Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων: Για την μείωση των ωρών διδασκαλίας της Βιολογίας στο Γυμνάσιο χωρίς εισήγηση του ΙΕΠ.ΘΕΜΑ : Μείωση των ωρών διδασκαλίας της Βιολογίας στο Γυμνάσιο χωρίς εισήγηση του ΙΕΠ.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

με την από 14 6 2016 επιστολή μας εκφράσαμε την έντονη διαφωνία μας για την μείωση των ωρών διδασκαλίας της Βιολογίας στο Γυμνάσιο. Ταυτόχρονα ζητούσαμε να μας ενημερώσετε ποιος αποφάσισε την μείωση αυτή και σε ποια στοιχεία στηρίχθηκε. Δεν λάβαμε καμία απάντηση σας, όμως η κοινοποίηση της εισήγησης του ΙΕΠ μας δίνει την απάντηση.
Από το υπ’ αριθμ. 14/21-04-2016 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. (που αφορά σημεία άμεσης παρέμβασης στο Γυμνάσιο και το Λύκειο για το σχολικό έτος 2016-2017) φαίνεται ότι το ΙΕΠ δεν εισηγήθηκε την μείωση της μίας ώρας Βιολογίας στο Γυμνάσιο, επομένως αυτή προέκυψε με άλλες διαδικασίες. Ποιοι λοιπόν εισηγήθηκαν την μείωση των ωρών Βιολογίας και με ποια κριτήρια ελήφθη αυτή η απόφαση, που είναι αντίθετη με την εισήγηση του ΙΕΠ;

Τονίζαμε στην ίδια ανακοίνωση ότι η μείωση "Οδηγεί αναπόφευκτα στη συρρίκνωση και υποβάθμιση του μαθήματος της Βιολογίας στο Γυμνάσιο και κατά συνέπεια στη δημιουργία ουσιαστικού κενού στις γνώσεις των μαθητών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε σημαντικά θέματα, που αφορούν κυρίως την ίδια τους τη ζωή."
Πολύ σύντομα επιβεβαιωθήκαμε αφού και εσείς αναγνωρίσατε την αναγκαιότητα οι μαθητές να διδάσκονται και να ενημερώνονται σε θέματα που αφορούν την υγεία μας όπως τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, την αντισύλληψη, τον εθισμό κ.α.
Τα θέματα αυτά όπως και άλλα σημαντικά που αφορούν την υγεία και την στάση ζωής μας περιέχονται στα σχολικά βιβλία Βιολογίας τόσο του Γυμνασίου όσο και του Λυκείου και διδάσκονται στους μαθητές, ενώ στις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας για τη διδασκαλία της Βιολογίας αναφέρεται ότι μεταξύ των στόχων του μαθήματος είναι και η ανάπτυξη στάσεων και συμπεριφορών θετικών για την υγεία στα θέματα αυτά. Οπότε, η μείωση των ωρών διδασκαλίας της Βιολογίας θα έχει αρνητικές συνέπειες στην επίτευξη των στόχων αυτών.

Θεωρούμε θετική τη δήλωση σας ότι "το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του ημερήσιου Γυμνασίου είναι μεταβατικό και θα επανεκτιμηθεί με την αξιοποίηση των πορισμάτων του Εθνικού Διαλόγου", πιστεύουμε ότι με την επανεκτίμηση θα αρθεί η λαθεμένη απόφαση για μείωση των ωρών διδασκαλίας της Βιολογίας και θα αρθούν οι αρνητικές συνέπειες της.
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Ένα μήνα μετά το έγγραφο αίτημα μας για συνάντηση μαζί σας, δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση. Ταυτόχρονα στο τύπο έχουν δημοσιευθεί ανακοινώσεις για συναντήσεις σας με άλλες Επιστημονικές ενώσεις, το ίδιο αναφέρατε και εσείς σε συνεντεύξεις σας σαν θετικό στοιχείο της πολιτικής σας, εμείς συμφωνούμε σε αυτό. Δεν γίνεται όμως αντιληπτό γιατί δεν ισχύει το ίδιο και με την Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων; Υπάρχουν δύο κατηγορίες Επιστημονικών Ενώσεων;
Επαναλαμβάνουμε λοιπόν το αίτημα για συνάντηση μαζί σας και ελπίζουμε αυτή τη φορά να γίνει αποδεκτό.

Με εκτίμηση,

Το ΔΣ της ΠΕΒ (Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων)Η Πρόεδρος του ΔΣ της ΠΕΒ                     Ο Γεν. Γραμματέας του ΔΣ ΠΕΒ


                         Κόλλια Παναγούλα                                     Κατωπόδης Γεώργιος
Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!