Συνεργασία Πειραιώς - ΕΤΕπ για την χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων...


Νέα πρωτοβουλία χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την Πειραιώς, με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας για ανέργους σε όλη την Ελλάδα, στηρίζει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

H ...
Τράπεζα Πειραιώς, συνεπής με στη δέσμευσή της για την ολοκληρωμένη στήριξη της επιχειρηματικότητας, προχώρησε στη σύναψη νέας συμφωνίας με την ΕΤΕπ για τη χορήγηση χρηματοδοτήσεων στις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης επιτυχημένης συνεργασίας με την ΕΤΕπ στο πλαίσιο του προγράμματος «Grouped Loans for SMEs». Με βάση τη διευρυμένη συμφωνία, η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει χαρτοφυλάκιο ύψους €90 εκατ, για την χρηματοδότηση σχεδίων που υλοποιούνται από μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Η υποστήριξη αυτή θα έχει τη μορφή επενδυτικών δανείων, και κεφαλαίων κίνησης για την ανάπτυξη υφιστάμενων αλυσίδων εφοδιασμού.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι, στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, προβλέπονται ανταγωνιστικά επιτόκια μέσω της πρωτοβουλίας «Jobs for Youth» της ΕΤΕπ σε επιχειρήσεις που προωθούν την απασχόληση των νέων.

Η επέκταση της τρέχουσας συμφωνίας χρηματοδότησης μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και της ΕΤΕπ έρχεται την κατάλληλη στιγμή για να συμβάλει έμπρακτα και καθοριστικά στην ενίσχυση του ελληνικού επιχειρείν, την τόνωση της βιώσιμης ανάπτυξης και τη στήριξη της απασχόλησης των νέων. Η συμφωνία εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της Τράπεζας Πειραιώς που στοχεύει στην υποστήριξη της επιστροφής της Ελληνικής Οικονομίας σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης.

«Η στήριξη της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα και οι επενδύσεις σε νέους ανθρώπους αποτελούν βασικούς στόχους της δραστηριοποίησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Ελλάδα. Η Τράπεζα Πειραιώς αποτελεί βασικό εταίρο της ΕΤΕπ στην Ελλάδα και οι από κοινού προσπάθειές μας θα βοηθήσουν εταιρείες σε ολόκληρη τη χώρα να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και να δημιουργήσουν αναγκαίες νέες θέσεις εργασίας», δήλωσε ο Jonathan Taylor, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, υπεύθυνος για τη χορήγηση δανείων στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας η ΕΤΕπ θα προβεί σε χορήγηση επιπλέον €40 εκατ. για την υποστήριξη επενδύσεων από μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις και σε παροχή κεφαλαίων κίνησης για επιλέξιμες επενδύσεις που αφορούν την απασχόληση των νέων. Οι συμβάσεις για τη νέα χορήγηση δανείων δυνάμει της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων «Δεξιότητες και θέσεις απασχόλησης – Επενδύσεις για τους νέους», υπογράφηκαν την προηγούμενη εβδομάδα.

Η ΕΤΕπ δρομολόγησε την πρωτοβουλία «Δεξιότητες και θέσεις απασχόλησης – Επενδύσεις για τους νέους», το πρώτο εξειδικευμένο πρόγραμμα χορήγησης δανείων της Τράπεζας που αφορά ειδικά τη στήριξη των νέων, τον Ιούλιο του 2013. Λειτουργώντας συμπληρωματικά ως προς τις πολιτικές για την απασχόληση των νέων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, το πρόγραμμα παρέχει χρηματοδότηση για επαγγελματική κατάρτιση, κινητικότητα σπουδαστών και μαθητευόμενων και στοχεύει στην αντιμετώπιση της έλλειψης θέσεων εργασίας για νέους σε εταιρείες μικρότερου μεγέθους.

Πηγή: nonews-news.blogspot.gr


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!