Παράταση αιτήσεων στο πρόγραμμα μέχρι και την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΠΑΙΔΙΚΩΝ     ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ   2019 για παιδιά που   φοιτούν στη Β΄Δημοτικού μέχρι και   Α΄Λυκείου (χρ.γέννησης 2003-2011).
3-12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 13   ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Απαραίτητα δικαιολογητικά γονέων/   κηδεμόνων:
 • Αίτηση, η οποία χορηγείται από την υπηρεσία
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας 2018   (φορολογικό έτος 2017)
 • Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ, ΟΤΕ   κτλ. στο όνομα των γονέων/κηδεμόνων
 • Σε περίπτωση φιλοξενίας κι αν δεν προκύπτει   από τη φορολογική δήλωση Ε1 είναι   απαραίτητη η προσκόμιση αντίγραφου   λογαριασμού του ατόμου που τον φιλοξενεί και υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που εκδόθηκε το τελευταίο δίμηνο
 • Αντίγραφο ελέγχου προόδου ή βεβαίωση φοίτησης.
Πρόσθετα δικαιολογητικά
1. Για μονογονεικές οικογένειες:
 • Διαζευγμένοι γονείς: Αντίγραφο διαζευκτηρίου (εάν δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης) και απόφαση επιμέλειας.
 • Γονείς σε διάσταση: Αίτηση διαζυγίου, προσωρινής επιμέλειας (εάν υπάρχει) ή βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ και ιδιωτικό συμφωνητικό επιμέλειας τέκνων
 • Γονείς σε χηρεία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου, εάν η χηρεία δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Άγαμες μητέρες: Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού στην περίπτωση που το παιδί και η οικογενειακή κατάσταση της αιτούσας δεν προκύπτουν από το υποβαλλόμενο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
2. Πολύτεκνοι:
 • Κάρτα πολυτεκνίας, αν δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3.Γονείς/τέκνα με προβλήματα υγείας:
 • Απόφαση υγειονομικής επιτροπής για γονείς ή τέκνα με αναπηρία 67% και άνω ή 50% και άνω μόνο για περιπτώσεις ινσουλινοεξαρτώμενων(διαβήτης τύπου 1)
4. Eπαγγελματική κατάσταση:
 • Βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (μπορεί να ζητηθεί και από τα ΚΕΠ)
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 27 Μαΐου έως και τις 14 Ιουνίου 2019 και ώρες 9.00-13.00 στην:
 • Κοινωνική Υπηρεσία, Λήμνου 2, Σταυρούπολη, τηλ. 2310 020160, 2310 020196

Η συμμετοχή των γονέων είναι 80€ ανά παιδί
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα κατατίθενται σε ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα
Αιτήσεις χωρίς πλήρη δικαιολογητικά δεν θα παραλαμβάνονται
ΕΛΑΙΩΝΕΣ: Γομάτι (Πυργαδίκια Χαλκιδικής): τηλ.23770 23830, 23831
Γραφεία κατασκήνωσης στη Θεσσαλονίκη: Τσιμισκή 71, τηλ. 2310 243383

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ
Κατεβάστε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!