28ο ενημερωτικό του αιρετού του ΑΠΥΣΔΕ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Βαγγέλη (Άκη) Λουκά28ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
του αιρετού του ΑΠΥΣΔΕ ΚΕΝΤΡIKHΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
                                             Βαγγέλη (Άκη) Λουκά
             Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
σας στέλνω ενημερωτικό από την  τελευταία συνεδρίαση   του  ΑΠΥΣΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και τη συνεδρίαση του συμβουλίου επιλογής Προϊσταμένων ΚΕΣΥ.
             
ΘΕΜΑ 1ο
Χορηγήθηκε 1 άδεια άνευ αποδοχών από 01-11-2018 έως 31-08-2019
§      σε εκπαιδευτικό,  κλάδου ΠΕ79 του Γυμνασίου Καβασίλων , της Διεύθυνσης  Δ.Ε. Ημαθίας.   
          ΘΕΜΑ 2ο
Δεν έγινε δεκτή η ένσταση εκπαιδευτικού ΠΕ02, που ζήτησε  να επαναληφθεί η διαδικασία διάθεσης  πλεοναζόντων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ02 από το ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης στο ΠΥΣΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, διότι στα μόρια δεν υπολογίσθηκαν τα μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης (μειοψήφησαν οι αιρετοί). 


Διακόπηκε η άδεια άνευ αποδοχών εκπαιδευτικού ΠΕ06 του Γυμνασίου με Λ.Τ. Ριζωμάτων.
ΘΕΜΑ 4ο

Αποδόθηκε δεύτερη ειδικότητα   :
·         TE02.02 σε 3 εκπαιδευτικούς κύριας ειδικότητας ΔΕ02.02 του ΠΥΣΔΕ ΗΜΑΘΙΑΣ.
·         ΤΕ02.02 σε εκπαιδευτικό κύριας ειδικότητας ΤΕ01.04 του ΠΥΣΔΕ ΗΜΑΘΙΑΣ.
·         ΤΕ01.13 σε εκπαιδευτικό κύριας ειδικότητας ΠΕ05 του ΠΥΣΔΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

   ΘΕΜΑ 5ο
§   Χορηγήθηκε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, σε εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 που υπηρετεί ως Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του  3ου ΠΕΚΕΣ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να προκειμένου να διδάξει το μάθημα «Εκπαιδευτική Αξιολόγηση», στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης.
§   Χορηγήθηκε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, σε εκπαιδευτικό κλάδου  ΠΕ06 που υπηρετεί ως Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του 3ου ΠΕΚΕΣ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου  να απασχοληθεί ως ΣΕΠ-Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό α. για την εξ αποστάσεως διδασκαλία στη Θ.Ε. «Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας σε παιδιά» και β. για την επίβλεψη πέντε διπλωματικών εργασιών  στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας» (ΑΓΓ) του ΕΑΠ
§   Χορηγήθηκε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, σε εκπαιδευτικό κλάδου   ΠΕ02 που υπηρετεί ως Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου  του  1ου ΠΕΚΕΣ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να διδάξει το μάθημα  «Παιδαγωγική & Φιλοσοφία της Παιδείας» στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης.  
v  Συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβουλίο Επιλογής Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. της Κεντρικής Μακεδονίας με Θέμα :Σύνταξη πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ.
Κατατέθηκαν συνολικά 45 αιτήσεις για τις θέσεις των προϊσταμένων ΚΕΣΥ  Κεντρικής Μακεδονίας.
   Από αυτές 29 έγιναν δεκτές. Η κατανομή των δεκτών κατά ειδικότητα βρίσκεται στον παρακάτω πίνακα.

ΠΕ06
ΠΕ11
ΠΕ21
ΠΕ23
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ80
ΠΕ81
ΠΕ82
ΠΕ87.09
2
1
1
2
3
15
1
2
1
1

Δεν έγιναν δεκτές 16 αιτήσεις για τους παρακάτω λόγους
§  Δεν υπάρχει η απαιτούμενη εξειδίκευση σε ειδική αγωγή και εκπαίδευση :                             2 Εκπαιδευτικών ΠΕ02, ενός εκπαιδευτικού ΠΕ60 και 2 εκπαιδευτικώνΠΕ70
§  Δεν έχει Διδακτική υπηρεσία 3 έτη σε ΣΜΕΑΕ/ΚΕΔΔΥ : Ένας εκπαιδευτικός ΠΕ02 .
§  Υπηρετεί σε κλάδο που δεν μπορεί να προΐσταται σε ΚΕΣΥ: 2 εκπαιδευτικοί ΠΕ11
§  Δεν διαθέτει την απαιτούμενη εξειδίκευση στην συμβουλευτική και στον επαγγελματικό προσανατολισμό: Ένας εκπαιδευτικός ΠΕ02,ένας ΠΕ81, ένας ΠΕ82, ένας ΠΕ85, τρείς ΠΕ86 και ένας ΠΕ87.09.

Ενστάσεις κατατίθενται μέχρι Τρίτη 24-10-2018, θα ακολουθήσει η μοριοδότηση των υποψηφίων  και η  επιλογή των προϊσταμένων ΚΕΣΥ  θα ολοκληρωθεί με τη διαδικασία   των συνεντεύξεων  που πρόκειται να γίνει στις 12-13/11/2018.


Με εκτίμηση
Βαγγέλης  ( Άκης)  Λουκάς
Αιρετό τακτικό μέλος του ΑΠΥΣΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αιρετό αναπληρωματικό μέλος του ΚΥΣΔΕ
6974320189-6949565208
Εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο
των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων
ΣΥΝΕΚ


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!