Νέα βελτίωση στα αποτελέσματα Τράπεζας Πειραιώς και Alpha Bank στο β΄ τρίμηνο του 2016

Συνεχίστηκε στο β΄ τρίμηνο η βελτίωση των αποτελεσμάτων της Τράπεζας Πειραιώς και της Alpha Bank, οι οποίες στοχεύουν στην καταγραφή κερδών στο σύνολο της χρονιάς.
Οι διοικήσεις τους στα γραπτά τους μηνύματα έκαναν λόγο στα οφέλη από το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος οικονομικής στήριξης της χώρας, αλλά και στην ανάγκη περαιτέρω καλυτέρευσης του κλίματος στην ελληνική οικονομία τα επόμενα τρίμηνα.
Τα αποτελέσματα της Τράπεζας Πειραιώς και της Alpha Bank ενισχύθηκαν λόγω της μείωσης των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις σε σχέση με πέρυσι, ενώ θετικά συνέβαλαν οι περικοπές στο λειτουργικό τους κόστος, αλλά και τα έκτακτα έσοδα από την πώληση της Visa.

Τα μηνύματα των διοικήσεων

Σε γραπτή της δήλωση η νέα πρόεδρος του δ.σ. της Τράπεζας Πειραιώς Χαρίκλεια Απαλαγάκη υπογράμμισε ότι «η εφαρμογή του Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης της χώρας μας διασφαλίζει τη σταδιακή βελτίωση των συνθηκών στην ελληνική οικονομία».
Η ίδια σημείωσε πως «κύριος άξονας της δράσης μας παραμένει το όφελος των μετόχων και των πελατών μας, επιχειρήσεων και νοικοκυριών, που δοκιμάσθηκαν έντονα από την έναρξη της κρίσης ως σήμερα».
Πρόσθεσε δε ότι «στόχος μας είναι η μέγιστη δυνατή συμβολή της Τράπεζας στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης καταθετών και επενδυτών που θα οδηγήσουν σε ανάκαμψη της οικονομίας προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας».
Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Δημήτρης Μαντζούνης υποστήριξε ότι «το α΄ εξάμηνο 2016 η ύφεση απεδείχθη ηπιότερη του αναμενομένου και εκτιμάται ότι το β΄ εξάμηνο του έτους η οικονομία θα επιτύχει θετικό ρυθμό αναπτύξεως καθώς παρατηρούνται ενδείξεις σταδιακής ανακάμψεως της Ελληνικής Οικονομίας».
Σύμφωνα με τον ίδιο, η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολογήσεως τον Ιούνιο 2016, η επανένταξη των κρατικών τίτλων ως αποδεκτών ενεχύρων για αναχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς και η σταδιακή χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων στην κίνηση κεφαλαίων δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.
«Ταυτοχρόνως, η ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος ήδη σημειώνει βελτίωση, γεγονός που αποδεικνύεται από τη μείωση της χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες και από τη σταδιακή εισροή καταθέσεων» κατέληξε ο κ. Μαντζούνης.
Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Γιώργος Πουλόπουλος τόνισε μεταξύ άλλων ότι  «ο Όμιλος Πειραιώς κατά τη διάρκεια του 2ου τριμήνου 2016 εμφάνισε θετικό καθαρό αποτέλεσμα 20 εκατ. ευρώ».
Αναφερόμενος στην πολιτική της Τράπεζας για ενεργητική διαχείριση των προβληματικών δανείων, σημείωσε ότι επιτεύχθηκε εκ νέου μείωση των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 445 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση.
Συγκεκριμένα, υπογράμμισε ο κ. Πουλόπουλος, από τον Σεπτέμβριο 2015 που ήταν η «κορύφωση» για τα NPLs του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς έως τα τέλη Ιουνίου 2016, δηλαδή σε διάστημα 9 μηνών, τα υπόλοιπα των δανείων σε καθυστέρηση μειώθηκαν κατά 1,6 δισ.

Τα βασικά μεγέθη της Πειραιώς

Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 2ο 3μηνο 2016 αυξήθηκαν ετησίως 48% στα 362 εκατ. ευρώ.
Με προσαρμογή για τα έκτακτα στοιχεία, η αύξηση ήταν 10% ετησίως στα 288 εκατ. ευρώ.
Στην Ελλάδα το αντίστοιχο επαναλαμβανόμενο αποτέλεσμα ήταν 278 εκατ. ευρώ, +16% ετησίως.
Τα οργανικά έσοδα του Ομίλου (καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών) συνιστούν το 93% των επαναλαμβανόμενων καθαρών εσόδων το 2ο 3μηνο 2016, αυξημένα 4% ετησίως.
Σε εξαμηνιαία βάση τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου ανήλθαν σε 554 εκατ. ευρώ με άνοδο 6% έναντι του 1ου εξαμήνου 2015.
Τα καθαρά έντοκα έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 484 εκατ. ευρώ, + 4% έναντι του 2ου τριμήνου 2015 και +1% έναντι του προηγούμενου 3μήνου.
Στην Ελλάδα τα καθαρά έντοκα έσοδα ανήλθαν σε 449 εκατ. ευρώ, +9% ετησίως και +2% τριμηνιαίως, ευνοημένα από τον μηδενισμό της χρήσης εγγυήσεων του Ν.3723/2008 και την περαιτέρω αποκλιμάκωση του κόστους προθεσμιακών καταθέσεων.
Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς αποδεσμεύθηκε πλήρως από τη χρήση του Ν.3723 στα τέλη Απριλίου 2016. Η αποκλιμάκωση του κόστους καταθέσεων στην Ελλάδα συνεχίσθηκε, με το μέσο επιτόκιο το 2ο τρίμηνο στις 51 μονάδες βάσης (μβ) από 59 μβ το 1ο 3μηνο 2016 και 65 μβ το τελευταίο τρίμηνο 2015.
To καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) του Ομίλου βελτιώθηκε στο 2,89% από 2,81% το 1ο τρίμηνο 2016. Σε εξαμηνιαία βάση τα καθαρά έντοκα έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 962 εκατ. ευρώ με άνοδο 1% έναντι του 1ου εξαμήνου 2015.
Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν στα 79 εκατ. ευρώ το 2ο 3μηνο 2016, +3% έναντι του 2ου 3μήνου 2015. Στην Ελλάδα η άνοδος ήταν επίσης 3% ετησίως (71 εκατ).
Τα καθαρά έσοδα προμηθειών του Ομίλου ως ποσοστό του ενεργητικού διαμορφώθηκαν στις 47 μβ το 2ο τρίμηνο 2016 από 43 μβ το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Σε εξαμηνιαία βάση τα καθαρά έσοδα προμηθειών του Ομίλου ανήλθαν σε 153 εκατ. ευρώ με οριακή υποχώρηση 2% έναντι του 1ου εξαμήνου 2015.
Τα συνολικά καθαρά λειτουργικά έσοδα ανήλθαν στο 2ο τρίμηνο 2016 σε 689 εκατ. ευρώ, +19% σε ετήσια βάση.
Πέραν της βελτίωσης των οργανικών εσόδων που προαναφέρθηκε, τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 77 εκατ. ευρώ από έκτακτο χρηματοοικονομικό κέρδος από τη συμμετοχή στη Visa Europe κατά την πώλησή της στη Visa Inc. Eξαιρώντας το όφελος αυτό, τα καθαρά έσοδα σημείωσαν ετήσια αύξηση 6%. Σε εξαμηνιαία βάση τα επαναλαμβανόμενα καθαρά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 1.183 εκατ. ευρώ με άνοδο 3% έναντι του 1ου εξαμήνου 2015.
Το λειτουργικό κόστος του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 327 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 2% σε σχέση με το 2ο 3μηνο 2015.
Ο δείκτης κόστους προς έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση το 1ο εξάμηνο 2016 διαμορφώθηκε στο 53%, με βελτίωση από 55% το αντίστοιχο εξάμηνο 2015, ενώ στην Ελλάδα 51% από 53% αντίστοιχα.
Σε εξαμηνιαία βάση τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 629 εκατ. ευρώ σχεδόν σταθερά έναντι του 1ου εξαμήνου 2015.
Οι προβλέψεις δανείων το 2ο τρίμηνο 2016 συνέχισαν την πορεία αποκλιμάκωσης και διαμορφώθηκαν σε 265 εκατ. ευρώ έναντι 289 εκατ. ευρώ το 1ο τρίμηνο του έτους και 1.384 εκατ. ευρώ το 4ο τρίμηνο 2015.
Το προ φόρων αποτέλεσμα του Ομίλου για το 1ο εξάμηνο 2016 ήταν οριακό κέρδος 1 εκατ. ευρώ σε ευθυγράμμιση με τον στόχο για κερδοφόρα χρήση το 2016.
Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε κέρδος 20 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο 2016 από ζημία 37 εκατ. ευρώ το 1ο τρίμηνο 2016.
Σε εξαμηνιαία βάση τα καθαρά αποτελέσματα που αναλογούν στους μετόχους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου ανήλθαν σε οριακή ζημία 17 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 1,1 δισ. το 1ο εξάμηνο 2015.

Τα βασικά μεγέθη της Alpha Bank

Το Καθαρό Έσοδο Τόκων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε  483,4 εκατ. ευρώ Το β΄ τρίμηνο 2016 το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο αυξήθηκε σε 2,9% μετά από μείωση του Ενεργητικού κατά  0,8 δισ. ευρώ.

Το β΄ τρίμηνο 2016 τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες αυξήθηκαν κατά 2,1% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε  80,2 εκατ. ευρώ, επηρεασμένα θετικά από την αύξηση των συναλλαγών μέσω πιστωτικών καρτών και των προμηθειών συναλλαγών.

Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων επηρεάσθηκαν θετικά από την ολοκλήρωση της συναλλαγής της VISA ποσού  71,9 εκατ. ευρώ

Τα Λειτουργικά Έξοδα, εξαιρουμένων των εξόδων συγχωνεύσεως και των εκτάκτων εξόδωv, διαμορφώθηκαν σε  281,1 εκατ. ευρώ. Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων ανέρχεται σε 48,6% το β΄ τρίμηνο 2016.

Τα Κύρια Αποτελέσματα προ Προβλέψεων ορίζονται ως τα Κύρια Λειτουργικά Έσοδα, αφαιρουμένων των Λειτουργικών Εξόδων και εξαιρουμένων των εξόδων συγχωνεύσεως και των εκτάκτων εξόδων.

Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε  340,8 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο 2016, αυξημένο κατά 27,2%.

Οι Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε  605 εκατ. ευρώ έναντι  892,8 εκατ. ευρώ κατά το β΄ τρίμηνο 2015 (εξαιρουμένων των προβλέψεων στο πλαίσιο του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού).
Οι Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε 196 μονάδες βάσεως για το α΄ εξάμηνο του 2016 έναντι 286 μονάδων βάσεως για το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015.

Ο όμιλος της Alpha Bank εμφάνισε ζημίες μετά από Φόρους Ευρώ 18,9 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2016 έναντι ζημιών 1,25 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.


Πηγή: www.tovima.gr


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!