Αναρτήθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας του δήμου Ωραιοκάστρου. Δείτε τα σημεία συγκέντρωσης των πολιτών ανα δημοτική ενότητα

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου Ωραιοκάστρου το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου που συνοδεύει το πρόγραμμα αναφέρεται ότι

Τετάρτη 1 Αυγούστου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το επιχειρησιακό σχέδιο πολιτικής προστασίας του δήμου Ωραιοκάστρου
Σε επιφυλακή και διαρκή επαγρύπνηση βρίσκεται ο δήμος Ωαριοκάστρου, όσον αφορά την προστασία των κατοίκων του αλλά και της ευρύτερης περιοχής για την  αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών και σεισμών.
Στις 31 Οκτωβρίου ελήφθη η απόφαση (377/2017) σχετικά με το ποιοι εκπρόσωποι του δήμου μετέχουν στο συντονιστικό τοπικό όργανο, ενώ στις 18 Μαΐου 2018 έγινε επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας του δήμου Ωραιοκάστρου.

Σ αυτό αναφέρονται ο σχεδιασμός και οι δράσεις της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του δήμου Ωραιοκάστρου σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς και σεισμού.


ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 
Χώρος πρασίνου Στεφανίδη, Χώρος πρασίνου Βαλαωρίτου, Κονταξοπούλειο, Περιοχή Αλώνια, Περιοχή Βουναλάκι, 2ο Νηπιαγωγείο Παλαιοκάστρου, Δημοτικό γήπεδο σταδίου Παλαιοκάστρου, ΟΑΕΔ, Πάρκο πλησίον ΟΑΕΔ (οδός Χριστοδουλίδη), Πάρκο οδό Θάσου – Γαλήνη, Πάρκο οδό Δημοκρίτου – Γαλήνη, Πάρκο οδό Άλσους – Γαλήνη

ΔΡΥΜΟΣ

Τσούκες, Κλειστό Γυμναστήριο

ΛΗΤΗ

Γήπεδο ποδοσφαίρου, Δημοτικό αναψυκτήριο

ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ

Σχολείο

ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ

Γήπεδο Νεοχωρούδας, Δημοτικό πάρκο

ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ

Δημοτικός χώρος Πενταλόφου, Γήπεδο Πενταλόφου

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

Δημοτικό σχολείο, Γήπεδο Νέας Φιλαδέλφειας


Να συμπληρώσουμε οτι και στο Πετρωτό, Μονόλοφο και Μεσαίο αναφέρονται τα εξής σημεία:

ΠΕΤΡΩΤΟ
Πάρκο εκκλησίας

ΜΟΝΟΛΟΦΟΣ
Δημοτικός χώρος πρασίνου

ΜΕΣΑΙΟ
Δημοτικό σχολείο, Γήπεδο ποδοσφαίρου,  δημοτικό πάρκο

Επίσης αξίζει να αναφερθεί οτι:

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ (ΣΤΟ)

Στο όργανο αυτό συμμετέχουν σύμφωνα με την 377/2017 ΑΔΣ οι κάτωθι:

i. Ο Δήμαρχος
Γαβότσης Αστέριος ως Πρόεδρος
Με τηλ. επικοινωνίας 6944-275756, 2313304002
ii. Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
Ζιακούλης Ηλίας ως αναπληρωτής του Δημάρχου
Με τηλ. επικοινωνίας : 6947-992921 , 2313-3040801
iii. Δημοτικός σύμβουλος
 Πορφυριάδης Παντελης
 με τηλ. Επικοινωνίας: 6977-415-951, με αναπληρωτή τον Καρασσαβίδη
Δημήτριο με τηλ. Επικοινωνίας: 6979-984-673
iv. Εκπρόσωπος του Αστυνομικού Τμήματος Ωραιοκάστρου
υπαστυνόμος Αναγνωστόπουλος Γαβριήλ
Με τηλ. επικοινωνίας : 2310 690621
v. Ο Διοικητής ή Αναπληρωτής του 2ου Πυρ/κου Σταθμού Θεσ/νίκης.
Με τηλ. επικοινωνίας : 2313-326172-175-106-176-182-123
vi. Η υπεύθυνη Πολιτικής Προστασίας
Ευθυμίου Αικατερίνη.
Με τηλ. επικοινωνίας : 6973-341-061, με αναπληρώτρια την Πολυχρονιάδου
Αικατερίνη με τηλ. Επικοινωνιας: 6937-450-606
vii. Τη δασολόγο του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης κα. Φιλοθέη Μελά
 με αναπληρώτρια τη δασοπόνο κα Παπαδημητρίου Αικατερίνη.
 Τηλ. επικοινωνίας : 2313-309043
viii. Εκπρόσωπο Εθελοντικής Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών
Ωραιοκάστρου(ΟΜ.ΑΚΩ)
Πρόεδρο, Αδαμίδη Νικόλαο
με τηλ.επικοινωνίας: 6977-227-367 , με αναπληρώτρια την Τσουκαλά
Κυριακή με τηλ.επικοινωνιας: 6978-994-846
Εκπρόσωποι της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασιας
Π.Κ.Μ και του Τμήματος Πολιτικής προστασίας ΜΕΘ
ορίζονται αντίστοιχα ο Προϊστάμενος της Δ/νσης και του τμήματος
και σε περίπτωση κωλύμματος , αναπληρωτής αυτών


Την ευθύνη των επιχειρήσεων έχει η Διοίκηση του Πυροσβεστικού Σώματος με την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

5.1 Κέντρα Επιτόπιου Συντονισμού και Διεύθυνσης Τοπικών Επιχειρήσεων
Τόποι Συγκέντρωσης Προσωπικού
Α. Αμαξοστάσιο του δήμου Ωραιοκάστρου επί της Αεροδρομίου.
Β. Εργοτάξιο Πενταλόφου .
Γ. Εργοτάξιο Δρυμού.
Τόποι Συγκέντρωσης Εθελοντών
Α. Αμαξοστάσιο του δήμου Ωραιοκάστρου επί της Αεροδρομίου.
Μετά από εντολή του Δημάρχου ή του αναπληρωτή του:
• Ειδοποιούνται οι συντονιστές συνεργείων
• Μεριμνούν για το άνοιγμα του Δήμου
• Ενημερώνουν το Α.Τ. Ωραιοκάστρου για την άμεση αποστολή περιπολικού
• Ενημερώνουν την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την Περιφέρεια
• Καλούν αμέσως τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα
• Φροντίζουν να παραδοθούν στους συντονιστές τα ασύρματα τηλέφωνα
• Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος συντονίζει τη συγκρότηση των συνεργείων.
• Σε συνεργασία με τον Δήμαρχο ή τον αναπληρωτή του επεμβαίνουν σε περιοχές που
παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα με το προσωπικό που αναφέρεται τους
πίνακες 1-3
• Συνεργεία μετακινούνται από την περιοχή τους σε άλλη μόνο μετά από
ενημέρωση και εντολή του Γενικού Συντονιστή ή του αναπληρωτή του.
• Οι αναφερόμενοι υπάλληλοι Δήμου είναι υποχρεωμένοι εντός μιας (1) ώρας
υποχρεωτικά να παρουσιαστούν φέροντες μαζί τους και τα εργαλεία τους
(φτυάρια, αξίνες κλπ)
• Οι οδηγοί και χειριστές αυτοκινήτων και μηχανημάτων προσέρχονται στο
Αμαξοστάσιο και παίρνουν εντολές μόνο από τον Δήμαρχο ή τον αναπληρωτή
του ή από τους Διευθυντές Τεχνικής Υπηρεσίας & Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος
για τους τεχνικούς και τη Διευθύντρια Διοίκησης για τους διοικητικούς κατά
περίπτωση.
• Τα αυτοκίνητα του Δήμου θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με καύσιμα μετά το
πέρας των δρομολογίων τους, ώστε να είναι δυνατή η κίνηση τους σε
περίπτωση ανάγκης.
• Το προσωπικό στο σύνολο του είναι υποχρεωμένο εφόσον κληθεί να
παρουσιασθεί στο Δήμο το ταχύτερο, Τυχόν άρνηση θα ελέγχεται σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί.

Διαβάστε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου στον παρακάτω σύνδεσμο
http://oraiokastro.gr/files/118/deltiatipou/2018/sxedio_politi_prostasia_30_07_2018.pdf


Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!