32o ενημερωτικό του αιρετού του ΑΠΥΣΔΕ Κ Μακεδονίας Άκη Λουκά32ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
      του αιρετού του ΑΠΥΣΔΕ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Βαγγέλη (Άκη) Λουκά

     Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
σας στέλνω ενημερωτικό από την   τελευταία συνεδρίαση  του ΑΠΥΣΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ    ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Εξετάσθηκαν 5 θέματα   με βασικό θέμα, το 5ο θέμα : προτάσεις  αποσπάσεων  σε φορείς.
ΘΕΜΑ 1ο
Χορηγήθηκαν 3 άδειες άσκησης ιδιωτικού  έργου με αμοιβή, μία σε συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου, ΠΕ 78 του 1ου ΠΕΚΕΣ , μία σε   συντονιστή  εκπαιδευτικού έργου  ΠΕ02 του 1ου  ΠΕΚΕΣ και μία σε συντονιστή για την αειφορία του 3ου ΠΕΚΕΣ  Κεντρικής Μακεδονίας.
Τροποποιήθηκε ως προς τη διάρκεια  ή άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή , εκπαιδευτικού ΠΕ02 του   2ου ΚΕΣΥ Β΄ Θεσσαλονίκης.
ΘΕΜΑ 3ο
Χορηγήθηκε   άδεια άσκησης ιδιωτικού  έργου με αμοιβή, σε  εκπαιδευτικό   ΠΕ80 που είναι αποσπασμένη στην ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας.
ΘΕΜΑ 4ο
v  Απόδοση 2ης ειδικότητας
ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
ΚΥΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟ-ΤΗΤΑ
ΛΕΚΤΙΚΟ    ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ   2η ΕΙΔΙΚΟ-ΤΗΤΑ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ     
2ης ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΔΥΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΕ86
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΕ78
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

v  Απορρίφθηκε αίτηση απόδοσης 2ης ειδικότητας ΠΕ04.01.50, εκπαιδευτικού  ΠΕ04.01 του ΠΥΣΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης διότι οι κλάδοι ΠΕ με προέκταση .50 έχουν καταργηθεί από το 2016.

ΘΕΜΑ 5ο  ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ
Α)  Αποσπάσεις στα ΚΕΣΥ
Κατατέθηκαν 4 αιτήσεις , από αυτές η μία αίτηση ανακλήθηκε διότι ο ενδιαφερόμενος μετατέθηκε σε ΚΕΣΥ. Η πρόταση απόσπασης έγινε με την προβλεπόμενη μοριοδότηση.
Κενές θέσεις αυτή τη χρονική στιγμή:  2 θέσεις στο 1ο ΚΕΣΥ  Α’ Θεσ/νίκης, 1 θέση 2ο ΚΕΣΥ Α΄ Θεσ/νίκης, 1 θέση στο ΚΕΣΥ Πιερίας και 2 θέσεις στο ΚΕΣΥ Σερρών.

Β )Αποσπάσεις σε Δ.Δ.Ε, Π.Δ.Ε
Ο Περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης κατέθεσε πρόταση για τις αποσπάσεις σε Δ.Δ.Ε, Π.Δ.Ε  σε συνεργασία με τους διευθυντές εκπαίδευσης, χωρίς συγκεκριμένα κριτήρια. Καταψήφισα την πρόταση διότι είναι αδιαφανής και ατεκμηρίωτη και επίσης δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία να γίνονται προτάσεις από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης.
Η πρόταση που κατέθεσα για τη διαδικασία των αποσπάσεων ήταν η παρακάτω :
Οι αποσπάσεις  θα πρέπει να γίνονται με μοριοδότηση και διαφάνεια.  Μέχρι να λυθεί το θέμα με πλήρωση των θέσεων μόνο από διοικητικούς  και, παρότι η προκήρυξη δεν το προβλέπει, ως ΑΠΥΣΔΕ  μπορούμε, στα πλαίσια διασταλτικής ερμηνείας του νόμου, να καθορίσουμε τα παρακάτω βασικά κριτήρια τα οποία οφείλουμε να πάρουμε υπόψη στην επιλογή μας.
  1. Προβλήματα υγείας (προσωπικά, συζύγου, παιδιών, στενού οικογενειακού περιβάλλοντος)
  2. Κοινωνικά κριτήρια (οικογενειακή κατάσταση, μονογονεϊκή, τριτεκνία, ανεργία συζύγου, άλλα προβλήματα)
  3. Εναλλαγή (να μην έρχονται συνεχώς οι ίδιοι), απόσταση.
  4. Να μην προτείνονται όσοι αποσπώνται κατά προτεραιότητα (σύζυγοι στρατιωτικών, πανεπιστημιακών, εκλεγμένων σε ΔΣ, αιρετοί ΟΤΑ κλπ.)
  5. Προσόντα μόνο όταν απαιτούνται με τεκμηρίωση και πρόταση για συγκεκριμένες ανάγκες π.χ. πληροφορικής για υποστήριξη ή οικονομολόγο για τα οικονομικό τμήμα.
Θεωρούμε ότι όσοι αποσπώνται στις υπηρεσίες επιτελούν βοηθητικό έργο, άρα η τεκμηρίωση ότι "έχει διοικητική εμπειρία" δεν ισχύει μεμονωμένη. Θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παραπάνω κριτήρια.
Η πρόταση μπήκε σε ψηφοφορία και απορρίφθηκε με 4-1
Οι αιτήσεις που κατατέθηκαν  σε Π.Δ.Ε. και Δ.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας και οι αποσπάσεις που έγιναν στο προηγούμενο σχολικό έτος δίνονται στον παρακάτω πίνακα
ΦΟΡΕΑΣ
ΑΙΤΉΣΕΙΣ 2020
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ 2019
Π.Δ.Ε.
53
10
Δ.Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
32
7
Δ.Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
23
9
Δ.Δ.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ
9
5
Δ.Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ
8
5
Δ.Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ
7
6
Δ.Δ.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ
19
5
Δ.Δ.Ε  ΣΕΡΡΩΝ
8
5
Δ.Δ.Ε ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
8
7


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕΠ
Στην εγκύκλιο αποσπάσεων, 16-4-2020  47102/Ε2 αναφέρονται τα προσόντα και η διαδικασία των αποσπάσεων:
 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΕΠ
Μόνιμοι εκπαιδευτικοί επιλέγονται σε θέση ΣΕΠ εφόσον έχουν ένα τουλάχιστον από τα κάτωθι προσόντα με την ακόλουθη ιεράρχηση:
α) εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε Διαπολιτισμικά Σχολεία, Τάξεις Υποδοχής, Φροντιστηριακά Τμήματα, Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας του εξωτερικού και άλλες αντισταθμιστικές δομές,
β) προϋπηρεσία σε θέση Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων σε Κέντρα Φιλοξενίας.
γ) μεταπτυχιακές σπουδές (Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών/Διδακτορικό) σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,
δ) εθελοντική συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους πρόσφυγες εντός και εκτός οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί με ένα τουλάχιστον από τα ως άνω προσόντα, επιλέγονται σε θέση ΣΕΠ μόνιμοι εκπαιδευτικοί μετά από αίτησή τους.
Οι 27 υποψήφιοι κατατάχθηκαν σε αξιολογική σειρά με βάση τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν
Και η πρόταση απόσπασης  κατατέθηκε βάση των προτιμήσεων των εκπαιδευτικών.
Καταψήφισα μία περίπτωση όπου σε κέντρο φιλοξενίας ως νούμερο 1 προτάθηκε ο 13ος του αξιολογικού πίνακα και νούμερο 2 ο 3ος του αξιολογικού πίνακα !!!!!.Με εκτίμηση
Βαγγέλης  ( Άκης)  Λουκάς
Αιρετό τακτικό μέλος του ΑΠΥΣΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αιρετό αναπληρωματικό μέλος του ΚΥΣΔΕ


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!