Ολα τα μέτρα για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές: Αποζημιώσεις, φοροελαφρύνσεις και ρυθμίσεις για μαθητές και φοιτητές


Τα μέτρα για την ενίσχυση των πληγέντων από τις πυρκαγιές και τις οικογένειες των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους στην πύρινη λαίλαπα ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Μεταξύ άλλων, η κυβέρνηση αποφάσισε τη χορήγηση έκτακτου επιδόματος για την άμεση αρωγή των πληγέντων, ύψους 5.000 ευρώ για οικογένειες και φυσικά πρόσωπα και 8.000 ευρώ για επιχειρήσεις. Ακόμη, θα καταβληθούν δύο συντάξεις στους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ, θα γίνουν συγκεκριμένες φοροελαφρύνσεις για φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώ πρόβλεψη υπάρχει τόσο για τους μαθητές που μετείχαν φέτος στις Πανελλήνιες εξετάσεις, όσο και για τους φοιτητές.
Σε ό,τι αφορά τους συγγενείς των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην πύρινη λαίλαπα, ανακοινώθηκε ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ.
Πιο αναλυτικά, τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, τα οποία προστίθενται στα όσα προβλέπει η νομοθεσία:
Εφάπαξ έκτακτο επίδομα στους πληγέντες που θα καταβληθεί μετά την καταγραφή των ζημιών:
 • 5.000 ευρώ σε οικογένειες ή φυσικά πρόσωπα  
 • 6.000 ευρώ για τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες
 • 8.000 για επιχειρήσεις
Ενίσχυση ανέργων και συνταξιούχων
 • εφάπαξ επίδομα ανεργίας περίπου 650 ευρώ για όσους ανασταλεί η εργασία τους μετά την καταστροφή της επιχείρησης εξαιτίας της πυρκαγιάς
 • εφάπαξ καταβολή έκτακτου βοηθήματος ίσο με δύο μηνιαίες συντάξεις στους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ  
 • επίσπευση αιτήσεων συνταξιοδότησης που έχουν καταβληθεί ή θα καταβληθούν έως τις 31/9/2018  
Ενίσχυση των οικογενειών των θυμάτων
 • 10.000 ευρώ στον ή την σύζυγο ή αν δεν υπάρχει στον πλησιέστερο συγγενή του θανόντος
 • Μηνιαίο επίδομα 1.000 ευρώ ανά ανήλικο τέκνο του θανόντος έως την ενηλικίωση ή αν σπουδάζουν έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους
 • Αν τα τέκνα του θανόντος εισαχθούν φέτος σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή ήδη φοιτούν σε κάποιο, μετεγγράφονται στο πλησιέστερο στην κατοικία τους
 • Οσα τέκνα θανόντος συμμετείχαν στις Πανελλήνιες εξετάσεις 2017-2018 ο βαθμός τους προσαυξάνεται κατά 20% και εισάγονται ως υπεράριθμοι στις σχολές
 • ένα συγγενικό πρόσωπο, πρώτου ή δεύτερου βαθμού ή σύζυγος του θανόντος αποκτά δικαίωμα διορισμού σε φορείς της γενικής κυβέρνησης
 • δικαίωμα διορισμού αποκτούν και άτομα που υπέστησαν αναπηρία 67% και άνω λόγω πυρκαγιάς
 • Η Βουλή θα χορηγήσει εφάπαξ ειδικό βοήθημα στο παιδί κάθε θύματος της πυρκαγιάς, το ύψος του οποίου θα αποφασιστεί μετά την καταγραφή
Αλλες ρυθμίσεις για τους πληγέντες
 • Παροχή ετήσιας επιχορήγησης 1.200 ευρώ σε κάθε πληγείσα οικογένεια για την κάλυψη των πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακών της αναγκών ανεξαρτήτως παρόχου.
 • Διαγραφή αδειών κυκλοφορίας οχημάτων που καταστράφηκαν ώστε να μην χρεωθούν τα τέλη κυκλοφορίας, τα τέλη διαγραφής ή άλλο διοικητικό πρόστιμο.
 • Η ΔΕΗ αποφάσισε την διαγραφή των οφειλών για ηλεκτρική ενέργεια σε πελάτες της η οποία έχει καταναλωθεί από 01.01.2018 έως και σήμερα για οικείες και καταστήματα που καταστράφηκαν καθώς και για τις οικείες των οικογενειών των θυμάτων ενώ θα προχωρήσει σε γενναίες ρυθμίσεις για παλαιότερες οφειλές στις ίδιες κατηγορίες καταναλωτών.
 • Ο ΕΟΠΥΥ θα αντικαταστήσει όλο τον ιατρικό εξοπλισμό και τα τεχνικά βοηθήματα που καταστράφηκαν από τη φωτιά σε άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση με μηδενική συμμετοχή των δικαιούχων.
 • Τέκνα πληγεισών οικογενειών που φοιτούν ή θα εισαχθούν φέτος σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα αποκτούν αυτοδικαίως δικαίωμα μεταγραφής στο Ίδρυμα που είναι πλησιέστερο στην οικεία τους. Το μέτρο αυτό δύναται να παραταθεί και για επόμενα έτη με απόφαση του Υπουργού Παιδείας.
 • Ο βαθμός των μαθητών οικογενειών που έχουν πληγεί και οι οποίοι συμμετείχαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2017-2018 προσαυξάνεται κατά 20% και εισάγονται στις αντίστοιχες σχολές ως υπεράριθμοι.
Οι φορολογικές ελαφρύνσεις
Για τους φορολογούμενους, που υπάγονται στη Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και στη Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας
 • Παράταση υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2017 έως και 30 Οκτωβρίου 2018.
 • Καταβολή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2017 σε τρεις μηνιαίες δόσεις, με πρώτη δόση έως 31 Οκτωβρίου 2018, δεύτερη δόση έως και 30 Νοεμβρίου 2018 και τρίτη και τελευταία δόση έως και 31 Δεκεμβρίου 2018.
 • Παράταση υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2017 έως και 30 Οκτωβρίου 2018.
 • Καταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2017 σε τρεις μηνιαίες δόσεις, με πρώτη δόση έως 31 Οκτωβρίου 2018, δεύτερη δόση έως 30 Νοεμβρίου 2018 και τρίτη και τελευταία δόση έως και 31 Δεκεμβρίου 2018.
Επιπλέον, για τους φορολογούμενους που υπάγονται στις δύο παραπάνω ΔΟΥ, προωθούνται αποφάσεις για:
 • Παράταση υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ, των οποίων η προθεσμία έληγε την 31 Ιουλίου 2018, έως και 30 Οκτωβρίου 2018, με αντίστοιχη παράταση καταβολής του φόρου.
 • Παράταση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων έως και 31 Οκτωβρίου 2018.
 • Παράταση για την υποβολή μεταβολών στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9), τα οποία επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές έως τέλος του τρέχοντος έτους.
 • Επίσης, για τους κατοίκους των πληγεισών περιοχών αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, που έληξαν ή θα λήξουν εντός εξαμήνου από την έκδοσή τους.
 • Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ του έτους για τα ακίνητα, που βρίσκονται στις πληγείσες  περιοχές, και έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή υποστεί λειτουργικές ζημιές, που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα.
Μέτρα άμεσης ασφαλιστικής ελάφρυνσης για τις επιχειρήσεις και τους ασφαλισμένους που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στις πυρόπληκτες περιοχές
 • Αναστολή καταβολής τρεχουσών εισφορών, δόσεων εκκαθάρισης και δόσεων ρυθμίσεων ως 31/12/2018.
 • Για τις δόσεις εκκαθαρίσεων που τίθενται σε αναστολή εξοφλούνται μετά την 1/1/2019 σε αντίστοιχες μηνιαίες δόσεις.
 • Δόσεις ρυθμίσεων που τίθενται σε αναστολή εισπράττονται στο τέλος της ρύθμισης σε αντίστοιχες μηνιαίες δόσεις.
 • Επίσης κεφαλαιοποιούνται οι καθυστερούμενες μέχρι το τέλος του προηγούμενου της καταστροφής μήνα ασφαλιστικές εισφορές μετά των πρόσθετων τελών, τόκων προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων.
 • Όσοι βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης οφειλής, διατηρούν τη ρύθμιση σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των δόσεων.
 • Αναστέλλεται η υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) και καταβολή τρεχουσών εισφορών για 6 μήνες, αρχής γενομένης από την 1η του μήνα της καταστροφής, χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών ή άλλων προσαυξήσεων.
 • Οι παραπάνω εισφορές εξοφλούνται σε 12-24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή.
 • Στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ και στα εξαρτώμενα μέλη χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα μέχρι 31/12/2018 χωρίς οποιεσδήποτε προϋποθέσεις, η δε χορήγηση των προβλεπομένων παροχών-επιδομάτων  καταβάλλεται άμεσα, χωρίς την τήρηση χρονολογικής σειράς.
 • Επιμήκυνση των δόσεων οφειλετών συνταξιούχων που ρυθμίζονται-αποπληρώνονται  μέσω της σύνταξης  τους από τις 40 δόσεις, που ισχύει σήμερα, στις 60 δόσεις. Το μέτρο αυτό θα αφορά τους υποψήφιους συνταξιούχους που δεν έχει απονεμηθεί ακόμα η σύνταξη τους αλλά και τους υφιστάμενους συνταξιούχους που εμπίπτουν στην εν’ λόγω ρύθμιση.
Μέτρα για δανειολήπτες, πλειστηριασμούς
 • Αναστολή υποχρεώσεων καταβολής δόσεων για δανειολήπτες εξ' ιδίων κεφαλαίων του τ. ΟΕΚ για χρονικό διάστημα έως 36 μήνες, χωρίς επιβάρυνση.
 • Παράταση του χρόνου υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις των δανειοληπτών εξ' ιδίων κεφαλαίων του τ. ΟΕΚ, όπως έχουν ορισθεί με βάση τη σχετική Υ.Α., για χρονικό διάστημα έως 12 μήνες, με έναρξη παράτασης από τις 19/12/2018.
 • Αναστολή πλειστηριασμών για τους πληγέντες από την πυρκαγιά από σήμερα μέχρι την 30.9.2019
Ακόμη αποφασίστηκε:
 • Έκτακτες Οικονομικές Ενισχύσεις των Δήμων Μαραθώνα, Ραφήνας – Πικερμίου ύψους 2.000.000 Ευρώ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη άμεσων έκτακτων αναγκών όπως η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, αγορά τροφίμων, φαρμακευτικού υλικού αλλά και για την άμεση και τάχιστη αποκατάσταση ζημιών σε βασικές υποδομές.
 • Άνοιγμα των διοδίων στις πληγείσες περιοχές μέχρι την αντιμετώπιση της κρίσης από την πυρκαγιά
Δημιουργείται ειδικός λογαριασμός
Τέλος, ο κ. Τζανακόπουλος ανακοίνωσε το άνοιγμα ειδικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος, για τη χρηματοδότηση κάθε είδους δράσης για την αρωγή των πληγέντων και κυρίως για την ανακατασκευή και αποζημίωση των κατοικιών που καταστράφηκαν και την αποκατάσταση των υποδομών στην περιοχή που επλήγησαν.
Τριμελής επιτροπή, με τη συμμετοχή του προέδρου της Βουλής, του υπουργού Υποδομών και του υπουργού Οικονομικών, θα διαχειρίζεται τον λογαριασμό. Ετησίως ορκωτοί λογιστές θα κάνουν έλεγχο στη διαχείριση του λογαριασμού.
Το Δημόσιο μετέχει στον λογαριασμό με 20 εκατ. ευρώ από τον ΟΑΕΔ, 10 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Οικονομικών και 10 εκατ. ευρώ από τη Βουλή. Στον λογαριασμό θα έχουν την δυνατότητα να συνεισφέρουν ξένα κράτη, επιχειρήσεις αλλά και πολίτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο αριθμός του λογαριασμού είναι 23/2341195169 με IBAN GR4601000230000002341195169

Πηγή: www.iefimerida.gr


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!