Ερωτήματα Συντονιστικής Επιτροπής των καθηγητών σε διαθεσιμότητα Θεσσαλονίκης


ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στις 28 Μαΐου ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις των μαθητών της Γ΄ τάξης των ΕΠΑΛ και στις 29 Μαΐου οι προαγωγικές εξετάσεις της Α’ και Β΄ τάξης των ΕΠΑΛ.

 Μετά από 10 μήνες διαθεσιμότητας, οι καθηγητές της Θεσσαλονίκης, ρωτάμε:

1)  Μέσα από ποιά παιδαγωγική – μαθησιακή διαδικασία θα χορηγηθεί πτυχίο στους μαθητές μας,  όταν δεν έχουν διδαχθεί επαρκώς, τόσο τα θεωρητικά,  όσο και τα εργαστηριακά μαθήματα της ειδικότητάς τους;
2) Πως θα δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις με χιλιάδες χαμένες ώρες πανελλαδικώς εξεταζόμενων  μαθημάτων στα περισσότερα ΕΠΑΛ της χώρας μας;
 Να σημειωθεί ότι οι όποιες αναπληρώσεις στις καταργηθείσες ειδικότητες  έγιναν μέσα στο τελευταίο διάστημα και μάλιστα υπό πίεση (με συνεχή 6ωρα) και έγινε αναγκαστική μείωση  της ύλης για να αποφθεχθούν οι «αναταράξεις»  και να επέλθει ηρεμία στα σχολεία.
3) Ποιοι καθηγητές  θα διενεργήσουν τις πανελλαδικές εξετάσεις των μαθημάτων μας και ποιοί θα κληθούν να συγκροτήσουν τις επιτροπές εξετάσεων και βαθμολόγησης;
Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου «οι προτεινόμενοι εκπαιδευτικοί ως μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων πρέπει να έχουν τουλάχιστον βαθμό Δ΄ και να έχουν διδάξει ένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα της τελευταίας τάξης των ΕΠΑΛ τουλάχιστον για ένα σχολικό έτος κατά την τελευταία τριετία.
Οι προτεινόμενοι εκπαιδευτικοί για εισηγητές της Κεντρικής Επιτροπής  πρέπει να είναι μόνιμοι ή ελλείψει μονίμων αναπληρωτές ΔΕ των ανωτέρω κλάδων και να έχουν διδάξει το εξεταζόμενο μάθημα για ένα σχολικό έτος κατά την τελευταία διετία. Εφόσον δεν υπάρχουν μόνιμοι ή αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΔΕ για κάποιοι μάθημα μπορεί να ορίζονται και ωρομίσθιοι που έχουν διδάξει το εν λόγω μάθημα».

4) Που θα βρει το Υπουργείο όλους τους προαναφερθέντες και  κατά πόσο αυτοί θα είναι ικανοί να βαθμολογήσουν τα γραπτά των μαθητών μας;  Στο έγγραφο του υπουργείου  αναφέρεται ότι αν δεν υπάρξουν π.χ. καθηγητές ΠΕ18-33 Βρεφονηπιοκόμοι τις εξετάσεις μπορούν να τις διενεργήσουν καθηγητές ΠΕ18-09 Κοινωνικής Εργασίας, οι οποίοι τέθηκαν επίσης σε διαθεσιμότητα.
Αν υποθέσουμε ότι θα επιλέξει  εκπαιδευτικούς από άλλες ειδικότητες, υπάρχει περίπτωση να τηρούνται οι προϋποθέσεις του Υπουργείου, δηλαδή  αυτοί να έχουν διδάξει το πανελλαδικό μάθημα των ειδικοτήτων μας για ένα σχολικό έτος;

5) Τι  εκπαίδευση στην ειδικότητα, θα αντιπροσωπεύει το πτυχίο που θα πάρουν οι μαθητές μας και ποιοι καθηγητές θα το υπογράψουν; 
6) Είναι νόμιμη, υπό αυτές τις συνθήκες, η διενέργεια των πανελλαδικών εξετάσεων στα ΕΠΑΛ;


Στις 22-5-2014 με αρ. πρωτ. 5173 ο Υπουργός αποφασίζει την απόσπαση ωρομισθίων εκπαιδευτών από τα Δημόσια ΙΕΚ της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ μέχρι τη λήξη του εκπαιδευτικού έτους, με προφανή σκοπό να τους χρησιμοποιήσει και στις εξετάσεις! Αν συμβεί πράγματι αυτό, έχουν διδάξει άραγε οι ωρομίσθιοι των δημόσιων ΙΕΚ τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ποτέ; Πόσο είναι σύμφωνη η απόσπαση των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών από τα ΙΕΚ στα ΕΠΑΛ με την υπουργική απόφαση για τις πανελλαδικές εξετάσεις που αναφέρεται παραπάνω;
Το Υπουργείο Παιδείας ως θεσμός, οφείλει να εγγυάται την νόμιμη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Συμβαίνει αυτό φέτος με όσα έχουν προηγηθεί το σχολικό έτος 2013-2014 και με όσα δρομολογούνται για τις πανελλαδικές, κυριολεκτικά στο «παρά πέντε» ;

Στις 22 Μαρτίου 2014 ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης ανακοίνωσε ότι θα γίνουν οι πρώτες απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων – καθηγητών.
Στις  4/4/ 2014 υπέγραψε  την απόλυση των πρώτων 85 εκπαιδευτικών της Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα. Οι πρώτες απολύσεις μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων που γίνονται μετά από 100 χρόνια!
Συγκεκριμένα, με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας με αριθμό 52529/Δ2/4-4-14 απολύονται 85 εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων, αναδρομικά από 22/3/14 και για τους οποίους, από την ημερομηνία αυτή, έχει σταματήσει η μισθοδοσία, αδιαφορώντας και για την οικονομική εξαθλίωση των οικογενειών τους.
·         Σύμφωνα με τον νόμο 4254/14 ως βάση υπολογισμού της περιορισμένης καταβολής της αποζημίωσης απόλυσης λαμβάνεται μόνο ο βασικός μισθός και όχι το σύνολο του μικτού μισθού όπως γίνεται στον ιδιωτικό τομέα.
·         Αφαιρείται από την  αποζημίωση απόλυσης μέρος των αποδοχών που έλαβε ο υπάλληλος κατά την διαθεσιμότητα, με τον τρόπο που αναφέρεται στη διάταξη. Δηλαδή, η προβλεπόμενη περιορισμένη αποζημίωση απόλυσης μειώνεται ακόμη περισσότερο με τον καταλογισμό σε αυτήν μέρος των αποδοχών της διαθεσιμότητας.
·         Με ρύθμιση η οποία εντάχθηκε στο νομοσχέδιο για την «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας» ορίζεται ότι  για την αποζημίωση απόλυσης:
·         δεν υπολογίζεται πλέον ο χρόνος διαθεσιμότητας στο συνολικό χρόνο υπηρεσίας,
·         συμψηφίζεται το σύνολο των αποδοχών διαθεσιμότητας με αυτή την αποζημίωση.
·        Η αποζημίωση απόλυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ.
·         Δεν προβλέπεται ουσιαστική προστασία από την απόλυση για τις γυναίκες σε διαθεσιμότητα οι οποίες βρίσκονται  πριν και μετά τον τοκετό, παρά μόνο η παράταση της διαθεσιμότητάς τους κατά 12 μήνες μετά τον τοκετό,  η οποία στη λήξη της οδηγεί στην απόλυσή τους. Σημειώνεται ότι παρά τις αντεργατικές ρυθμίσεις των τελευταίων ετών στον ιδιωτικό τομέα, ισχύει  απαγόρευση απόλυσης  ή  προειδοποίησης απόλυσης για χρονικό διάστημα έως και 18 μήνες μετά τον τοκετό. Για το δημόσιο όπως είναι διαμορφωμένη η διάταξη αυτή δεν προσφέρει απόλυτη προστασία της εργαζόμενης, παρά μόνο προσωρινή αναστολή της απόλυσης.
Οι καθηγητές σε διαθεσιμότητα εκτός του ότι τους στέρησαν το δικαίωμα εργασίας, εκτός του ότι τους απέλυσαν (85), εκτός του ότι βρίσκονται σε ομηρία και συνεχείς εμπαιγμούς από τα Υπουργεία και την Κυβέρνηση εδώ και 10 μήνες, εκτός του ότι κινδυνεύουν να απολυθούν όλοι, τώρα τους επιβάλουν να πάρουν αποζημίωση χωρίς να λαμβάνεται υπόψη, ο χρόνος διαθεσιμότητας και συμψηφίζουν και το σύνολο των αποδοχών αυτής με την αποζημίωση τους!!
Μήπως κι αυτή η απόφαση των Υπουργείων είναι νόμιμη;
·         Στις 9-5 το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης σε έγγραφό του με θέμα «Υπηρεσιακή εξέλιξη υπαλλήλου σε διαθεσιμότητα» ως απάντηση προς το Υπουργείο Παιδείας και σύμφωνα με τον νόμο 4024/2011, αναφέρεται ότι «ο χρόνος των εκπαιδευτικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα δεν δύναται να υπολογιστεί για τη βαθμολογική και κατά συνέπεια μισθολογική τους εξέλιξη».
Δηλαδή, η θέση σε διαθεσιμότητα αποτελεί για τον εκπαιδευτικό και ποινή για ανύπαρκτο ποινικό αδίκημα; Είναι νόμιμο  αυτό;
Ο χρόνος διαθεσιμότητας τον οποίο μας επέβαλαν θα μας στερήσει στο μέλλον την υπηρεσιακή μας εξέλιξη σε οποιοδήποτε χώρο εργασίας κι αν βρισκόμαστε;
Σύμφωνα με τον νόμο 4024/2011, άρθρο 33, ο χρόνος της διαθεσιμότητας λογίζεται συντάξιμος και προσμετράτε στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία του υπαλλήλου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη.
Γιατί  άραγε να προσμετράτε ο χρόνος διαθεσιμότητας ως συντάξιμος και όχι ως χρόνος βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης;
Γιατί άραγε να μην υπολογίζεται στον συνολικό χρόνο υπηρεσίας σε περίπτωση απόλυσης και αποζημίωσης και να συμψηφίζεται με αυτή της αποζημίωσης;
Εκτός από την απόλυση και τη διαθεσιμότητα, πόσες άραγε πρόσθετες ποινές ακόμη  θα επιβληθούν στους εκπαιδευτικούς;
ΠΟΣΟ ΑΙΜΑ ΑΚΟΜΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ;


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!