Έργα και Προμήθειες έτους 2016 της Σχολικής Στέγης Δήμου Παύλου Μελά για τη βελτίωση των σχολικών υποδομών


Έργα και Προμήθειες έτους 2016
της Σχολικής Στέγης Δήμου Παύλου Μελά
για τη βελτίωση των σχολικών υποδομών

Με την ευκαιρία της έναρξης της σχολικής περιόδου 2016 - 2017, το Τμήμα Σχολικής Στέγης του Δήμου Παύλου Μελά παρουσιάζει τις παρεμβάσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας για τη συντήρηση και βελτίωση των σχολικών κτιρίων κατά τη διάρκεια του έτους 2016.
Ο Δήμαρχος Δημήτρης Δεμουρτζίδης ενημερώθηκε από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Κώστα Πάντση και τα υπηρεσιακά στελέχη για την εξέλιξη των έργων και εξέφρασε την επιθυμία να συνεχιστεί ο καλός συντονισμός των υπηρεσιών ώστε να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των  Διευθυντών των σχολικών μονάδων και των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων και να διασφαλιστεί η καλή λειτουργία των σχολικών μονάδων κατά τη νέα σχολική χρονιά.

Α) Περαιώθηκε το έργο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2015” προϋπολογισμού 400.000,00 € το οποίο άρχισε το καλοκαίρι του 2015.
Στις 29 Δεκεμβρίου του 2015, είχε αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Παύλου Μελά, σχετική λίστα του Τμήματος Σχολικής Στέγης, η οποία περιελάμβανε 41 συνολικά ενέργειες, ανά έργο ή προμήθεια και ανά σχολική μονάδα.
Μέσα από το έργο υλοποιήθηκαν σε συνέχεια εκείνων των ενεργειών του Τμήματος Σχολικής Στέγης, οι παρακάτω εργασίες:

3ο Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης
Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου σε όλο το μήκος της πρόσοψης του σχολείου.

4ο-5ο Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης
Αντικατάσταση κουφωμάτων από αλουμίνιο και σιδεριών ασφαλείας στην αποθήκη.
Βάψιμο τμήματος της πρόσοψης για την αποκατάσταση ζημιών.
Στεγάνωση τμήματος οροφής.

8ο Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης
Επιδιόρθωση και συντήρηση λέβητα φυσικού αερίου και αντικατάσταση ηλεκτρονικής πλακέτας.
Τοποθέτηση θερμοστάτη και ηλεκτρονική σύνδεσή του με το λέβητα φυσικού αερίου.

1ο Δημοτικό σχολείο Σταυρούπολης
Αντικατάσταση τμήματος του πέτρινου τοιχείου της ράμπας για την αντιμετώπιση επικίνδυνων ρωγμών.

3ο Δημοτικό σχολείο Σταυρούπολης
Αντικατάσταση σοβάδων για την αντιμετώπιση των ζημιών εξωτερικά στο κυλικείο.
Διαμόρφωση λαχανόκηπου.
Αντικατάσταση πλέγματος στον κήπο της αυλής.

4ο Δημοτικό σχολείο Σταυρούπολης
Αντικατάσταση θυρών και φεγγιτών με κουφώματα από αλουμίνιο, στις τουαλέτες των τριών ορόφων.

8ο Δημοτικό σχολείο Σταυρούπολης
Αντικατάσταση των πολυκαρβονικών σε όλα τα στέγαστρα των εισόδων με ενίσχυση του μεταλλικού σκελετού.

9ο Δημοτικό σχολείο Σταυρούπολης
Αντικατάσταση των σιδερένιων εξωτερικών θυρών.
Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου με επικάλυψη πολυκαρβονικών στην είσοδο του σχολείου.
Κατασκευή ραμπών στην αυλή για την μετακίνηση των  ΑΜΕΑ σε όλα τα τμήματα αυτής.

1ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης
Αντικατάσταση σοβάδων και ελαιοχρωματισμός της μπροστινής και πλαϊνής όψης του κτιρίου.
Συντήρηση και βάψιμο των παρτεριών στην πρόσοψη του κτιρίου.

3ο Δημοτικό σχολείο Ευκαρπίας
Ανακατασκευή τουαλετών με αντικατάσταση 11 λεκανών και αποκατάσταση των προβλημάτων αποχέτευσης και δημιουργίας υγρασίας στην οροφή του υπογείου.

5ο Ειδικό Δημοτικό σχολείο Ευκαρπίας
Διαμόρφωση δύο αιθουσών για τη δημιουργία τεσσάρων, για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου.
Ανακατασκευή των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των τεσσάρων νέων διαμορφωμένων αιθουσών.
Υγρομόνωση του δώματος.

1ο Γυμνάσιο Ευκαρπίας
Τοποθέτηση πλακών πεζοδρομίου στις λυόμενες αίθουσες με ταυτόχρονη δημιουργία των απαραίτητων κλίσεων για τα νερά της βροχής.

4ο Δημοτικό σχολείο Πολίχνης
Τοποθέτηση πέντε θερμαντικών σωμάτων τύπου πάνελ.
Αντικατάσταση σωληνώσεων στα υφιστάμενα θερμαντικά σώματα.
Αντικατάσταση πιεστικού και βαλβίδας ασφαλείας στο λεβητοστάσιο.

13ο Δημοτικό σχολείο Πολίχνης
Αντικατάσταση θυρών αιθουσών στο ισόγειο.

1ο Γυμνάσιο Πολίχνης
Κατασκευή στεγάστρων στις νέες εισόδους και στην αίθουσα φυσικοχημείας.
Τοποθέτηση υγρομόνωσης στο δώμα της αίθουσας φυσικοχημείας.
Τοποθέτηση είκοσι πέντε θερμαντικών σωμάτων.

4ο Γυμνάσιο Πολίχνης
Διαμόρφωση χώρου στο γραφείο των καθηγητών και αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων.

1ο Λύκειο Πολίχνης
Αντικατάσταση σοβάδων και βαφή τοίχων σε χώρους του ισογείου.

Β) Συντήρηση και καθάρισμα υδρορροών σε 15 σχολικές μονάδες του Δήμου Παύλου Μελά:
στη Σταυρούπολη (1ο, 2ο, 4ο, 6ο, 7ο, 8ο και 18ο Δημοτικό σχολείο και 1ο Γυμνάσιο)
στη Πολίχνη (3ο, 5ο & 12ο, 13ο Δημοτικό σχολείο και 3ο Γυμνάσιο)
στην Ευκαρπία (2ο, 3ο Δημοτικό σχολείο και 5ο Ειδικό)


Γ)  Ολοκληρώθηκε η προμήθεια “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ” προϋπολογισμού 200.000,00 € με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και Πόρους του Δήμου που αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού στο 5ο Ειδικό σχολείο Ευκαρπίας και σε όλα τα σχολεία του Δήμου που έχουν τμήματα ένταξης, με το υποέργο “Προμήθεια και εγκατάσταση Υπολογιστών-Μηχανών Γραφείου-Συσκευών ήχου και εικόνας”.


Δ) Ολοκληρώνεται η έκδοση των οικοδομικών αδειών του 12ου Δημοτικού σχολείου και 11ου Νηπιαγωγείου  Πολίχνης καθώς και του 7ου Νηπιαγωγείου Ευκαρπίας για το οποίο μετά την παραλαβή και της μελέτης ΚΕΝΑΚ ολοκληρώθηκαν  και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.


Ε) Βρίσκεται σε εξέλιξη η τροποποίηση του Ο.Τ.1407 στη Νικόπολη όπου πρόκειται να ανεγερθεί το 8ο Δημοτικό σχολείο Νικόπολης, αλλά και η μελέτη του κτιρίου ώστε να κατασκευαστεί ένα νέο δωδεκαθέσιο Δημοτικό σχολείο σύντομα και αργότερα και ένα Νηπιαγωγείο που θα καλύψουν τις ανάγκες της περιοχές για νέα διδακτήρια  πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης.


ΣΤ) Ανέγερση με τη μέθοδο της Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΝΕΟ ΣΔΙΤ) με ένταξη στον Προγραμματισμό της εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. των παρακάτω σχολικών μονάδων
1. Ενιαίο Λύκειο Ευκαρπίας το οποίο θα κατασκευαστεί στο οικοδομικό τετράγωνο Ο.Τ.Γ165, μεταξύ των οδών Παλαιών Πατρών Γερμανού, Νικ. Πλαστήρα, πάροδος δασκάλας Αθηνάς Τσακίρη και πεζοδρόμου.
2. 4ο 12θέσιο Δημοτικό σχολείο Ευκαρπίας το οποίο θα κατασκευαστεί στο οικοδομικό τετράγωνο Ο.Τ.Γ179, μεταξύ των οδών Χρυσοστόμου Σμύρνης, Ολύμπου και πεζοδρόμων.
3. 1ο Λύκειο Πολίχνης το οποίο θα κατασκευαστεί στο οικοδομικό τετράγωνο Ο.Τ.1037, μεταξύ των οδών Φλέμιγκ, Αρχιμήδους, Αμοργού και πεζοδρόμου.


Ζ) Υπογραφή Σύμβασης  του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ”, προϋπολογισμού 450.000,00 € και έναρξη των νέων εργασιών  συντήρησης των σχολικών μονάδων του Δήμου για το έτος 2016.


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!