Παράταση υποβολής αιτήσεων εγγραφής στου παιδικούς σταθμούς Δήμου Παύλου Μελά μέχρι και την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017

- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ –
Παράταση υποβολής αιτήσεων εγγραφής στου παιδικούς σταθμούς Δήμου Παύλου Μελά μέχρι και την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017

Παρατείνετε η υποβολή των αιτήσεων εγγραφής βρεφών και νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Παύλου Μελά για το σχολικό έτος 2017 – 2018 έως την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017.
Η υποβολή αιτήσεων εγγραφής νηπίων και βρεφών για τη σχολική χρονιά 2017 – 2018 στους Παιδικούς  Σταθμούς του Δήμου Παύλου Μελά  γίνεται στο κτίριο των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παύλου Μελά επί των οδών Λήμνου 2 & Καζαντζίδη (γωνία) στη Νικόπολη, καθημερινά ώρες 08.00 - 14.00 τηλ. 2310 020177.
Οι Παιδικοί Σταθμοί του  Δήμου Παύλου Μελά είναι οι εξής :
Δημοτική Κοινότητα Σταυρούπολης
 • Βρεφονηπιακός σταθμός ΓΛΑΡΟΠΟΥΛΙΑ Περικλέους 11 Άνω Ηλιούπολη
τηλ.2310 664398
 • Βρεφονηπιακός σταθμός ΛΑΓΟΥΔΑΚΙΑ Θηβών & Κρυστάλλη περιοχή Ψ.Ν.Θ.
τηλ. 2310 602808
 • Βρεφονηπιακός σταθμός ΡΟΔΙ Μανδηλαρά 34, Νικόπολη τηλ,2310 685454
 • Παιδικός σταθμός ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ Δημητρίου Καραολή 12  τηλ.2310 654136
 • Παιδικός σταθμός ΧΡΩΜΑΤΟΥΠΟΛΗ Βελισαρίου 16 τηλ.2310 654135
Δημοτική Κοινότητα Πολίχνης
 • Βρεφονηπιακός Σταθμός ΣΠΙΤΑΚΙ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ Αγίου Στυλιανού 5  τηλ.2310 649190
 • Παιδικός Σταθμός  ΧΑΜΟΓΕΛΑ  Αγίου Παντελεήμονος 5  τηλ2310 650381
 • Παιδικός Σταθμός  ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ  Αλκιβιάδου 10  τηλ.2310 602304
 • Παιδικός Σταθμός  ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ  Ακροπόλεως 12  τηλ.2310 610230
 • Παιδικός Σταθμός  ΛΙΛΙΠΟΥΤΕΙΟΙ περιοχή Π 16 τηλ.2310 651068
Δημοτική Κοινότητα Ευκαρπίας:
 • Βρεφονηπιακός Σταθμός ΠΑΡΑΜΥΘΟΚΟΣΜΟΣ Αγ. Γεωργίου & Κολοκοτρώνη
      τηλ.2310 686220
Τα τροφεία για τη φιλοξενία των νηπίων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς διαμορφώνονται ως εξής
1) Εισόδημα από 0,00 € έως 5.000,00 €  :  Δεν υπάρχει καμία χρέωση
2) Εισόδημα από 5.001,00 € έως 8.000,00 €  :
    - 45,00 € τον μήνα φιλοξενίας για το πρώτο παιδί.
    - 35,00 € τον μήνα φιλοξενίας για το δεύτερο παιδί.
    - 30,00 € τον μήνα φιλοξενίας για το τρίτο παιδί.
3) Εισόδημα από 8.001,00 € έως 12.000,00 € :
    - 65,00 € τον μήνα φιλοξενίας για το πρώτο παιδί.
    - 50,00 € τον μήνα φιλοξενίας για το δεύτερο παιδί.
    - 40,00 € τον μήνα φιλοξενίας για το τρίτο παιδί.
4) Εισόδημα από 12.001,00 € έως 18.000,00 € :
    - 70,00 € τον μήνα φιλοξενίας για το πρώτο παιδί.
    - 60,00 € τον μήνα φιλοξενίας για το δεύτερο παιδί.
    - 50,00 € τον μήνα φιλοξενίας για το τρίτο παιδί.
5) Εισόδημα από 18.001,00 € έως 24.000,00 € :
    - 95,00 € τον μήνα φιλοξενίας για το πρώτο παιδί.
    - 75,00 € τον μήνα φιλοξενίας για το δεύτερο παιδί.
    - 65,00 € τον μήνα φιλοξενίας για το τρίτο παιδί.
6) Εισόδημα από 24.001,00 € έως 30.000,00 €:
    - 105,00 € τον μήνα φιλοξενίας για το πρώτο παιδί.
    - 85,00 € τον μήνα φιλοξενίας για το δεύτερο παιδί.
    - 75,00 € τον μήνα φιλοξενίας για το τρίτο παιδί.
7) Εισόδημα από  30.000,00 € και άνω:
    - 120,00 € τον μήνα φιλοξενίας για το πρώτο παιδί.
    - 100,00 € τον μήνα φιλοξενίας για το δεύτερο παιδί.
    -  90,00 € τον μήνα φιλοξενίας για το τρίτο παιδί.
Αιτήσεις χωρίς πλήρη δικαιολογητικά δεν θα παραλαμβάνονται
Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα εξετασθούν στην πρώτη φάση της επιλογής.
Οι αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής» είναι ανεξάρτητες και θα υπάρξει νέα ενημέρωση.
Παρακολουθείτε την ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.  www. eetaa.gr


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 1. Αίτηση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα
           Έντυπες αιτήσεις θα διατίθενται από τις κοινωνικές υπηρεσίες, τους παιδικούς        
            σταθμούς και τα πρωτόκολλα των τριών δημοτικών ενοτήτων.
2.      Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας  και των δύο γονέων και για αλλοδαπούς Τρίτων Χωρών Άδεια Παραμονής σε ισχύ.   
      3.   Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου τριμήνου).
             Για γονείς αλλοδαπούς θα πρέπει να είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά.
4.   Ιατρική βεβαίωση
          Ο παιδίατρος που παρακολουθεί το παιδί θα βεβαιώνει ότι είναι υγιές, πλήρως  
           εμβολιασμένο  και μπορεί να παρακολουθήσει πρόγραμμα παιδικού σταθμού.
5.  Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος 2016 για εισοδήματα του 2015.
           Βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη και των δύο γονέων, καθώς και:
            α) για τους ασφαλισμένους στο Ι.Κ.Α. βεβαίωση ενσήμων του  2017   
            (τελευταίου τριμήνου).
            β) για τους ελεύθερους επαγγελματίες, εγγεγραμμένους στον Ο.Α.Ε.Ε
            αντίγραφο της πληρωμής των τελευταίων εισφορών στον Ο.Α.Ε.Ε
           (χωρίς να είναι απαραίτητη η εξόφληση των εισφορών) ή βεβαίωση του   
            Ο.Α.Ε.Ε η οποία επιβεβαιώνει την εγγραφή στα μητρώα τους.
           γ) για τους ελεύθερους επαγγελματίες που ανήκουν σε άλλο ασφαλιστικό
             φορέα απαιτείται βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα (πρόσφατη).
           δ) για τους ασφαλισμένους στον Ο.Γ.Α. Βεβαίωση Ασφάλισης από τον ΟΓΑ     
            με ημερομηνία έκδοσης, τελευταίου έτους ή Ασφαλιστική Ενημερότητα
           ε) για τους δημοσίους υπαλλήλους, απόδειξη τελευταίας μισθοδοσίας.
     7.   Απόδειξη μονίμου κατοικίας:
          - Για τους δημότες, αρκεί το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
          - Για τους κατοίκους, απαιτείτε λογαριασμός στο όνομα των γονέων από οργανισμό κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ, ΑΕΡΙΟ) ή μισθωτήριο συμβόλαιο σπιτιού. Δεν θα γίνονται δεκτά αποδεικτικά κινητής τηλεφωνίας εκτός και αν αφορούν σταθερή οικιακή γραμμή .
         - Κάτοικος που φιλοξενείται από τους γονείς ή οποιοδήποτε άλλον και δεν προκύπτει από  την φορολογική δήλωση Ε1, οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση μονίμου κατοικίας από τον Δήμο,  του ατόμου που τον φιλοξενεί και υπεύθυνη δήλωση ότι φιλοξενείται από το εν λόγω άτομο.ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

1.  Διαζευγμένοι γονείς:
  Απαιτείται αντίγραφο διαζευκτηρίου εάν δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και απόφαση επιμέλειας.
2.      Γονείς σε διάσταση:
Απαιτείται αίτηση διαζυγίου, προσωρινής επιμέλειας (αν υπάρχει) και βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ. 
3.      Άγαμες μητέρες:
 Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού εάν το παιδί και η οικογενειακή κατάσταση δεν προκύπτουν από το υποβαλλόμενο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4.      Γονείς σε χηρεία:
 Απαιτείται ληξιαρχική πράξη θανάτου συζύγου αν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5.      Για γονείς φοιτητές:
Βεβαίωση εγγραφής στη σχολή και ο χρόνος σπουδών.
6.      Για γονείς σε σωφρονιστικά καταστήματα:
Απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία.
7.       Για γονείς ή τέκνα με αναπηρία 67% και άνω:
Απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο ΝοσοκομείοΤο avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!