Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2014-15 (Ομάδα Α΄) - Δελτίο τύπου


Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
Αθήνα, 19-11-2014
 Αρ. Πρωτ.: 030
ΠΡΟΣ :
κ. Ανδρέα Λοβέρδο, Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων
κ. Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο, Υφυπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων
ΚΟΙΝ:
Στους Βουλευτές, στα Σχολεία της Β΄βάθμιας Τ.Ε.Ε., στις Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., στους Εκπαιδευτικούς, στα Μ.Μ.Ε.

ΘΕΜΑ: Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2014-15 (Ομάδα Α΄)
Μετά την αιφνιδιαστική και καταστροφικά απαράδεκτη κατάργηση των πολυπληθέστερων και δημοφιλέστερων, μεταξύ των μαθητών, Τομέων Υγείας - Πρόνοιας και Εφαρμοσμένων Τεχνών το Σεπτέμβριο του 2013, και ενώ είχε ήδη ξεκινήσει η φοίτηση των μαθητών στην Β΄ τάξη των Τομέων αυτών, οι μαθητές αυτοί εξαναγκάστηκαν είτε να αλλάξουν Τομέα (παντελώς διάφορο με αυτόν της προτίμησής τους), είτε να αλλάξουν τύπο σχολείου και να μετεγγραφούν σε ΓΕ.Λ.
Κατά το τρέχον σχολικό έτος 2014-15, οι μαθητές αυτοί (του παλαιού τύπου ΕΠΑ.Λ.) είναι φέτος τελειόφοιτοι και προετοιμάζονται για τις εισαγωγικές εξετάσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η συντριπτική τους πλειονότητα κατευθύνεται προς την «Ομάδα Α’» για την πρόσβασή τους στις αντίστοιχες σχολές των Τ.Ε.Ι. με τις Ειδικές Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ.
Πλην όμως, με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, κανείς φετινός απόφοιτος των ΕΠΑ.Λ. δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στις σχολές των Τ.Ε.Ι. που αντιστοιχούν στους καταργημένους Τομείς Υγείας - Πρόνοιας και Εφαρμοσμένων Τεχνών. Οι θέσεις αυτές θα καταληφθούν ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ από τους αποφοίτους των ΓΕ.Λ. (και από τους παλαιούς αποφοίτους των ΓΕ.Λ. και των ειδικοτήτων αυτών από τα ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε., ΤΕ.Λ. και Ε.Π.Λ.).

Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα οι συγκεκριμένοι μαθητές:
α) να υφίστανται για δεύτερη φορά βιασμό της βούλησής τους σχετικά με το επάγγελμα που επιθυμούν να σπουδάσουν,
β) να υφίστανται διακριτή σε βάρος τους μεταχείριση σε σχέση με τους συνυποψηφίους τους μαθητές των ΓΕ.Λ., και
γ) να καταστρατηγείται πλήρως το γράμμα και το πνεύμα του Νόμου ως προς την ποσόστωση εισαγωγής των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. στα Τ.Ε.Ι. διότι, ασχέτως του γενικού ποσοστού εισαγωγής, οι διατιθέμενες θέσεις των Τ.Ε.Ι. για τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. μειώνονται σε απόλυτους αριθμούς αφού αποκλείονται ΟΛΕΣ οι σχολές και τα τμήματα που αντιστοιχούν στους καταργημένους Τομείς !

Θεωρούμε απολύτως απαράδεκτο, εξοργιστικό και εξόφθαλμα αντισυνταγματικό αυτόν τον ιδιότυπο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. από κάθε είδους ευκαιρία και προοπτική Εκπαίδευσης, που οφείλει η Πολιτεία να παρέχει ΙΣΟΤΙΜΑ σε ΟΛΟΥΣ τους Έλληνες Πολίτες. Τον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ αυτό υφίστανται συστηματικά οι μαθητές μας και πολύ περισσότερο οι συγκεκριμένοι απόφοιτοι της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, πάνω στους οποίους ο προηγούμενος Υπουργός Παιδείας έμμεσε σωρεία παράνομων διοικητικών αποφάσεων, για τις οποίες έχουμε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικράτειας και (με τους ρυθμούς που κινείται η Δικαιοσύνη) περιμένουμε τη δικαίωση στη …Δευτέρα Παρουσία…
Στους κακόπιστους - «πονηρούς» - κακεντρεχείς που θα ισχυριστούν ότι οι υποψήφιοι της Ομάδας Α’ εξετάζονται σε δύο μαθήματα Γενικής Παιδείας και σε δύο Ειδικότητας, επομένως οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. θα εξετάζονται σε μαθήματα πχ Γεωπονίας, αλλά θα έχουν τη δυνατότητα να εισαχθούν σε σχολές Τ.Ε.Ι. Υγείας - Πρόνοιας και Εφαρμοσμένων Τεχνών, απαντούμε ότι αντίστοιχα, οι υποψήφιοι των ΓΕ.Λ. εξετάζονται σε μαθήματα ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΣΧΕΤΑ με τις ειδικότητες των Τ.Ε.Ι., και ΟΜΩΣ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ σε αυτά και μάλιστα θα καταλάβουν σχεδόν το ΣΥΝΟΛΟ των ΘΕΣΕΩΝ !

Επίσης, δεν υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη για το τι θα απογίνουν οι παλαιοί απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε., ΤΕ.Λ. και Ε.Π.Λ. των καταργημένων Τομέων Υγείας - Πρόνοιας και Εφαρμοσμένων Τεχνών, σχετικά με την εισαγωγή τους στα αντίστοιχα τμήματα των Τ.Ε.Ι. Ενώ οι απόφοιτοι των άλλων ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν ξανά στο μέλλον στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ., εξεταζόμενοι στα μαθήματα της ειδικότητάς τους, η δυνατότητα αυτή δεν παρέχεται στους απόφοιτους των συγκεκριμένων Τομέων.

Είναι λοιπόν αδήριτη ανάγκη και ηθική υποχρέωση της Πολιτείας να μετριάσει κάπως την οργιώδη αδικία που υπέστησαν και υφίστανται ακόμη οι μαθητές αυτοί και

ζητούμε
να περιληφθούν στο άρθρο «Ρύθμιση θεμάτων εγγραφής, φοίτησης και απόλυσης μαθητών Επαγγελματικού Λυκείου» της Τροπολογίας του Σχέδιο Νόμου «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», παράγραφοι ως εξής:

«Στο Άρθρο 46 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4186/2013, προστίθενται παράγραφοι ως εξής:
14. Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του σχολικού 2014-15 των Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. του Ν.3475/2006, υποψήφιοι εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που συμμετέχουν στις Ειδικές Πανελλαδικές Εξετάσεις (Ομάδα Α΄), κατά την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου, εκτός των αντιστοίχων ή συναφών του πτυχίου τους Σχολών, Τμημάτων και Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., δύνανται να δηλώσουν και δεύτερη ομάδα, τις Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων Υγείας – Πρόνοιας ή Εφαρμοσμένων Τεχνών.
15. Το ποσοστό των θέσεων των Σχολών, Τμημάτων και Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. που καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι της παρ.14 του παρόντος άρθρου, ορίζεται σε 20% των διατιθέμενων σε κάθε Σχολή, Τμήμα και Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος των Τ.Ε.Ι., ενώ το υπόλοιπο 80% των θέσεων καταλαμβάνεται από τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων.
16. Οι απόφοιτοι των καταργημένων Τομέων Υγείας - Πρόνοιας και Εφαρμοσμένων Τεχνών των ΕΠΑ.Λ. του Ν.3475/2006, των Τ.Ε.Ε., των ΤΕ.Λ. και των Ε.Π.Λ., έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στις Ειδικές Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. (Ομάδα Α΄) και να δηλώσουν στο μηχανογραφικό δελτίο τις Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων Υγείας – Πρόνοιας ή Εφαρμοσμένων Τεχνών, για δύο ακόμη φορές, κατά τα σχολικά έτη 2014-15 & 2015-16, εξεταζόμενοι στα μαθήματα της γενικής παιδείας και τα μαθήματα ειδικοτήτων των καταργημένων Τομέων Υγείας - Πρόνοιας και Εφαρμοσμένων Τεχνών που αποφοίτησαν.

Στη σύνταξη της Αιτιολογικής Έκθεσης μπορεί να συμβάλλει το εισαγωγικό μέρος της παρούσας επιστολής.
Παρακαλούμε για την αποδοχή των δίκαιων και αιτιολογημένων αιτημάτων μας και για τις ενέργειές σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
ο Πρόεδρος Σταμάτης Σταματιάδης
ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Αμπόνης


Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αχιλλέως 37 - 41 & Μυλλέρου, 104 36 Αθήνα
τηλέφωνο: 210-5238973, fax: 210-5202798
ηλεκτρον. σελ.: http://www.oltee.gr, facebook: group Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
πληροφορίες: Σταμάτης Σταματιάδης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., τηλ.: 6945-752224Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!