Πρόγραμμα 211 υποτροφιών από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Πρόγραμμα υποτροφιών συνολικά διακοσίων έντεκα (211) θέσεων, προκηρύσσει το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, σε τρεις επιστημονικούς τομείς, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα, χρονικής διάρκειας το ανώτερο έως τριάντα έξι διαδοχικούς μήνες.

Οι Επιστημονικοί Τομείς είναι οι:

Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού. 

Επιστήμες Ζωής. 

Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες. 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 30η Ιουνίου 2016 και ώρα Ελλάδος 13.00 μ.μ. Έως και την 7η Ιουλίου 2016 οι αιτούντες πρέπει να διαβιβάσουν στο ΙΚΥ πλήρη φάκελο με τα δικαιολογητικά και την αίτηση που υπεβλήθη ηλεκτρονικά, υπογεγραμμένη.

Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη και για οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ.

Πληροφορίες παρέχονται επίσης από το Τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα τηλέφωνα  210 3726346, 3726394 και 3726395 και στα Γραφεία του ΙΚΥ.


Πηγή: www.tovima.gr


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!