Σημαντικές συνέργειες και δράσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάπτυξη των πολιτιστικών διαδρομών μέσω του ευρωπαϊκού έργου Cult-RInG

14/11/2018

Σημαντικές συνέργειες και δράσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάπτυξη των πολιτιστικών διαδρομών μέσω του ευρωπαϊκού έργου Cult-RInG

Σημαντικές συνέργειες και δράσεις για την αξοποίηση των πολιτιστικών διαδρομών αναπτύσσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω του ευρωπαϊκού έργου Cult-RInG(“Cultural Routes as Investments for Growth and Jobs”- Πολιτιστικές Διαδρομές ως Επενδύσεις για Ανάπτυξη και Απασχόληση).
Με επίκεντρο τις τρέχουσες εξελίξεις υλοποίησης των σχεδίων δράσης των εταίρων του έργου Cult-RInGη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχαν με αντιπροσωπεία τους στο 3ο Διαπεριφερειακό Εργαστήριο για το έργο Cult-RinGπου πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο (Πάφος, 25-27 Οκτωβρίου 2018), με οργανωτική ευθύνη της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής της Περιφέρειας Πάφου (Pafos Regional Board of Tourism).
Επίσης, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχαν και στο 11ο Διεθνές Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πολιτιστικού Τουρισμού, το οποίο διεξήχθη στην Πάφο παράλληλα με τις εργασίες του 3ου Διαπεριφερειακού Θεματικού Εργαστηρίου. Στο συνέδριο έλαβαν μέρος ευρωπαϊκοί οργανισμοί και σύνεδροι απ’ όλη την Ευρώπη, που ασχολούνται με θέματα πολιτιστικού τουρισμού, την προώθηση των αρχών της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, αλλά και φορείς λήψης αποφάσεων και διαμόρφωσης πολιτικών σχετικών με τον πολιτιστικό τουρισμό, όπως μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Περιφερειών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδιών, της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για την Πολιτιστική Κληρονομιά Europa Nostra, του Δικτύου Ευρωπαϊκών Περιφερειών για Ανταγωνιστικό και Βιώσιμο Τουρισμό NECSTouR 
Σημαντική εξέλιξη στη διαδικασία πιστοποίησης της πολιτιστικής διαδρομής «Στα βήματα του Αποστόλου Παύλου, του Αποστόλου των Εθνών» αποτελεί η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την Περιφέρεια του Lazio (Ιταλία), την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου (Κύπρος) και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτιστικού Τουρισμού.
Οι δράσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάπτυξη του Πολιτιστικού Θεματικού Τουρισμού προβλήθηκαν και στη διεθνή τουριστική έκθεση World Travel Market στο Λονδίνο (5-7 Νοεμβρίου 2018), όπου ιδιαίτερη ήταν η συνεισφορά του έργου Cult-RInG σχετικά με τις πολιτιστικές διαδρομές. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του έργου, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διοργάνωσε ξεχωριστή θεματική εκδήλωση στο Λονδίνο για την προβολή και προώθηση του θρησκευτικού και του ιστορικού τουρισμού, όπου παρουσιάστηκε η πλούσια πολιτισμική και θρησκευτική παρακαταθήκη του Αποστόλου Παύλου, του Αποστόλου των Εθνών, μέσα από τη διαδρομή του στην Κεντρική Μακεδονία, καθώς και τα σημαντικότερα θρησκευτικά μνημεία της περιοχής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο Cult-RInG (www.interregeurope.eu/cult-ring/έχει επιλεγεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως αντιπροσωπευτικό στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού  Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 και αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την προβολή του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Το έργο χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος INTERREG EUROPE 2014-2020 από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους.Το avatonpress.gr είναι ανεξάρτητο ενημερωτικό site και στηρίζεται μόνο σε σας. Κάνοντας κλικ στις διαφημίσεις μας βοηθάτε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας! Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

Σχολίασε κι εσύ!