Δήμος Παύλου Μελά: Καθαρισμός οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων
Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και η Υπηρεσία Περιβάλλοντος Ανακύκλωσης και Πρασίνου ενημερώνει τους κατοίκους του Δήμου Παύλου Μελά για την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου (1η Μαΐου έως και 31η Οκτωβρίου)
Καλούνται οι ιδιοκτήτες οικοπέδων να φροντίσουν για την αποψίλωσή τους, τον καθαρισμό τους από χόρτα, σκουπίδια καθώς και την απομάκρυνση τυχόν άλλων εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται εντός αυτών, για λόγους πυρασφάλειας. Η μέριμνα για την τήρηση των προαναφερθέντων έχει περιέλθει πλέον στους Δήμους βάσει του άρθρου 94, παρ. 26, του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α /7-6-2010 και της υπ. αρ. 4/2012 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ 1346 Β/25-4-2012) υποχρεώνοντάς τους στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των οικοπέδων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.
 


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!