29ο ενημερωτικό του αιρετού του ΑΠΥΣΔΕ Κ. Μακεδονίας Ακη Λουκά


29ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
        του αιρετού του ΑΠΥΣΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Βαγγέλη (Άκη) Λουκά

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι σας στέλνω ενημερωτικό από την τελευταία συνεδρίαση του ΑΠΥΣΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας.
Θέμα 1ο
Θέμα 2ο
 Χορηγήθηκαν (3)  άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, μία  σε συντονιστή εκπαιδευτικού έργου ΠΕ02,  του 1ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας, μία  σε συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου ΠΕ02,  του 3ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας και μία  σε συντονιστή εκπαιδευτικού έργου ΠΕ03,  του 4ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας.

Θέμα 3ο
Χορηγήθηκε μία άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικό ΠΕ02 του 2ου Κ.ΕΣ.Υ. Β΄ Θεσσαλονίκης.
Θέμα 4ο
Χορηγήθηκε μία άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικό ΠΕ06, αποσπασμένη σε θέση Σ.Ε.Π. στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας.

Θέμα 5ο
Απόδοση δεύτερης ειδικότητας

ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
ΚΥΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟ-ΤΗΤΑ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ   2η ΕΙΔΙΚΟ-ΤΗΤΑ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ     
2ης ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΕ86
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΕ80
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΕ87.03
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΕ83
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ81
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
Θέμα Ε.Η.Δ.

Αναγνωρίσθηκε από 03-03-2020, η συνάφεια διδακτορικού τίτλου σπουδών, με το αντικείμενο απασχόλησής της για μισθολογική εξέλιξη, αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ΠΕ02, που υπηρετεί στο Κ.Ε.Σ.Υ Χαλκιδικής.
Με εκτίμηση
Βαγγέλης  ( Άκης)  Λουκάς
Αιρετό τακτικό μέλος του ΑΠΥΣΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αιρετό αναπληρωματικό μέλος του ΚΥΣΔΕ


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!