Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Ε.Ο. 2 Θεσ/νίκης - Έδεσσας, κόμβος Ιωνίας


Ανακοίνωση σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν στο πλαίσιο του έργου «Συντήρησης Ε.Ο.2 Θεσ/νίκης – Έδεσσας, έως τα όρια του Νομού Πέλλας »


Θεσσαλονίκη, 02 Αυγούστου 2016
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο του έργου «Συντήρηση Ε.Ο.2 Θεσ/νίκης – Έδεσσας, έως τα όρια του Νομού Πέλλας – Τμήμα Κόμβος Δενδροποτάμου Θεσ/νίκης – Χαλκηδόνας έως τα όρια Νομού Πέλλας», που εκτελείται από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, από την 07.00΄ έως την 20.00΄ ώρα της Πέμπτης (04-08-2016) και της Παρασκευής (05-08-16) θα πραγματοποιηθούν εργασίες στην Εθνική οδό Θεσ/νίκης – Έδεσσας, στο ύψος της συμβολής της με την Εγνατία Οδό (κόμβος Ιωνίας).
Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα εφαρμοστούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
Την Πέμπτη 04-08-2016:
Αρχικά θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην λωρίδα επιβράδυνσης και επιτάχυνσης του ρεύματος πορείας προς Χαλκηδόνα της Εθνικής οδού Θεσ/νίκης – Έδεσσας, νότια της συμβολής της με την Εγνατία Οδό.
Συνεπεία του ανωτέρω θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στον κλάδο εξόδου της Εγνατίας Οδού (ρεύμα πορεία προς Χαλκιδική) προς την Εθνική οδό Θεσ/νίκης – Έδεσσας.
Επίσης θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην λωρίδα αναμονής που υφίσταται για την αριστερή στροφή από το ρεύμα πορείας προς Θεσ/νίκη της Εθνικής οδού Θεσ/νίκης – Έδεσσας προς το ρεύμα πορείας προς Χαλκιδική της Εγνατίας Οδού καθώς και στην απόληξη της νησίδας στο μέσο του οδοστρώματος.
Η κίνηση από Χαλκηδόνα προς Χαλκιδική θα πραγματοποιείται μέσω της παράπλευρης της Εγνατίας Οδού, η οποία τέμνει την Εθνική οδό Θεσ/νίκης – Έδεσσας στο ύψος του ισόπεδου σηματοδοτούμενου κόμβου νότια του καταστήματος ¨ LIDL ¨.
Εν συνεχεία θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων εναλλάξ στην αριστερή και στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του ρεύματος πορείας προς Χαλκηδόνα της Εθνικής οδού Θεσ/νίκης – Έδεσσας, στο ύψος των κλάδων εισόδου – εξόδου της Εγνατίας Οδού (ρεύμα πορείας προς Χαλκιδική).
Συνεπεία του ανωτέρω θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην λωρίδα αναμονής που υφίσταται για την αριστερή στροφή από το ρεύμα πορείας προς Θεσ/νίκη της Εθνικής οδού Θεσ/νίκης – Έδεσσας προς το ρεύμα πορείας προς Χαλκιδική της Εγνατίας Οδού καθώς και στην απόληξη της νησίδας στο μέσο του οδοστρώματος.
Κατά τις εργασίες δεν θα πραγματοποιείται η κίνηση από Εγνατία Οδό (ρεύμα πορείας προς Χαλκιδική) έξοδος προς Εθνική οδό Θεσ/νίκης – Έδεσσας με κατεύθυνση προς Θεσ/νίκη.
Αντιθέτως η έξοδος από την Εγνατία Οδό (ρεύμα πορείας προς Χαλκιδική) στην Εθνική οδό Θεσ/νίκης – Έδεσσας με κατεύθυνση προς Χαλκηδόνα – Έδεσσα θα πραγματοποιείται κανονικά.
Επίσης κανονικά θα διεξάγεται η είσοδος στην Εγνατία Οδό (ρεύμα πορείας προς Χαλκιδική) από το ρεύμα πορείας προς Χαλκηδόνα της Εθνικής οδού.
Η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική οδό Θεσ/νίκης – Έδεσσας στο ρεύμα πορείας προς Έδεσσα, θα διεξάγεται από την ελεύθερη κάθε φορά λωρίδα κυκλοφορίας του ίδιου ρεύματος πορείας.
Η κίνηση από Χαλκηδόνα προς Χαλκιδική θα πραγματοποιείται μέσω της παράπλευρης της Εγνατίας Οδού, η οποία τέμνει την Εθνική οδό Θεσ/νίκης – Έδεσσας στο ύψος του ισόπεδου σηματοδοτούμενου κόμβου νότια του καταστήματος ¨ LIDL ¨.
Ακολούθως θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του ρεύματος πορείας προς Χαλκηδόνα της Εθνικής οδού Θεσ/νίκης – Έδεσσας, μεταξύ των κλάδων σύνδεσής της με την Εγνατία Οδό.
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις ελεύθερες λωρίδες κυκλοφορίας του ίδιου ρεύματος πορείας.
Τέλος θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην αριστερή και μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας του ρεύματος πορείας προς Χαλκηδόνα της Εθνικής οδού Θεσ/νίκης – Έδεσσας, μεταξύ των κλάδων σύνδεσής της με την Εγνατία Οδό.
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του ίδιου ρεύματος πορείας.
Την Παρασκευή 05-08-2016 :
Αρχικά θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην λωρίδα επιβράδυνσης και επιτάχυνσης του ρεύματος πορείας προς Χαλκηδόνα της Εθνικής οδού Θεσ/νίκης – Έδεσσας, βόρεια της συμβολής της με την Εγνατία Οδό.
Συνεπεία του ανωτέρω θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στον κλάδο εξόδου της Εγνατίας Οδού (ρεύμα πορεία προς Αθήνα) προς την Εθνική οδό Θεσ/νίκης – Έδεσσας.
Επίσης θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην λωρίδα αναμονής που υφίσταται για την αριστερή στροφή από το ρεύμα πορείας προς Θεσ/νίκη της Εθνικής οδού Θεσ/νίκης – Έδεσσας προς το ρεύμα πορείας προς Αθήνα της Εγνατίας Οδού καθώς και στην απόληξη της νησίδας στο μέσο του οδοστρώματος.
Η κίνηση από Χαλκηδόνα προς Αθήνα θα πραγματοποιείται μέσω της Περιφερειακής οδού Θεσ/νίκης.
Η κίνηση από Θεσ/νίκη - Διαβατά προς Αθήνα θα πραγματοποιείται μέσω της Δ.Ε. Σίνδου και του αυτ/ου Α.Θ.Ε.
Τα οχήματα που κινούνται στην Εγνατία Οδό (ρεύμα πορείας προς Αθήνα) με πρόθεση να εισέλθουν στην Εθνική οδό Θεσ/νίκης – Έδεσσας, θα συνεχίζουν ευθεία στην Εγνατία Οδό και κατόπιν θα εισέρχονται στον αυτ/μο Α.Θ.Ε. με δυνατότητα κίνησης είτε προς Περιφερειακή οδό είτε προς Σίνδο.
Εν συνεχεία θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων εναλλάξ στην αριστερή και στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του ρεύματος πορείας προς Χαλκηδόνα της Εθνικής οδού Θεσ/νίκης – Έδεσσας, στο ύψος των κλάδων εισόδου – εξόδου της Εγνατίας Οδού (ρεύμα πορείας προς Αθήνα).
Συνεπεία του ανωτέρω θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην λωρίδα αναμονής που υφίσταται για την αριστερή στροφή από το ρεύμα πορείας προς Θεσ/νίκη της Εθνικής οδού Θεσ/νίκης – Έδεσσας προς το ρεύμα πορείας προς Αθήνα της Εγνατίας Οδού καθώς και στην απόληξη της νησίδας στο μέσο του οδοστρώματος.
Κατά τις εργασίες δεν θα πραγματοποιείται η κίνηση από Εγνατία Οδό (ρεύμα πορείας προς Αθήνα) έξοδος προς Εθνική οδό Θεσ/νίκης – Έδεσσας με κατεύθυνση προς Θεσ/νίκη.
Αντιθέτως η έξοδος από την Εγνατία Οδό (ρεύμα πορείας προς Αθήνα) στην Εθνική οδό Θεσ/νίκης – Έδεσσας με κατεύθυνση προς Χαλκηδόνα – Έδεσσα θα πραγματοποιείται κανονικά.
Επίσης κανονικά θα διεξάγεται η είσοδος στην Εγνατία Οδό (ρεύμα πορείας προς Αθήνα) από το ρεύμα πορείας προς Χαλκηδόνα της Εθνικής οδού.
Η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική οδό Θεσ/νίκης – Έδεσσας στο ρεύμα πορείας προς Έδεσσα, θα διεξάγεται από την ελεύθερη κάθε φορά λωρίδα κυκλοφορίας του ίδιου ρεύματος πορείας.
Η κίνηση από Έδεσσα - Χαλκηδόνα προς Αθήνα θα πραγματοποιείται μέσω της Περιφερειακής οδού Θεσ/νίκης.
Ακολούθως θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του ρεύματος πορείας προς Χαλκηδόνα της Εθνικής οδού Θεσ/νίκης – Έδεσσας, μεταξύ των κλάδων σύνδεσής της με την Εγνατία Οδό.
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις ελεύθερες λωρίδες κυκλοφορίας του ίδιου ρεύματος πορείας.
Τέλος θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην αριστερή και μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας του ρεύματος πορείας προς Χαλκηδόνα της Εθνικής οδού Θεσ/νίκης – Έδεσσας, μεταξύ των κλάδων σύνδεσής της με την Εγνατία Οδό.
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του ίδιου ρεύματος πορείας.
Για τις παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχει εκδοθεί σχετική Απόφαση από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
Για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, η ανωτέρω Υπηρεσία θα λάβει μέτρα τροχαίας ανάλογα με τις κυκλοφοριακές ανάγκες που θα προκύψουν.
Παρακαλούνται οι οδηγοί να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων και τις ενδείξεις των πινακίδων σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.
Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών.


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!