Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παύλου Μελά για τις διατλαντικές συμφωνίες ελεύθερου εμπορίουΨήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παύλου Μελά για τις διατλαντικές συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παύλου Μελά στη συνεδρίασή του, στις 24 Οκτωβρίου 2016, εξέδωσε Κατά Πλειοψηφία το παρακάτω ψήφισμα υιοθέτησης της διακήρυξης της Βαρκελώνης από το Δήμο Παύλου Μελά και την ανακήρυξή του ως “Ελεύθερη Ζώνη από τις συμφωνίες ΤΤΙΡ- CETA- ΤΙSA , σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 617/2016 απόφασή του:

“Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παύλου Μελά δηλώνουμε ότι :
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχοντας την εξουσιοδότηση των κρατών μελών, ξεκίνησε τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για την Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP), καθώς και για την Γενική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά (CETA), και την Συμφωνία Εμπορίου και Υπηρεσιών (TISA). Η διαπραγμάτευση των εν λόγω συμφωνιών γίνεται υπό καθεστώς έλλειψης διαφάνειας, και δεν συνάδει με τις Ευρωπαϊκές αξίες της συμμετοχικής δημοκρατίας.
Θέση μας είναι πως η διαφάνεια δεν θα πρέπει να θυσιάζεται προς όφελος του εμπορικού απορρήτου. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα πρέπει να έχουν ουσιαστικό ρόλο στη διαπραγμάτευση των εντολών.
Η Ευρώπη σήμερα βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι και η έξοδος από την οικονομική κρίση απαιτεί πολιτική λύση. Θεωρούμε πως οι θεμελιώδεις αρχές της αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης, καθώς και του σεβασμού των δικαιωμάτων, θα πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα κάθε πολιτικής της Ευρώπης. Η νέα γενιά εμπορικών συμφωνιών είναι αμφίβολο αν λειτουργεί προς όφελος του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Επιπλέον η Ευρώπη θα πρέπει να υποστηρίξει την οικονομία της, ενισχύοντας παράλληλα τα κοινωνικά, εργασιακά, και περιβαλλοντικά δικαιώματα και όχι αποκλειστικά μέσω της διεύρυνσης του ελεύθερου εμπορίου.
Εκφράζουμε την βαθιά μας ανησυχία πως οι υπό διαπραγμάτευση συμφωνίες θέτουν σε κίνδυνο την δυνατότητα των τοπικών αρχών να λαμβάνουν αποφάσεις και να έχουν πρόσβαση στη δημόσια χρηματοδότηση (συμπεριλαμβανομένων και των δημοσίων προμηθειών), περιορίζοντας δραστικά το καθήκον μας να παρέχουμε βοήθεια στους πολίτες για βασικές ανάγκες όπως: στέγαση, υγεία, κοινωνικές υπηρεσίες, εκπαίδευση, τοπική οικονομική ανάπτυξη καθώς και για την ασφάλεια των τροφίμων και το περιβάλλον.
Επιπλέον είμαστε ανάστατοι/ες σχετικά με το γεγονός πως οι συμφωνίες θέτουν σε κίνδυνο τις δημοκρατικές αρχές καθώς περιορίζουν ουσιαστικά τη  σφαίρα πολιτικής επιρροής και καταπνίγουν τις επιλογές του δημοσίου. Η εφαρμογή μέτρων όπως το καθεστώς επίλυσης διαφορών επενδυτή κράτους (ISDS) ή του ειδικού δικαστηρίου για την προστασία των επενδυτών (ICS), θα έχει σημαντικά αρνητικές επιπτώσεις στην τοπική δημοκρατία. Επιπρόσθετα κίνδυνο αποτελεί και η ρυθμιστική συνεργασία που εισάγεται στην TTIP, με τις αλλαγές που επιφέρει στους κανόνες για τις δημόσιες προμήθειες και τις δημόσιες υπηρεσίες.
Αναγνωρίζουμε την συμβολή του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών στην ευημερία των πολιτών, αλλά θέτουμε υπό αμφισβήτηση την ιδέα πως ο ανταγωνισμός και η οικονομική μεγέθυνση θα πρέπει να είναι τα μοναδικά κριτήρια που καθορίζουν τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου όπως η TTIP, η CETA και άλλες (όπως η TISA).
Πιστεύουμε πως το διεθνές εμπόριο θα πρέπει να βασίζεται σε κριτήρια που δεν περιορίζονται απλά στο ελεύθερο εμπόριο. Θα πρέπει να υπερασπιστούμε το δίκαιο, βιώσιμο εμπόριο που στηρίζει τα εργατικά δικαιώματα.
Αναγνωρίζουμε πως είναι καθήκον μας, ως εκλεγμένοι αντιπρόσωποι, να υπερασπιστούμε τις τοπικές κοινωνίες και τους δημοκρατικούς θεσμούς ως χώρους για διαβούλευση και λήψη αποφάσεων καθώς και την ενίσχυση των δημοσίων πολιτικών προς όφελος των πολιτών, προστατεύοντας το περιβάλλον, υποστηρίζοντας της μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την τοπική οικονομία.
Απαιτούμε την αναστολή των διαπραγματεύσεων των TTIP και CETA έως ότου οι ενστάσεις των τοπικών και περιφερειακών αρχών ληφθούν υπόψη κατά την επικύρωση αυτών των συμφωνιών.
Τιμούμε τα κοινωνικά κινήματα τα οποία κατέστησαν εφικτή αυτή την Ευρωπαϊκή διαβούλευση, τους προσδίδουμε την οφειλόμενη αναγνώριση και τους καλούμε να συνεχίσουν το έργο τους.
Για όλους τους προαναφερόμενους λόγους, απαιτούμε την αναστολή των τρεχουσών διαπραγματεύσεων για τις TTIP και TISA και την έναρξη νέων που θα λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες όσων έχουν εξαιρεθεί και προτρέπουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τις εθνικές κυβερνήσεις να μην επικυρώσουν την CETA.
Η παρούσα διακήρυξη θα υιοθετηθεί από όλες τις πόλεις που είναι παρούσες, και θα υπογραφεί από όλους όσους προτίθενται να την εφαρμόσουν στο μέλλον, επιπλέον θα παρουσιαστεί σε όσους είναι υπεύθυνοι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Εθνικές κυβερνήσεις και σε συναφείς θεσμούς και οργανισμούς.

Βαρκελώνη, 21 Απριλίου 2016” 


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΛΓΑ  ΜΥΡΙΔΟΥΣημειώσεις για την πρώτη πανευρωπαϊκή συνάντηση τοπικής αυτοδιοίκησης για τις διατλαντικές συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου

Στις 21 και 22 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στην Βαρκελώνη η πρώτη πανευρωπαϊκή συνάντηση τοπικής αυτοδιοίκησης με θέμα την νέα γενιά εμπορικών συμφωνιών TTIP, CETA και TISA.
Στην συνάντηση παρευρέθηκαν 40 δήμαρχοι ευρωπαϊκών πόλεων και εκπρόσωποι τοπικών αρχών μετά από κάλεσμα του δημοτικού συμβουλίου της Βαρκελώνης και της Ισπανικής εκστρατείας NoalTTIP. Επιπλέον, στις συζητήσεις συμμετείχαν περισσότεροι από 200 εκπρόσωποί κινημάτων, περιβαλλοντικών οργανώσεων, σωματείων, εργαζομένων και αγροτών.
Ενδεικτικά, συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Βιέννη, τη Σεβίλλη, το Μπέρμιγχαμ, την Κολωνία, τις Βρυξέλλες, την Γκρενόμπλ κ.α. Ενώ από την Ελλάδα συμμετείχαν ο Δήμαρχος Αιγάλεω Δημήτρης Μπίρμπας και ο αντιδήμαρχος Κέρκυρας, Αντρέας Σκούπουρας. Οι δύο αυτοί δήμοι είναι οι πρώτοι στην Ελλάδα που μετά από αποφάσεις των δημοτικών τους συμβουλίων ανακηρύχθηκαν ελεύθερες ζώνες από τις επιπτώσεις των νέων εμπορικών συμφωνιών.
Η συνάντηση των δημάρχων κατέληξε στη συνυπογραφή της κοινής Διακήρυξης της Βαρκελώνης, η οποία απαιτεί την διακοπή των διαπραγματεύσεων για την TTIP και την TISA, καθώς και την μη επικύρωση της CETA. Την εν λόγω Διακήρυξη καλούνται να υιοθετήσουν και να συνυπογράψουν και όσες από τις πόλεις συντάσσονται με το περιεχόμενό της και προτίθενται να την εφαρμόσουν στο μέλλον.
Όπως ανέφεραν οι δήμαρχοι ήδη αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εφαρμογή πολιτικών για την ευημερία της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας, ενώ παράλληλα τόνισαν πως η εφαρμογή της TTIP θα υποβαθμίσει περαιτέρω τις δυνατότητες προς την τοπική αυτονομία.
Επιπλέον, στα πλαίσια της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν κοινές ομάδες εργασίας, τοπικών αρχών και ειδικών σχετικά με την απειλή που θέτουν οι εμπορικές συμφωνίες στην τοπική αυτονομία, για την καλύτερη διάχυση την πληροφορίας μεταξύ των πολιτών και για την διαμόρφωση του κατάλληλου περιβάλλοντος ώστε να προωθηθούν κοινωνικές και οικονομικές εναλλακτικές.
Η διήμερη συνάντηση απέδειξε τη βούληση των τοπικών αρχών για την δημιουργία συμμαχίας όχι μόνο για την εναντίωση στις εν λόγω εμπορικές συμφωνίες, αλλά και για την υπεράσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων για όλους/ες από οποιεσδήποτε συμφωνίες θέτουν τα κέρδη των ιδιωτών και την απληστία των πολυεθνικών πάνω από τις ανάγκες των πολιτών. Την ίδια στιγμή η συνάντηση αυτή ήταν ευκαιρία ώστε να ενισχυθούν οι συνεργασίες προς πολλαπλές εναλλακτικές που προέρχονται τόσο από τον κοινωνικό όσο και από το θεσμικό κοινοτισμό , που θα ενισχύσουν την μάχη ενάντια στις TTIP/CETA/TISA.

Συνολικά από την έναρξη των διαπραγματεύσεων περισσότεροι από 1500 δήμοι και κοινότητες στην Ευρώπη: από το Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Αυστρία και αλλού έχουν ανακηρυχθεί ως ελεύθερες ζώνες από την TTIP, CETA, TISA


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!