Συνεδριάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ηλεκτρονικά, διά περιφοράς, λόγω των έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό

Σύγκληση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε έκτακτη συνεδρίαση ηλεκτρονικά, διά περιφοράς,
την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020

Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, διά περιφοράς, την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020, στις 10 το πρωί.
Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα «δια περιφοράς» όπως ορίζεται στην παρ. 1 (κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/ Α/7-6-2010) του άρθρου 10 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020), με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο:

Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 179/2016 απόφασης 16ης /29-08-2016 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση σύναψης  Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Ημαθίας και του δήμου Βέροιας για την εκτέλεση των έργων με τίτλο: 1. «Διαμόρφωση χώρου Γεώργιος Κουτσαντάς στη περιοχή Δ.Δ. Ριζωμάτων Δ. Μακεδονίδος» 2. «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Δήμου Βέροιας». Ως προς την παράταση της διάρκειας της από 22-03-2017 Προγραμματικής Σύμβασης κατά 30 επιπλέον μήνες, ήτοι έως 22-09-2022.
Εισηγητής:

Απόστολος Νεστορόπουλος, Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Ημ

Σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας σε τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 24 Μαρτίου 2020 
- Ηλεκτρονικά, διά περιφοράς, η συνεδρίαση λόγω των έκτακτων μέτρων για τον κορωναϊό

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, διά περιφοράς, την Τρίτη 24 Μαρτίου 2020, στις 12 το μεσημέρι.
Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα κατά τις προβλέψεις των διατάξεων α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, β) της παρ. 1 του άρθρου 9 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55Α/11-3-2020) και γ) της με αριθμό 4/12-3-2020 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας, δια περιφοράς, ηλεκτρονικάμέσω e-mail, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

Θέμα 1ο:
Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2020
Εισηγήτρια :
Αθηνά Αθανασιάδου - Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Θέμα 2ο:
Υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2020 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Εισηγήτρια:
Αθηνά Αθανασιάδου - Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!