Εντάχθηκε η Πράξη «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παύλου Μελά» στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014 - 2020»


Εντάχθηκε η Πράξη «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παύλου Μελά»
στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014 - 2020»

Εντάχθηκε η Πράξη «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παύλου Μελά» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014 - 2020» με την απόφαση 5836 / 06-09-2016 και τον Κωδικό ΟΠΣ 5002052 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και δημιουργείται για τρία έτη μια νέα δομή που θα εποπτεύεται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Παύλου Μελά.
Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Παύλου Μελά θα ενσωματώσει τη λειτουργία του Γραφείου Διαμεσολάβησης του Δικτύου Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας, στο οποίο συμμετείχε ο Δήμος, ως συμπράττων φορέας, σε εταιρικό κοινωνικό σχήμα. Είναι μια ανοικτή δομή άμεσης πρόσβασης με σκοπό την ολιστική προσέγγιση και υποστήριξη των ομάδων πληθυσμού στόχου. Μέσα από την παροχή ενός ευρέως φάσματος κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών,
η διαμεσολαβητική δράση του Κέντρου θα στοχεύσει στην καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων, καθώς και στην προώθηση των ωφελουμένων στην απασχόληση.
Το Κέντρο Κοινότητας περιλαμβάνει τρεις βασικούς άξονες λειτουργίας:
Α) Υποδοχή – ενημέρωση - υποστήριξη των πολιτών
Β) Συνεργασία με υπηρεσίες και δομές
Γ) Παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων

Δηλώσεις Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής
Με αφορμή την ένταξη του έργου, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Προνοιακών Θεμάτων Παντελής Νιγδέλης δήλωσε τα εξής:
΄΄Προτεραιότητα της Διοίκησης του Δημάρχου Παύλου Μελά Δημήτρη Δεμουρτζίδη, είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της αλληλεγγύης. Αξιοποιούμε τα Ευρωπαϊκά προγράμματα, όλες τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες, επιλέγουμε στοχευμένες προτάσεις, συντονιζόμαστε και συνεργαζόμαστε ως Κοινωνική Υπηρεσία με τη Διεύθυνση Υποστήριξης και Ανάπτυξης της Καθημερινότητας των Κοινωνικών Ομάδων και το Τμήμα Αστικής Ανάπτυξης και Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων, για να δυναμώσουμε τις υπάρχουσες κοινωνικές δομές και παράλληλα να δημιουργήσουμε νέες υπηρεσίες που θα στηρίξουν τους πολίτες και ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες των συμπολιτών μας.
Αναδεικνύουμε σε συνεργασία με το Γραφείο Επικοινωνίας την ωφέλεια από την ολοκλήρωση δράσεων που σχετίζονται με τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι οι πολίτες δεν γνωρίζουν επαρκώς το ρόλο της Κοινότητας στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και πόσο αυτά επηρεάζουν την καθημερινότητά τους. Το δικαίωμα των πολιτών να γνωρίζουν πώς επενδύονται οι δημοσιονομικοί πόροι της Ένωσης και η ευαισθητοποίησή τους όσον αφορά τους στόχους της Πολιτικής της Συνοχής αποτελούν κομβικά ζητήματα΄΄

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παύλου Μελά στη Νικόπολη
Το Κέντρο Κοινότητας θα στεγασθεί σε ιδιόκτητο κτήριο του Δήμου και συγκεκριμένα στο ισόγειο της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παύλου Μελά στη Νικόπολη, που διασφαλίζει την προσβασιμότητα και εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία, για την εύρυθμη λειτουργία του οποίου θα διατεθούν: α) γραφείο προσωπικού, 20 τ.μ. β) γραφείο συνεντεύξεων και συμβουλευτικών δράσεων (ατομικών και ομαδικών), 17 τ.μ. γ) χώρος υποδοχής και εξυπηρέτησης κοινού, 10,50 τ.μ. δ) χώρος αναμονής κοινού.
Για την καλύτερη λειτουργία της δομής μπορούν να αξιοποιηθούν και άλλοι χώροι της κοινωνικής υπηρεσίας, που συστεγάζεται στο ίδιο κτήριο.
Για τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, με όρους ΑΣΕΠ, 2 κοινωνικοί λειτουργοί και 1 ψυχολόγος. Ο ρόλος του θα είναι συμπληρωματικός και υποστηρικτικός προς τη λειτουργία του τμήματος Υγείας, Κοινωνικών, Προνοιακών θεμάτων και θα έχει έναν ισχυρά διαμεσολαβητικό και συντονιστικό ρόλο στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και των αναγκών της κοινότητας του δήμου. Στο πλαίσιο λειτουργίας του θα περιλαμβάνονται και δράσεις διασύνδεσης και συνεργασίας με φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και εργασιακής επανένταξης. Θα γίνεται παραπομπή των ωφελουμένων σε αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, ανάλογα με τη διαγνωσμένη ανάγκη και με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του αιτήματός τους.
Συγκεκριμένα το Κέντρο θα αποτελεί το αρχικό σημείο εισόδου των ωφελουμένων για τη λήψη υπηρεσιών, θα προσφέρει πληροφόρηση, συμβουλευτική υποστήριξη, υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση, θα συμβάλλει στην ανάπτυξη πολιτισμικών δραστηριοτήτων, στην
προώθηση της προσωπικής και κοινωνικής ευημερίας, καθώς και στην ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής αρωγής και συμπαράστασης. Σε συνέργεια με την κοινωνική υπηρεσία του δήμου θα παρέχει υπηρεσίες, οι οποίες θα ανταποκρίνονται και θα ενισχύουν τις πολιτικές που
υλοποιούνται ή προγραμματίζονται σε επίπεδο Δήμου.
Ωφελούμενοι του Κέντρου είναι πολίτες, κάτοικοι του Δήμου, με προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, οι ωφελούμενοι του προγράμματος «Κοινωνικό εισόδημα
αλληλεγγύης» και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Ως αρχικό σημείο εισόδου των ωφελουμένων για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση τους με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στο δήμο ή άλλους φορείς, εκτιμάται ότι το
Κέντρο θα εξυπηρετήσει 2000 πολίτες.
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 172.800,00 €
Το κόστος λειτουργίας της δομής περιλαμβάνει το κόστος προσωπικού, 144.000,00 € και επιπλέον το 20% των δαπανών προσωπικού για τα υπόλοιπα έξοδα λειτουργίας της δομής, 28.800,00€.
Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/02/2017.
Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/01/2020.

Κατεβάστε την Από
φαση
Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!