Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων: Χρήση των rapid self - tests στην πανδημία

  


ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ RAPID SELF- TESTS ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Σχετικά με τη χρήση των rapid self-tests για την επιδημιολογική παρακολούθηση της πανδημικής νόσου COVID-19 , η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων επισημαίνει:

 Η χρήση τεχνικών Μοριακής Βιολογίας , συγκεκριμένα της Real Time PCR, είναι η πιο αξιόπιστη μεθοδολογία ανίχνευσης της μόλυνσης από τον κορονοϊό τόσο σε ασυμπτωματικούς φορείς όσο και σε ασθενείς.

 Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μοριακών τεχνικών γίνεται από Μοριακούς Βιολόγους, οι οποίοι έχουν την επιστημονική ευθύνη της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων.

 Οι συγκεκριμένοι επιστήμονες είναι οι πλέον αρμόδιοι για την παραπάνω εξέταση διότι:

α) η εκπαίδευση τους σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο ξεκινά ήδη από τo προπτυχιακό επίπεδο σπουδών β) διαθέτουν την απαιτούμενη επιστημονική γνώση και τεχνογνωσία εφαρμογής των μοριακών τεχνικών στην κλινική διάγνωση, επιφορτίστηκαν και συνεχίζουν την επιτυχή διεξαγωγή των μοριακών αναλύσεων του κορονοϊου τόσο στα Εργαστήρια του ΕΣΥ, όσο και στις δομές Υγείας των Ερευνητικών Ιδρυμάτων (Παστέρ, ΙΙΒΕΑΑ) και του Ιδιωτικού Τομέα γ) κατέχουν τη θέση υπευθύνου διαπίστευσης ή/και ελέγχου ποιότητας στην πλειοψηφία των εργαστηρίων μοριακών αναλύσεων

Επιπρόσθετα μόνον τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας, ο Υπεύθυνος του προγράμματος επιδημιολογικής επιτήρησης των μεταλλάξεων του κορονοϊου στον ελληνικό χώρο είναι εξέχων Βιολόγος –Ερευνητής.

Η επιτυχής επιδημιολογική παρακολούθηση της νόσου COVID-19 στο σύνολο του πληθυσμού με τη χρήση rapid-tests και εφαρμογή της δοκιμής από τα ίδια τα άτομα (self-testing) απαιτεί ολοκληρωμένο επιστημονικό σχεδιασμό ώστε:

o Να διασφαλιστεί η εκπαίδευση των χρηστών. Η σωστή λήψη του δείγματος αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για το αποτέλεσμα του test και μπορεί να μειώσει σημαντικά την ευαισθησία της δοκιμής παρέχοντας ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα

o Να υπάρχει μέριμνα για την υποστήριξη από εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας των ατόμων που αδυνατούν να κάνουν μόνα τους τη δοκιμασία είτε κατ’οίκον είτε σε δομές υγείας και πρωτοβάθμιας περίθαλψης

o Να είναι σαφής η διαδικασία δήλωσης των θετικών αποτελεσμάτων στον ΕΟΔΥ

o Με δεδομένη την έως σήμερα χαμηλότερη ευαισθησία των SARS-CoV-2 rapid self –tests, είναι απαραίτητη η θέσπιση επιστημονικών κριτηρίων για τη διαδικασία με την οποία θα γίνεται η επιβεβαίωση, με χρήση μοριακής εξέτασης, του αποτελέσματος του rapid test.

Η Επιτροπή Υγείας

Της ΠΕΒ


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!