Καταγγελία των Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ δήμου Δέλτα: Για την κατάργηση του Φορέα Διαχείρισης Προστατευμένων Περιοχών «Θερμαϊκού Κόλπου» και τον περιβαλλοντοκτόνο Νόμο της ΝΔ


ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Των  Oργανώσεων  Mελών  ΣΥΡΙΖΑ  δήμου Δέλτα

Για την κατάργηση του Φορέα Διαχείρισης Προστατευμένων Περιοχών «Θερμαϊκού Κόλπου» και τον περιβαλλοντοκτόνο Νόμο της ΝΔ

Την περίοδο της πανδημίας και της καραντίνας επέλεξε το ΥΠΕΝ και η κυβέρνηση της ΝΔ  για να ψηφίσει τον περιβαλλοντοκτονο Νόμο 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσία, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» χωρίς στην ουσία να προηγηθεί ουσιαστική διαβούλευση με όλους τους  εμπλεκομένους φορείς και το κοινό,  από μια σχεδόν κλειστή βουλή και μονό από τους βουλευτές της κυβερνητικής  παράταξης , ο όποιος  αλλάζει ρητά την περιβαλλοντική πολιτική της χώρας. Είναι σίγουρο με όλη την πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση της ΝΔ  , και όχι μονό ως προς το Περιβάλλον,  θέλουν  να κάνουν σε όλους μας σαφές ότι η επόμενη μέρα της πανδημίας θα είναι εντελώς διαφορετική από τις προηγούμενες και δυστυχώς όμως ως προς το χειρότερο.

Με τον  αντι περιβαλλοντικό Νόμο 4685/2020
·      Θέτει σε κίνδυνο τις Κοινοτικού ενδιαφέροντος προστατευόμενες περιοχές (ΠΠ) της χώρας, καταργεί την προστασία των περιοχών του Δικτύου Natura 2000.
·      Καταργεί όλους τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών  (ΦΔΠΠ), οι οποίοι δημιουργήθηκαν κατόπιν Ευρωπαϊκών επιταγών, παραβιάζοντας κατάφωρα το το πνεύμα και το γράμμα της Οδηγίας 92/43/EOK, όπως έχει ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕE).
·     Αντικαθίσταται ένα μοντέλο διαχείρισης αποκεντρωμένο, συμμετοχικό  με ένα μοντέλο αυστηρά ελεγχόμενο από το κεντρικό κράτος, χωρίς πραγματική συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, των δρώντων φορέων σε μια περιοχή και της κοινωνίας των πολιτών. 
·     Η ζωνοποίησης των προστατευόμενων περιοχών με χρήση κανόνων αστικού χώρου παραβιάζει κάθε αρχή προστασίας της φύσης και διατήρησης της βιοποικιλότητας στις προστατευόμενες περιοχές και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το παγκόσμια αποδεκτό σύστημα προστατευόμενων περιοχών της IUCN.

Στο Δήμο Δέλτα  βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα που περιλαμβάνει τα δέλτα και τις εκβολές των τεσσάρων ποταμών, την Λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου  καθώς και ένα μεγάλο μέρος της θαλάσσιας περιοχής του Θερμαϊκού Κόλπου και τα λιβάδια Ποσειδωνίας του.
O Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου, πρώην Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα, ιδρύθηκε το 2002 με σκοπό την διαφύλαξη της βιοποικιλότητας των προστατευόμενων περιοχών, αλλά και την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών για την ανάγκη προστασίας τους.
Ο Φορέας Διαχείρισης, χάρη στις προσπάθειες τόσο του προσωπικού του, όσο και της Διοίκησής του αλλά και της  τοπικής κοινωνίας έχει αναγνωρισθεί ως σημαντικός παράγοντας για την προστασία της βιοποικιλότητας, αλλά και ως εταίρος της για την ανάδειξη του πλούτου της περιοχής και την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης με δράσεις για την προώθηση του οικοτουρισμού καθώς και για την συνέχιση και υποστήριξη των σημαντικών αγροτικών κτηνοτροφικών και αλιευτικών  δραστηριοτήτων (ορυζοκαλλιέργεια/ μυδοκαλλιέργεια κλπ).
Ο ρόλος των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών είναι σημαντικός στην ισορρόπηση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικής προστασίας των περιοχών Natura.
Ο συγκεκριμένος Νόμος μας θυμίζει τον παλιό καλό καιρό που πίσω από τον τίτλο του εκσυγχρονισμού της περιβαλλοντικής, πολεοδομικής, δασικής νομοθεσίας περνούσαν οι πιο επιθετικές πολιτικές λεηλασίας του φυσικού κεφαλαίου, εξυπηρέτησης των μνημονιακών πολιτικών και περιθωριοποίησης της βούλησης της κοινωνίας. Σε ένα τέτοιο νόμο δε μπορούμε παρά να είμαστε αντίθετοι και να ενώσουμε τις φωνές και τις δυνάμεις μας με όσους αγωνίζονται για την ακύρωση  του. Ο αγώνας μας για μια περιβαλλοντική πολιτική που θα σέβεται την ίδια την φύση, τον άνθρωπο και θα μεριμνά για ένα πραγματικά αειφόρο μέλλον και θα βάλει στο κέντρο όλων των πολιτικών την κλιματική κρίση και την σωτηρία του πλανήτη μας  ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑ.
Ο. Μ.  ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ  ΣΥΡΙΖΑ
Το γραφείο Τύπου
ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!