Λατομεία Μεσαίου - Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, του Γρηγόρη Εδιρνέλη, υπψήφιου δημάρχου Ωραιοκάστρου

Επειδή πολύς λόγος γίνεται τελευταία για τα νέα λατομεία της περιοχής Μεσαίου – Πετρωτού – Μονολόφου και επειδή πρέπει κάποια στιγμή να λέγονται τα πράγματα με το όνομα τους και όχι να διαδίδονται θολές και σκόπιμα διαστρεβλωμένες θέσεις που συνοδεύονται από προεκλογικές εμφανίσεις υποψηφίων προς άγρα ψηφοφόρων θέλουμε να πληροφορήσουμε τους συνδημότες μας για τα παρακάτω και αυτοί να βγάλουν τα συμπεράσματα τους:
Α) Η συγκεκριμένη περιοχή του Μεσαίου καθορίστηκε ως ΛΑΤΟΜΙΚΗ με την υπ’ αριθμ. 782/03-02-1992 Απόφαση Νομάρχη Θεσ/νίκης, του Ευγένιου Χαϊτίδη και τέως βουλευτή της Ν.Δ.
Β) Το επίμαχο έργο αφορά σε λατομείο αδρανών υλικών έκτασης 250,381 τ.μ. εντός της καθορισμένης λατομικής περιοχής Μεσαίου – Πετρωτού – Μονολόφου του Δήμου Ωραιοκάστρου, της Π.Ε. Θεσ/νίκης με συντεταγμένες ΕΓΣΑ ‘ 87
Γ) Κατά την συνεδρίαση της επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης την 29-12-2017 η αρμόδια υπάλληλος της υπηρεσίας (Περιφέρειας) κ. Μινοπούλου ενημέρωσε την επιτροπή για την με αρ. πρωτ.: 288881/6850/16-11-2017 θετική εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
Ενημέρωσε λοιπόν τα μέλη της επιτροπής ότι η αρχική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) είχευποβληθεί το 2003, ωστόσο η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης πάγωσε λόγω κατάθεσης προσφυγών για το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Τώρα έχει ξεκαθαρίσει πλέον το τοπίο, η λατομική περιοχή ανήκει στο ελληνικό δημόσιο και ο φορέας της δραστηριότητας (εταιρία ΝΙΚΗ Σ.Π.Ε) επανέρχεται με επικαιροποιημένη Μελέτη  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.).
Αναφέρθηκε επίσης στη δραστηριότητα, στο πλαίσιο των χρήσεων γης που διέπει την περιοχή του έργου, στις αρνητικές αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ωραιοκάστρου σχετικά με την έγκριση της Μ.Π.Ε., λόγω της επιβάρυνσης του ορεινού όγκου της περιοχής και ενημέρωσε τα μέλη σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων η υπηρεσία της Περιφέρειας γνωμοδοτεί θετικά.
Στην συνεδρίαση αυτή του γνωμοδοτικού οργάνου της Περιφέρειας  παρέστησαν μεταξύ των άλλων, ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου κ. Γαβότσης, ο αντιδήμαρχος κ. Καραστερίου και ο κ. Λαζαρίδης από την τοπική κοινότητα Μεσαίου οι οποίοι εξέφρασαν την αντίθετη άποψη τους και μετέφεραν τις αρνητικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου, της Τοπικής Κοινότητας του Μεσαίου και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Σύμφωνα με την υποβληθείσα Μ.Π.Ε., η ετήσια παραγωγή του λατομείου προβλέπεται να είναι μέχρι 500.000 τόνους ενώ η ημερήσια παραγωγή θα ανέρχεται σε 2.000 τόνους.
                                                    ——————
Ο λατομικός νόμος 4512/2018 είναι η κωδικοποίηση των νόμων 4442/2016, 669/77,  1428/1984. Συγκεκριμένα αναφέρει:
Άρθρο 19
Διοικητικά και ένδικα βοηθήματα
1. ……..
2. Κατά των αποφάσεων  του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου και αφορούν σε έγκριση σύναψης σύμβασης στο πλαίσιο της μίσθωσης δια πλειοδοτικής δημοπρασίας ή παράτασης της συναφθείσας δια πλειοδοτικής δημοπρασίας σύμβασης μίσθωσης καθώς και σε λύση συναφθείσας σύμβασης μίσθωσης μπορεί να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών από την κοινοποίηση τους.
Και εδώ τίθεται το εξής εύλογο και βασανιστικό ερώτημα που χρήζει άμεσης και σαφούς απάντησης:
ΕΚΑΝΕ ο Δήμος Ωραιοκάστρου ή η Περιφέρεια Μακεδονίας – Θράκης την προβλεπόμενη από τον νόμοενδικοφανή προσφυγή ούτως  ώστε να οδηγηθεί η προσβαλλόμενη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(πουκατατέθηκε προς έγκριση την 12-9-2018) στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και να ζητούν την ακύρωση της; 
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΟΧΙ !!!!!
Έτσι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση την 4-2-2019 με την με αριθμ. πρωτ. 6943 απόφαση της, ενέκρινε την εισήγηση της υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την μίσθωση της συγκεκριμένης έκτασης ως λατομείου στην εταιρία ΝΙΚΗ Σ.Π.Ε.
ΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΛΟΙΠΟΝ ΤΑ ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΙΑ ΔΑΚΡΥΑ ΑΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΚΡΑΥΓΑΖΟΝΤΕΣ (από άγνοια ή με προφανή δόλο)  ΚΑΙ ΑΣ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΙΑ ΤΟΛΜΗ ΚΑΙ ΘΑΡΡΟΣ  Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΣ
                                                              ———————-
Πέρα όμως από τα παραπάνω ακούγονται φωνές από συνυποψήφιους μου, για αποχαρακτηρισμό της συγκεκριμένης έκτασης από λατομική σε μη. Μάλιστα κατατέθηκε για προφανείς προεκλογικούς λόγους από βουλευτή της Β΄ Θεσσαλονίκης της ΝΔ και ερώτηση – πυροτέχνημα στη Βουλή για το αν μπορεί να αποχαρακτηριστεί από λατομική η συγκεκριμένη έκταση ενώ το ίδιο ακριβώς ερώτημα καταθέτει σε δελτία τύπου και ο υποψήφιος της συγγενούς δημοτικής παράταξης.
Στους συγκεκριμένους κυρίους λοιπόν απαντούμε ως εξής: Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκοινί αφού όπως προανέφερα τον χαρακτηρισμό της έκτασης ως λατομικής, την έκανε το 1992 ο εκλεκτός και ομογάλακτος του κόμματος τους κ. Παναγιώτης Ψωμιάδης (όπως αναφέρω παραπάνω) και δεύτερον όφειλαν να γνωρίζουν οι κύριοι αυτοί πως αρμόδιος για τον αποχαρακτηρισμό μιας έκτασης ως λατομικής είναι αποκλειστικά ο Περιφερειάρχης. Για του λόγου το αληθές παραθέτω παρακάτω τα άρθρα του νόμου 4512/2018 που αφορούν τον αποχαρακτηρισμό μιας έκτασης  και τα συμπεράσματα στην κρίση των πολιτών.
                    ΠΩΣ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Άρθρο 6:  Χωροθέτηση, τροποποίηση και αποχαρακτηρισμός λατομικών περιοχών
1….
6Μη ενεργοποιημένες λατομικές περιοχές μπορούν να αποχαρακτηρίζονται, ολικά ή μερικά με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, μετά από εισηγητική έκθεση της επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 5, για λόγους που τυχόν δεν ελήφθησαν υπόψη κατά τον καθορισμό τους ή για λόγους που προέκυψαν μετά τον καθορισμό τους και επιβάλλουν τον αποχαρακτηρισμό τους.
Σε κάθε περίπτωση, εφόσον για τις περιοχές αυτές, εντός πενταετίας από το χαρακτηρισμό τους, δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία ενεργοποίησής τους, αυτές αποχαρακτηρίζονται με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Το χρονικό διάστημα της πενταετίας δύναται να παραταθεί για μία ακόμα διετία με απόφαση του συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης του Οικείου Περιφερειάρχη.Έναρξη της διαδικασίας ενεργοποίησης μίας λατομικής περιοχής αποτελεί η διενέργεια τουλάχιστον ενός επιτυχούς διαγωνισμού εκμίσθωσης………………..

7. Λατομικές περιοχές που ενεργοποιήθηκαν στο παρελθόν και έχουν περιέλθει σε αδράνεια πλέον της δεκαετίας αποχαρακτηρίζονται, ολικά ή μερικά με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη εφόσον κριθεί ότι δεν συντρέχει πλέον λόγος διατήρησης τους.
Αυτά για την αποκατάσταση της αλήθειας και τον δίκαιο επιμερισμό των ευθυνών όσων εμπλέκονται στην βασανισμένη αυτή υπόθεση του λατομείου του Μεσαίου και της γύρω περιοχής.
Οι εκλογές είναι κοντά και οι πολίτες θα κρίνουν με βάση την πραγματικότητα και την αλήθεια και όχι με παραπλανητικά προεκλογικά τεχνάσματα υφαρπαγής της ψήφου τους που τους σερβίρονται αφειδώς.
Θα στηρίξουν μαζικά την ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΑΝΑΤΡΟΠΗ  γιατί είναι η δημοτική παράταξη που πάντοτε στάθηκε μεσυνέπεια στο πλευρό των δημοτών με γνώμονα αποκλειστικά το καλό του τόπου και μακριά από κούφια μικροπολιτικά παιγνίδια εντυπώσεων.

Ο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ είναι δημοτικός σύμβουλος και υποψήφιος δήμαρχος με την ΔΚΠΩ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ- ΑΝΑΤΡΟΠΗ


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!