Πρότυπο Κέντρο Ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων στον δήμο Ωραιοκάστρου

Πέμπτη 3 Αυγούστου 2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πρότυπο Κέντρο Ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων στον δήμο Ωραιοκάστρου

Ως ο καταλληλότερος δήμος σε όλη την Ελλάδα για τη λειτουργία του πρώτου Κέντρου Διαλογής Ταξινόμησης (ΚΔΤ) αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), αναδείχτηκε ο δήμος Ωραιοκάστρου βάσει της διαγωνιστικής διαδικασίας που διενεργήθηκε από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο φάκελος υποψηφιότητας (τεχνικές εκθέσεις, τοπογραφικά διαγράμματα, εγκρίσεις), που διεκπεραιώθηκε με αποκλειστική ευθύνη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του δήμου μας, έλαβε και στις δύο φάσεις μιας απαιτητικής διαδικασίας αξιολόγησης, την υψηλότερη βαθμολογία.

Στο Κέντρο Διαλογής Ταξινόμησης (ΚΔΤ) αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) θα συγκεντρώνονται συσκευές από όλη την Ελλάδα με σκοπό είτε την επισκευή και παραγωγή λειτουργικών μεταχειρισμένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, είτε τη διαλογή/συγκέντρωση ανακυκλώσιμων υλικών.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Ωραιοκάστρου Αστέριο Γαβότση, τα οφέλη του δήμου Ωραιοκάστρου τόσο σε οικονομικό, όσο και περιβαλλοντικό επίπεδο εστιάζονται:
1)      Στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,
2)      Στην απόκτηση σύγχρονου εξοπλισμού ανακύκλωσης αξίας άνω του 1.000.000 ευρώ, ο οποίος θα περιέλθει στην πλήρη κυριότητα του δήμου Ωραιοκάστρου μετά τα πρώτα πέντε (5) έτη λειτουργίας του Κέντρου Διαλογής Ταξινόμησης (ΚΔΤ) αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ),
3)      Στην απόκτηση άμεσων και έμμεσων εσόδων για τον δήμο. Οι μεταχειρισμένες/επισκευασμένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που θα προκύπτουν, θα παραμένουν στην κυριότητα του Δήμου, ο οποίος θα δύναται είτε να προβαίνει στην πώλησή τους, είτε να τις δωρίζει σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, αναπτύσσοντας κοινωνικό έργο προς τους δημότες του,
4)      Στην ανάδειξη του περιβαλλοντικού προφίλ του δήμου Ωραιοκάστρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς κατά τον παρόντα χρόνο, μόνο δύο (2) αντίστοιχα Κέντρα βρίσκονται σε λειτουργία, ένα στο Βέλγιο και ένα στη Γερμανία.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το έργο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου LIFE : «Ανάπτυξη και επίδειξη μοντέλων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων  Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» LIFE  RE-WEEE (Κωδικός Έργου: LIFE 14ENV/GR/000858).

Αυτοτελές γραφείο επικοινωνίας

και δημοσίων σχέσεων 


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!