Δήμος Καλαμαριάς: Νέο πρόγραμμα κατάρτισης για άνεργους επιστήμονες


 Το Τεχνικό Επαγγελματικό Επιμελητήριο -Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος προωθούν  πρόγραμμα που αφορά την προετοιμασία 260 μακροχρόνια ανέργων επιστημόνων αποφοίτων πολυτεχνικών και   τεχνολογικών σχολών καθώς και σχολών πληροφορικής, που κατοικούν στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, μεταξύ αυτών και η Καλαμαριά, για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, κυρίως με την αναβάθμιση των προσόντων τους και την κτήση νέων δεξιοτήτων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  1. Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού
  2. Προγράμματα κατάρτισης με σκοπό την αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων και την κτήση νέων δεξιοτήτων, μέσω της επανακατάρτισής τους.
  3. Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης.
  4. Εξειδικευμένη συμβουλευτική επιχειρηματικότητας.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) κι από εθνικούς πόρους, μέσω του ΠΔΕ, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αναλυτικές πληροφορίες στο σύνδεσμο: https://edu.teetkm.sepve.org/

Πληροφορίες στο e-mail progtkm@central.tee.gr και στο τηλέφωνο 2310883192/ 2310365130 (ώρες επικοινωνίας 10:00-14:00)


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!