίους διαρθρώνονται ως εξής:

α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήματα θεωρίας που αφορούν έννοιες, ορισμούς, λήμματα, προτάσεις, θεωρήματα και πορίσματα. Με το θέμα αυτό ελέγχεται η κατανόηση των βασικών εννοιών, των σπουδαιότερων συμπερασμάτων, καθώς και η σημασία τους στην οργάνωση μιας λογικής δομής.

β) Το δεύτερο και το τρίτο θέμα αποτελείται το καθένα από μία άσκηση που απαιτεί από τον υποψήφιο ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών αποδεικτικών ή υπολογιστικών διαδικασιών. Η κάθε άσκηση μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.

γ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή ένα πρόβλημα που η λύση του απαιτεί από τον υποψήφιο ικανότητες συνδυασμού και σύνθεσης προηγούμενων γνώσεων, αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών στη διαδικασία επίλυσής του. Το θέμα αυτό μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα, τα οποία βοηθούν τον υποψήφιο στη λύση.

3. Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα.

Πανελλήνιες 2016: Οδηγίες για Αρχαία Ελληνικά.

Για την εξέταση των Αρχαίων Ελληνικών ως μαθήματος Προσανατολισμού, ισχύουν τα εξής:

1. Δίνεται στους υποψηφίους απόσπασμα διδαγμένου «κειμένου 12 – 20 στίχων» με νοηματική συνοχή και τους ζητείται: α) να μεταφράσουν ένα τμήμα του 8-10 στίχων στη νέα ελληνική και β) να απαντήσουν σε:

i. Δύο (2) ερωτήσεις ερμηνευτικές, που μπορεί να αναφέρονται σε ιδέες /αξίες/ προβλήματα, στη στάση/ ήθος/ χαρακτήρα των προσώπων, στο ιστορικό/ κοινωνικό/ πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής του έργου, στη δομή/ σύνθεση του κειμένου, σε υφολογικά/ αισθητικά θέματα, με βάση ολόκληρο το ανωτέρω απόσπασμα.

ii. Μία (1) ερώτηση ερμηνευτική που αναφέρεται σε τμήματα του από μετάφραση διδασκόμενου κειμένου, σε συσχετισμό με το παραπάνω εξεταζόμενο πρωτότυπο απόσπασμα. Σ’ αυτή την περίπτωση δίνεται στους υποψηφίους σε φωτοτυπία το συγκεκριμένο μεταφρασμένο τμήμα.

iii. Μία (1) ερώτηση που αναφέρεται στο γραμματειακό είδος, στο οποίο ανήκει το κείμενο, στο συγγραφέα ή το έργο του.

iv. Μία (1) ερώτηση λεξιλογική σημασιολογική (σύνδεση λέξεων αρχαίας και νέας, διατήρηση ή αλλαγή της σημασίας τους, οικογένειες ομόρριζων λέξεων, απλών ή σύνθετων, συνώνυμα, αντώνυμα).

2. Δίνεται επίσης αδίδακτο πεζό κείμενο αττικής διαλέκτου 10-12 στίχων και ζητείται: α) να το μεταφράσουν στη νέα ελληνική και β) να απαντήσουν σε:

i. Μία (1) ερώτηση γραμματικής και

ii. Μία (1) ερώτηση συντακτικού.

Κάθε ερώτηση του αδίδακτου κειμένου μπορεί να αναλύεται σε δύο υποερωτήματα, ανάλογα με το είδος των ερωτήσεων που χρησιμοποιούνται.

3. Η βαθμολογία κατανέμεται ως εξής:

α) Η μετάφραση του διδαγμένου κειμένου βαθμολογείται με 10 μονάδες και του αδίδακτου με 20 μονάδες της εκατοντάβαθμης κλίμακας.

β) Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 10 μονάδες της εκατοντάβαθμης κλίμακας.

γ) Στις περιπτώσεις των διδαγμένων κειμένων για τα οποία δεν προβλέπεται από το Πρόγραμμα Σπουδών διδασκαλία από μετάφραση, δεν δίνεται στους υποψηφίους η υπό στοιχείο 1.β.ii ερμηνευτική ερώτηση και τότε οι δύο πρώτες υπό στοιχείο 1.β.i ερμηνευτικές ερωτήσεις βαθμολογούνται η καθεμία με δέκα πέντε (15) μονάδες της εκατοντάβαθμης κλίμακας.

Για την εξέταση των παραπάνω θεμάτων τόσο στο διδαγμένο όσο και στο αδίδακτο κείμενο μπορεί, ανάλογα με την περίπτωση και το είδος των διδακτικών στόχων που αξιολογούνται, να χρησιμοποιούνται διάφορα είδη ερωτήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του Υπουργείου Παιδείας.


Πηγή: www.madata.gr


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!