“Παιδικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής” για παιδιά 7-12 ετών διοργανώνει ο Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ωραιοκάστρου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος


O Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ωραιοκάστρου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, προκηρύσσει Παιδικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής με θέμα «Η σχέση μου με το περιβάλλον και τον τόπο μου».

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον και την αειφορία και η αποτύπωση της σχέσης τους με το περιβάλλον στο οποίο διαβιούν και μεγαλώνουν. Ειδικός μαθησιακός σκοπός είναι η καλλιέργεια της ικανότητας παρατήρησης, διάκρισης και αποτύπωσης, από μέρους των μαθητών/τριών, της σχέσης τους με το περιβάλλον, καθώς και η ευαισθητοποίησή τους σχετικά με την σημαντικότατη αυτή σχέση οικολογικής αμοιβαιότητας.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

«Η σχέση μου με το περιβάλλον και τον τόπο μου»

Ο Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ωραιοκάστρου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, προκηρύσσει Παιδικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής με θέμα «Η σχέση μου με το περιβάλλον και τον τόπο μου».

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον και την αειφορία και η αποτύπωση της σχέσης τους με το περιβάλλον στο οποίο διαβιούν και μεγαλώνουν. Ειδικός μαθησιακός σκοπός είναι η καλλιέργεια της ικανότητας παρατήρησης, διάκρισης και αποτύπωσης, από μέρους των μαθητών/τριών, της σχέσης τους με το περιβάλλον, καθώς και η ευαισθητοποίησή τους σχετικά με την σημαντικότατη αυτή σχέση οικολογικής αμοιβαιότητας.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.   Δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά ηλικίας 7-12 ετών. Η συμμετοχή των παιδιών είναι           προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους.

2.   Προσκαλούνται τα παιδιά να δημιουργήσουν μία και μόνο πρωτότυπη ζωγραφική δημιουργία           ανά συμμετοχή, την οποία θα υποβάλουν στην Επιτροπή Αξιολόγησης. Η δημιουργία θα έχει θέμα την ελεύθερη επιλογή ενός πραγματικού σημείου στα όρια του Δήμου Ωραιοκάστρου που          να αποτυπώνει τη σχέση του παιδιού με το περιβάλλον και την πρότασή του για τη    διαμόρφωση του σημείου με βάση τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τη φαντασία των παιδιών.

3. Η επιλογή των υλικών από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες είναι ελεύθερη.

4. Κάθε φύλλο σχεδίασης θα πρέπει να έχει διάσταση χαρτιού (50x35cm).

5. Η κάθε δημιουργία θα πρέπει να φέρει στο πίσω μέρος του φύλλου σχεδίασης τα παρακάτω    στοιχεία:

α) Ονοματεπώνυμο και ηλικία β) Τόπο διαμονής γ) Αναφορά του σημείου που αποτυπώνεται.                                                                                                                      

6. Τα έργα των παιδιών θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: peposo2011@gmail.com, το      διάστημα 5-15 Ιουνίου 2023. Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή, το έργο θα πρέπει να       παραδοθεί και σε πρωτότυπη μορφή έως 30 Ιουνίου 2023 κατόπιν συνεννόησης στο τηλ         6977452975 σε φάκελο με την ένδειξη:

Για τον Παιδικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής του Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού Συλλόγου Ωραιοκάστρου με τίτλο: «Η σχέση μου με το περιβάλλον και τον τόπο μου» 

7. Σε κάθε φάκελο θα πρέπει να εσωκλείονται, επίσης, τα παρακάτω στοιχεία 

"Τόπος κατοικίας, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, emaίl και δήλωση παραχώρησης δικαιώματος χρήσης του έργου."

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τα έργα θα ταξινομηθούν και θα αξιολογηθούν με βάση τις ακόλουθες ηλικιακές ομάδες:

1. Α'— Β τάξη δημοτικού

2. Γ' — Στ' τάξη δημοτικού

Τα κριτήρια αξιολόγησης των συμμετοχών, με βαθμοδότηση που αντανακλάται στην παρακάτω σειρά (μειούμενη από 1 προς 4), είναι τα εξής:

1. Συνάφεια με το Θέμα: Κάποιο σημείο του Δήμου Ωραιοκάστρου που αποτυπώνει τη σχέση μου με το περιβάλλον και την πρότασή μου για τη διαμόρφωσή του σύμφωνα με τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τη φαντασία μου.

2. Μήνυμα και βαθμός απήχησής του.

3. Πρωτοτυπία και δημιουργικότητα.

4. Τεχνική αρτιότητα.

ΒΡΑΒΕΙΑ — ΕΠΑΙΝΟΙ

Η αξιολόγηση των έργων ζωγραφικής των παιδιών από την Επιτροπή Αξιολόγησης θα γίνει στο διάστημα από 1 έως 15 Ιουλίου 2023.

Τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των έργων θα ανακοινωθούν έως το τέλος Ιουλίου 2023 στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Συλλόγου και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Πιο συγκεκριμένα, θα βραβευθούν οι δύο πρώτες δημιουργίες, μία από κάθε ηλικιακή ομάδα, που θα αναδειχθούν από την ψηφοφορία της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Επιπλέον, θα απονεμηθούν τέσσερις έπαινοι για τις επόμενες τέσσερις καλύτερες δημιουργίες (δύο ανά ηλικιακή ομάδα).                                                                                            

Η απονομή βραβείων και επαίνων θα γίνει σε επόμενη εκδήλωση του Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού Συλλόγου Ωραιοκάστρου που θα κριθεί κατάλληλη για τον σκοπό αυτό. Οι βραβευθέντες θα προσκληθούν να συμμετάσχουν και να παραλάβουν τα δώρα και τους επαίνους τους.

Σε όλους/ες τους/τις συμμετέχοντες/ουσες θα αποσταλούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Τα έργα θα εκτεθούν σε επόμενη εκδήλωση του Περιββαλοντικού Πολιτιστικού Συλλόγου Ωραιοκάστρου με όποιο τρόπο κριθεί κατάλληλος για την εκπλήρωση των σκοπών του. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να αποστείλετε συμπληρωμένη τη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα με την οποία παραχωρείτε το δικαίωμα στον Περιβαλλοντικό Πολιτιστικό Σύλλογο Ωραιοκάστρου για χρήση του έργου σε εκδηλώσεις, εκθέσεις και δημοσίευση σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα με τον όρο να μην προκύπτουν έσοδα από αυτό. Η δήλωση μπορεί να αποσταλεί είτε εγγράφως ταχυδρομικά στον φάκελο συμμετοχής, είτε ηλεκτρονικά μέσω email και συμπλήρωσης στην πύλη gov.gr.

Ο Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ωραιοκάστρου αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.                                                                                                    

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού θα αποτελείται από τα μέλη και συνεργάτες του Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού Συλλόγου Ωραιοκάστρου.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα ανακοινωθεί αργότερα.

Για όποιες διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 6977 45 29 75 (κ. Γ. Χατζηγεωργίου), 6936 076 595 (κ. Ν. Πασσιάς) και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: peposo2011@gmail.comΤο avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!